2015/32- Sorumlu Denetçi Eğitimi Hk.

SİRKÜLER (2015/32)

Sayın Firma Yetkilisi;

Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz 14/05/2015 tarih ve 10133 sayılı yazıda; Bakanlıkları Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğünden alınan 13/05/2015 tarih ve 62803 sayılı yazıya atıfla;

2015/22 sayılı "İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” gereğince düzenlenecek Sorumlu Denetçi eğitimlerinin tarihi, yeri, içeriği vb. hususlar Bölge Müdürlüğü ihtiyacına göre ilgili Genel Müdürlük tarafından belirlenerek Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden ilan edilmekte olduğu,

Bu çerçevede, Batı ve Güney Anadolu Bölge Müdürlükleri tarafından 28-29 Mayıs 2015 tarihlerinde ilgili mevzuat uyarınca ticari kalite denetimine tabi tüm ürünlerin /ürün gruplarının teknik düzenlemelerine ilişkin Sorumlu Denetçi adaylarının anılan Bölge Müdürlükleri ile temasa geçmesi gerekmekte olduğunun bildirildiği belirtilmektedir.

Bu kapsamda birliğimiz faaliyet alanında bulunan illerde yerleşik firmaların Sorumlu Denetçi Belgesi almak için temasta bulunması gereken Bölge Müdürlüğünün iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 BAŞVURU ve DETAYLI BİLGİ İÇİN:

Ekonomi Bakanlığı

Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Valilik Binası Kat:5 Gaziantep

Tel: 0 342 230 78 52 / 53 -22121 42 -221 21 43

Faks: 0 342 221 21 44


Ekonomi Bakanlığı

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü

Adres: Gazi Bulvarı No:126

Kat: 7 Basmane, İZMİR
Telefon: Tel:0 232 483 40 26

Faks:0 232 483 77 24

E-mail: izmirbolge@ekonomi.gov.tr