2015/29 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/29)

1. Hong Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

2. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;

3. İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi;

4. Karadağ'dan Ev Tekstili ve Züccaciye Ürünleri Alım Talebi Hakkında Bilgi;

5. İthalatta Gözetim Uygulaması Hakkında Bilgi;

6. Mısır Anti-Damping Soruşturması Hakkında Bilgi;

7. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

HONG KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince açılan 4 adet ihale duyurusuna ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 28/04/2015 tarih 961 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: İhale İlan Duyurusu ve Tercümesi (3 sayfa)

 

2

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ ekte yer almaktadır.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARIN

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2015/16) için tıklayınız..

 

3

İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARININ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

30 Nisan 2015 tarih ve 29342 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Çalışa ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Yönetmeliğince 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmeliğin 3 üncü maddesinde yer alan "ve 30 uncu,” ibaresi ",24 üncü, 27 nci, 30 uncu ve 31 inci maddeleri ile” olarak değiştirilmiştir. Sözkonusu Yönetmeliğin tümüne erişmek için tıklayınız..

 

4

KARADAĞ'DAN EV TEKSTİLİ VE ZÜCCACİYE ÜRÜNLERİ ALIM TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Podgorica Ticaret Müşavirliği'nin 22/04/2015 tarihli e-posta ekinde alınan Karadağ'ın en büyük firmalarından biri olan Cimex firmasının Türkiye'den ev tekstil ve zücaciye ürünleri satın almak istemesiyle ilgili niyet mektubu ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Mektup (1 sayfa)

 

 

5

İTHALATTA GÖZETİM UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/04/2015 tarih 2944 sayılı yazıda, 2013/13 sayılı "İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ” kapsamında, 0713.20 Gümrük Tarife Pozisyonu ile tanımlanan "Nohut” ürünü için, ton başına 1.200 ABD Doları tutarında birim gümrük kıymeti belirlenerek gözetim uygulaması yapılması ile ilgili olarak, özelikle Rusya Federasyonu'ndan nohut tedarik ederek ihracat gerçekleştirmekte olan firmaların yaşamakta olduğu sorunların Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu toplantısında gündeme alındığı ve Rusya Federasyonu'ndan alınan nohutlar için gözetim fiyatı şartının aranmaması yönünde gerekli değişikliklerin yapılmasında yarar görüldüğü hususunun Bakanlıklarına iletilmesine karar verildiği ifade edilmekte olup, Sektör Kurulu Kararının Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü ile paylaşıldığı ve alınan cevabi yazıda; üyesi bulunulan Dünya Ticaret Örgütü kurallarında "En çok kayrılan ülke prensibi” uyarınca, üye ülkeler arasında Rusya özelinde ayrıcalıklı bir muamele yapılmasının mümkün bulunmadığı, ithal edilen nohutun kabuğunu çıkartma ve paketleme gibi işlemlerin ötesinde işlemlere tabi tutulması durumunda Dahilde İşleme Rejiminden (DİR) yararlanılabileceği, ayrıca İhracat (reeksport) amacıyla tedariğini Rusya'dan gerçekleştiren firmaların serbest bölgeler kanalıyla gümrük vergisi ve diğer ticari önlemlerden muaf olarak anılan işlemi gerçekleştirebilecekleri, bu suretle gözetimden kaynaklandığı ifade edilen sorunun ortadan kaldırılabileceğinin değerlendirildiği belirtilmektedir.

 

6

MISIR ANTİ-DAMPİNG SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığımızdan almış olduğumuz 30/04/2015 tarih ve 57036 sayılı yazıda; Kahire Ticaret Müşavirliğimizden alınan 29 Nisan 2015 tarihli bir yazıya atfen, Mısır Sanayi, Ticaret, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Bakanlığı (Bakanlık) tarafından soruşturma sürecine ilişkin olarak bazı hususlara açıklık getirilmiş olduğu, bu kapsamda:

 

  • Bakanlık tarafından saptanan ve ekteki listede yer alan 6 üretici/ihracatçı firmanın soru formlarını cevaplayarak Bakanlığa iletmeleri için son tarih 3 Haziran 2015
  • Bakanlık tarafından belirlenemeyen (mezkur 6 firma dışında kalan) firmaların taraf olduklarını belirtmeleri ve Bakanlık tarafından yapılan bildirimin 8. A. Maddesinde yer alan bilgileri iletmeleri için son tarihin 5 mayıs 2015 olduğu,
  • Soruşturmaya taraf olacak tüm firmaların "kamu dinleme toplantısı”na (hearing) katılım yönünde başvuruda bulunmaları için son tarihin 5 mayıs 2015 olduğu,
  • Taraf olacak tüm firmaların soru formlarını cevaplama ve ilave görüşlerini Bakanlık'a iletmeleri için son tarihin 3 haziran 2015

 

olduğunun belirlenmiş olduğu bildirilmektedir. Bahsekonu 6 adet firmaya ilişkin bilgiler ise ekte yer almaktadır.

Firma Listesi için tıklayınız..

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/portal/faces/home/apps/dis-talep adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.