İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)
English

2015/28 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/28)

1. Slovenya Özelleştirme Duyurusu Hakkında Bilgi;

2. Japonya Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Fachpack 2015 Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Kimyasalların Kısıtlanması Hakkında Bilgi;

5. Senegal Kamu- Özel Ortaklığı Projeleri Finansman Forumu Hakkında Bilgi; Hakkında Bilgi;

6. Mali'deki Yatırım Olanakları Hakkında Bilgi;

7. Türkiye-Tataristan İş Forumu Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

SLOVENYA ÖZELLEŞTİRME DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/04/2015 tarih 914 sayılı yazıda,

Slovenya'da bazı devlet şirketlerinin özelleştirileceği belirtilerek, sözkonusu özelleştirme kapsamına giren firmaların listesi ve kısa bilgilere yer verilmekte olup, Slovenya'ya yatırım yapmaya ilgi duyabilecek firmaların konu ile ilgili detaylı bilgi taleplerini Ljubljana Ticaret Müşavirliğine yöneltmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Slovenya'da Özelleştirilecek Firmalar Listesi (1 sayfa)

2

JAPONYA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/04/2015 tarih 914 sayılı yazıda,

Slovenya'da bazı devlet şirketlerinin özelleştirileceği belirtilerek, sözkonusu özelleştirme kapsamına giren firmaların listesi ve kısa bilgilere yer verilmekte olup, Slovenya'ya yatırım yapmaya ilgi duyabilecek firmaların konu ile ilgili detaylı bilgi taleplerini Ljubljana Ticaret Müşavirliğine yöneltmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Slovenya'da Özelleştirilecek Firmalar Listesi (1 sayfa)

3

FACHPACK 2015 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Nürnberg/Almanya'da 29 Eylül-01 Ekim 2015 tarihleri arasında düzenlenecek olan "FACHPACK 2015” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı düzenlenmesi ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 21/04/2015 tarih 669 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Başvuru Formu, Katılım İstek Formu ve Katılım Sözleşmesi (9 sayfa)

4

KİMYASALLARIN KISITLANMASI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/04/2015 tarih 898 sayılı yazıda; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 1907/2006/EC sayılı "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında REACH Tüzüğü'nü ülkemizde uyumlaştırmak amacıyla hazırlandığı ve 2015 yılının üçüncü çeyreğinde yayımlanması planlanan "Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzin ve Kısıtlanması Hakkında Yönetmelik” taslağının https://kimyasallar.csb.gov.tr internet sitesindeki "Duyurular” sayfasında yer alan EK-17'sinin (Belirli Zararlı Maddelerin, Karışımların ve Eşyaların İmalatı, Piyasaya Arzı ve Kullanımı Hakkında Kısıtlamalar Listesi)'nin tekrar değerlendirilmesinin yapıldığı ve sözkonusu değerlendirmenin neticesinde bahse konu kimyasalların insan sağlığı ve çevreye olan risklerinin de dikkate alınmasıyla yeniden düzenlendiği belirtilmekte olup, anılan taslak hakkındaki görüş ve önerilerin bildirilmesi talep edilmektedir.

Bu bağlamda, sözkonusu taslağa ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin 27 Nisan 2015 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

5

SENEGAL KAMU- ÖZEL ORTAKLIĞI PROJELERİ FİNANSMAN FORUMU HAKKINDA BİLGİ; HAKKINDA BİLGİ;

05-07 Mayıs 2015 tarihleri arasında Dakar'da Senegal Kamu - Özel Ortaklığı Projeleri Finansman Forumunun düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu forum ile ilgili Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 17/04/2015 tarih 874 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Heyet Listesi (18 sayfa)

6

MALİ'DEKİ YATIRIM OLANAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 17/04/2015 tarih 875 sayılı yazısı ekinde alınan, Baramko Ticaret Müşavirliği'nce hazırlanan Mali'deki yatırım olanaklarına ilişkin bilgi notunun ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Bilgi Notu (4 sayfa)

7

TÜRKİYE-TATARİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu (RF) Tataristan Cumhurbaşkanı Sayın Rustam Minnihanov'un ülkemizi ziyareti vesilesi ile DEİK/Türkiye-Rusya İş Konseyi organizasyonunda 30 Nisan 2015 Perşembe Ankara'da JW Marriott otelinde saat 09:00-13:00 saatleri arasında düzenlenecek olan "Türkiye Tataristan İş Forumu ve Çalışma Yemeği” düzenlenmesi ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler alınan 21/04/2015 tarih 669 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Heyet Listesi ve Taslak Program (3 sayfa)

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.

İlgili Dosyalar

  Dosya Adı Dosya Boyutu  
FACHPACK.pdf 294,94 KB İndir
JAPONYA.pdf 23,94 KB İndir
SENEGAL.pdf 1.622,95 KB İndir
SLOVENYA.pdf 23,94 KB İndir
TATARISTAN.pdf 65,46 KB İndir