2015/26 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/26)

1. Arjantin/Buenos Aires İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Kayısı Konservesi Hakkında Bilgi;

3. Hannover Agritechnica Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Hammadde ve Ara malı ithalatında Kaynak Kullanımı Destekleme Fonu (KKDF) Kesintisi Muafiyeti Hakkında Karar'a İlişkin Bilgi;

5. Türk EXİMBANK Döviz Kredilerinde Faiz İndirimi ve Vade Düzenlemeleri Hakkında Bilgi;

6. Azerbeycan 9. Uluslararası Caspian Agro Sergisi Hakkında Bilgi;

7. Organize Sanayi Bölgelerindeki Parsellerin Tamamen Veya Kısmen Bedelsiz Olarak Tahsisine İlişkin Sürenin Uzatılması Hakkında Karar;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ARJANTİN/BUENOS AİRES İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisinden alınan yazıda, Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 8-11 Haziran 2015 tarihleri arasında Arjantin'e yönelik işadamları heyeti düzenleneceği, başkent Buenos Aires şehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda, iş gezilerinin yanısıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmeleri gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Pazar payımızın arttırılması ve Arjantin'e yönelik yeni iş imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek olan söz konusu heyete: Otomotiv (oto yan sanayi, otomobil lastiği, kara taşıtlarının aksam ve parçaları, traktörler), Makine ve Aksamları (takım tezgahları, ağır iş makinelerinin aksam ve parçaları, metalleri şekillendirme ve kesme makineleri, kümes hayvancılığına mahsus makineler, ısı pompaları), Demir-Çelik (demir/alaşımsız çelikten profiller, yassı ürünler, halat ve kablolar), Beyaz Eşya (buzdolabı ve soğutucular, klimalar, çamaşır makineleri, kurutma makineleri), Elektrikli Makineler ve Kablolar, Plastik (PVC borular ve bağlantı parçaları, plaka, levha, film), Tekstil (elyaf, iplik), Doğal Taşlar (işlenmiş mermer), Tarım ve Gıda Ürünleri (kuru kayısı, kuru incir, fındık, baharat, konserve meyve ve sebze, tütün ve tütün mamulleri, şekerli ve çikolatalı mamuller, maya) sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görülmektedir.

Bu çerçevede, azami 30 katılımcıdan oluşacak olan bahse konu heyetimize katılmak isteyen firmaların http://goo.gl/Z5yWWn adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak, en geç 30 Nisan 2015 Perşembe günü mesai bitimine kadar başvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, konaklama, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (Iban No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04) Dolar hesabına 1.700.- ABD Doları avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödemesi yapmaları ve ilgili banka dekontunu volkanincekara@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

2

KAYISI KONSERVESİ HAKKINDA BİLGİ;

08 Temmuz 2014 tarihli 2014-141 sayılı sirkülerimiz ile Avrupa Birliği (AB)'ne ihraç edilen ülkemiz menşeli kuru kayısıların 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 669/2009/EC sayılı Komisyon Yönetmeliği kapsamında sülfit kalıntısı bakımından %10 seviyesinde kontrol sıklığına tabi olacağı bildirilmiştir.

Bu defa, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan yazıda, AB Resmi Gazetesi'nin 28 Mart 2015 tarihli ve L 84 sayılı nüshasında yayımlanan 2015/525/EU sayılı Komisyon Uygulama Yönetmeliği uyarınca, 0813.10.00 Kombine Nomanklatür (KN) koduna sahip kuru kayısının yanı sıra, 2008.50.61 KN kodu altında yer alan "Kayısılar, başka surette hazırlanmış veya konserve edilmiş” şeklinde tanımlanan ürünün de 1 Nisan 2015 tarihinden itibaren kontrol kapsamına dahil edildiği bildirilmektedir.

 

 

 

3

HANNOVER AGRITECHNICA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nden gönderilen yazıya atfen Antalya Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan yazıda, 8-14 Kasım 2015'de Hannover / Almanya'da 90 ülkeden yaklaşık 3.000 katılımcı firma ve 465.000 ziyaretçi ile gerçekleşmesi beklenen dünyanın bir numaralı tarım fuarı olan Agritechnica fuarına 2013 yılında 91 Türk firması ve 2.000'i aşkın ziyaretçi ile katılım sağlandığı, bu yıl da 120 Türk firmasının Agritechnica'da yer almasının planlandığı ifade edilmektedir.

Bahsekonu fuarda sergilenmesi planlanan ürünle ve sektörler: toprak işleme tekniği, tohum, gübreleme, yağmurlama ve sulama, bitki ilaçlama ve bitki bakımı, yem hasat tekniği, tahıl, çapa bitkileri ve mısır, bitkileri ve mısır hasat işleme ve hazırlama, traktörler, taşımacılık araçları ve taşıma tekniği, yenilenebilir enerjiler, enerji bitkileri üretimi ve yetiştirilebilir endüstri hammaddeleri, orman tekniği, belediye tarım araçları ve yeşil alan bakımı, tarla sebzeciliği ve organik tarım, meyve, sebze ve diğer kültür bitkileri tekniği, işletme gereçleri (biyo teknik/tohum, gübreleme, bitki ilaçlama, yakıt maddeleri ve madeni yağlar), elektronik, tarım yazılım programları ve hassas tarım, elemanlar, motor tekniği, yedek parçalar ve aksesuar, kullanılmış teknik malzeme pazarlaması ile ilgili hizmet sektörü, işletmecilik, bilgilendirme, bilim ve araştırma olarak belirlenmiştir. Fuar, profesyonel bitki üretiminde kullanılan tarımsal mekanizasyon, ekipman ve yönetimi için en önemli ihtisas fuarıdır. Almanya'nın tarım ve gıda sektöründe önde gelen bir kuruluş olan Alman Tarım Derneği (Deutsche Landwirtschafts - Gesellschaft) tarafından organize edilmekte olan fuar web sitesi ve organizatör firma bilgileri aşağıda yer almaktadır.

Web : www.agritechnica.de

Organizatör

DLG Hizmet GmbH

Eschborner Landstraße 122

60489 Frankfurt/Main - Almanya

Telefon: +49 69 24788-0

Faks: +49 69 24788-110

info@DLG-Hizmet.com

www.dlg.de

 

4

HAMMADDE VE ARA MALI İTHALATINDA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU (KKDF) KESİNTİSİ MUAFİYETİ HAKKINDA KARAR'A İLİŞKİN BİLGİ;

 

10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıya çıkarılmıştır.

 

Karar Sayısı : 2015/7511

Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu kesintileri hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 1/4/2015 tarihli ve 31694 sayılı yazısı üzerine, 20/6/2001 tarihli ve 4684 sayılı Kanunun geçici 3 üncü maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 8/4/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararı görmek için tıklayınız.

5

TÜRK EXİMBANK DÖVİZ KREDİLERİNDE FAİZ İNDİRİMİ VE VADE DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk Eximbank'tan almış olduğumuz 03/04/2015 tarih ve 23772237-100 sayılı yazıda; Bankları tarafından döviz cinsinden kullandırılan ihracat kredilerinin vade yapıları ve faiz oranlarında kredilerden yararlanan firmalara sağlanan desteğin arttırılması ve firmaların finansman faaliyetlerine olumlu katkı sağlanması maksadıyla düzenlemeler yapılmış olduğu belirtilmektedir. Bahsekonu yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

Yazı için tıklayınız..

 

6

AZERBAYCAN 9. ULUSLARARASI CASPİAN AGRO SERGİSİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan alınan GTHB'na atfen bir 31/03/2015 tarih ve 1151 sayılı yazıda; 21-23 Mayıs 2015 tarihleri arasında Bakü'de "9. Caspian Agro” "Azerbaycan Uluslararası Tarım Sergisi ile 21. Worldfood Azerbaijan” sergisinin düzenleneceği bildirilmekte ve firmalarımızın katılımının teşvik edilmesi talep edilmekte olduğu belirtilmektedir.

Sözkonusu yazıda devamla; sergiye katılacak firmalarımıza ilişkin bilgilerin "Caspian Event Organizers” şirketinin tarım sergisi departmanına bildirilmesinin rica edilmekte odluğu ifade edilmektedir. Bu nedenle detayları ekte yer alan sözkonusu organizasyona katılmak isteyen firmalarımızın Genel Sekreterliğimizle irtibata geçmeleri gerekmektedir.

Yazı ve ekleri için tıklayınız..

 

 

7

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİNDEKİ PARSELLERİN TAMAMEN VEYA KISMEN BEDELSİZ OLARAK TAHSİSİNE İLİŞKİN SÜRENİN UZATILMASI HAKKINDA KARAR;

 

10 Nisan 2015 tarih ve 29322 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı aşağıya çıkarılmıştır.

 

Karar Sayısı : 2015/7493

Organize sanayi bölgelerindeki parsellerin tamamen veya kısmen bedelsiz olarak tahsisine ilişkin sürenin uzatılması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulması; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 17/3/2015 tarihli ve 1064 sayılı yazısı üzerine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanununun geçici 9 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu'nca 23/3/2015 tarihinde kararlaştırılmıştır.

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.