2015/23 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/23)

1. Angola Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. ÇHC – Su Ürünleri İhracatçı Listesi Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Çek Cumhuriyeti İş Forumu Hakkında Bilgi;

4. 10. Kumaş Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

5. Türkiye-Kongo Cumhuriyeti Bilgi Notu Hakkında Bilgi;

6. 4. Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması Hakkında Bilgi;

7. Ulusal Çay Konseyi Hakkında Bilgi;

8. Yurtdışı Ofis-Mağaza ve Tanıtım Hakkında Bilgi;

9. 2011/1 Sayılı Tebliğ UUE Genelgesi Değişikliği Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ANGOLA TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 28 Nisan – 1 Mayıs 2015 tarihleri arasında Angola'ya yönelik düzenlenecek ticaret heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2015 tarih 368 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

2

ÇHC – SU ÜRÜNLERİ İHRACATÇI LİSTESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 01/04/2015 tarih 43197 sayılı yazıda; Çin Halk Cumhuriyeti'ne (ÇHC) su ürünleri ihracatı gerçekleştirmek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yetkilendirilen 28 işletme arasında yer alan "Malkoçoğlu Balıkçılık San. ve Tic. Ltd.” şirketinin listeden çıkarılması üzerine Pekin Büyükelçiliğimizce CNCA'ya (ÇHC Sertifikasyon ve Akreditasyon İdaresi) gerekli bildirimin yapıldığı belirtilmekte olup, güncellenen ihracatçı listesinin CNCA'nın resmi internet sitesinde yayımlandığı ve bahse konu listenin bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Su Ürünleri İhracatçı Listesi (4 sayfa)

 

3

TÜRKİYE-ÇEK CUMHURİYETİ İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Çek Cumhuriyeti Endüstri ve Ticaret Bakanı Jan Mladek ve beraberindeki işadamları heyetinin Türkiye ziyareti vesilesiyle, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ ve Jan Mladek'in onurlandırmalarıyla 8 Nisan 2015 Çarşamba günü gerçekleştirilecek olan "Türkiye –Çek Cumhuriyeti İş Forumu” ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 31/03/2015 tarih 603 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Taslak Program, Heyet Listesi (5 sayfa)

 

4

10. KUMAŞ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

İTHİB, Tekstil sektörünün dünya ile rekabeti için taze fikirlere ve çağdaş tasarımlara duyduğu ihtiyaç doğrultusunda bu yıl onuncu kez düzenlenecek olan Kumaş Tasarım Yarışması ile ilgili olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18/03/2015 tarih 1680 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

5

TÜRKİYE-KONGO CUMHURİYETİ BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 30/03/2015 tarih 601 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı'nın, Türkiye-Kongo Cumhuriyeti ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla, Kongo Cumhuriyeti ile ikili ticarette yaşanan sorunlar ve bu konuda önerilecek çözüm önerilerine ilişkin bilgi talebinde bulunduğu belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin konuya ilişkin olabilecek görüşlerini 2 Nisan 2015 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar DEİK'e (afrikabolgesi@deik.org.tr) adresine gönderilmesinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

6

4. DETAY DERİ ÜRÜNLERİ TASARIM YARIŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

İDMİB, Ayakkabı ve Çanta sektörünün dünya ile rekabeti için taze fikirlere ve çağdaş tasarımlara duyduğu ihtiyaç doğrultusunda bu yıl dördüncü kez düzenlenecek olan Detay Deri Ürünleri Tasarım Yarışması ile ilgili olarak İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 18/03/2015 tarih 1673 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

ULUSAL ÇAY KONSEYİ HAKKINDA BİLGİ;

Ulusal Çay Konseyi'nden alınan 26/03/2015 tarihli sayılı yazıda; Ulusal Çay Konseyi koordinatörlüğünde ve ÇAYKUR ana sponsorluğunda ulusal çapta başlatılan "Türkiye Çay İçiyor Ulusal Fotoğraf Yarışması” basın bülteni ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Basın Bülteni (4 sayfa)

8

YURTDIŞI OFİS-MAĞAZA VE TANITIM HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 23/03/2015 tarih 38603 sayılı yazıda; Bilindiği üzere, "2014/3 sayılı Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2010/6)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ”in 12/12/2014 tarihli 29203 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği, Mezkur Tebliğe İlişkin Uygulama Usul ve Esaslarına ait Genelgede yapılan değişikliklerin 19/03/2015 tarihinde uygun görülerek onaylandığı belirtilerek, yapılan değişikliklere ilişkin karşılaştırma tablosu ilişikte sunulmakta olup, sözkonusu Mevzuat metnine www.ekonomi.gov.tr sayfasından ulaşılabildiği ifade edilmektedir.

 

Ek: Karşılaştırma Tablosu (19 sayfa)

 

9

2011/1 SAYILI TEBLİĞ UUE GENELGESİ DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 19/03/2015 tarih 37370 sayılı yazıda; 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğin Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge ve ekleri Bakanlık Makamının 12/03/2015 tarih ve 2015/1668 sayılı Onayı ile yeniden düzenlenerek Bakanlıkları web sitesinde yayımlandığı belirtilerek, sözkonusu Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Genelge, 2011/1 sayılı Tebliğ'de Değişiklik yapılmasına Dair Tebliğ'in yürürlüğe girdiği 17/01/2015 tarihinden itibaren yapılan başvurulara uygulanacak olup, değişiklikleri gösteren tablolar ilgilenecek üyelerimiz için ilişik bulunmaktadır.

 

Ekler:

1-UUE Genelgesi Değişiklik Tablosu

2- Sektörel Ticaret Heyeti Desteği Değişiklik Tablosu

3 Yurtdışı Pazar Araştırması Desteği Değişiklik Tablosu

4 E-Ticaret Sitelerine Üyelik Desteği Ön Onay Koşulları Değişiklik Tablosu

 

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.