2015/14 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/14)

1. Gürcistan / Soğuk Hava Deposu İnşası Hakkında Bilgi;

2. Sırbistan - Slovenya Bilgi Notu Talebi Hakkında Bilgi;

3. Tunus Bilgi Notu Talebi Hakkında Bilgi;

4. Sayın Cumhurbaşkanımızın Venezuela Ziyareti Hakkında Bilgi;

5. Arjantin Sağlık Bakanlığı İhalesi Hakkında Bilgi;

6. Ukrayna Binek Otomobiller Korunma Önlemi Hakkında Bilgi;

7. Avrasya Ekonomik Birliği Üyesi Ülkelere İhracat Hakkında Bilgi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

GÜRCİSTAN / SOĞUK HAVA DEPOSU İNŞASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Dışişleri Bakanlığı'nın yazısına atfen; Gürcistan'ın JSC "Partnership Fund'' isimli firmasının soğuk hava deposu inşası projesini geliştirmek için ortak yatırımcı aradığı belirtilmektedir. Bahse konu projeye ilişkin detaylı bilgiler bir örneği ekte iletilen broşürde yer almaktadır.

EK: Proje Dokümanı

2

SIRBİSTAN - SLOVENYA BİLGİ NOTU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen; 2015 yılı ilk yarısı içinde Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli başkanlığında düzenlenecek Bakanlık heyetleri ile Sırbistan ve Slovenya ile üst düzey görüşmeler gerçekleştirileceği belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ülkemiz ile anılan ülkeler arasında ticarette yaşanılan sorunlar ve ticaretin geliştirilmesine yönelik olası önerilerin (ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte) 09 Mart 2015 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK: Sorun Bildirim Formu

3

TUNUS BİLGİ NOTU TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın yazısına atfen; Gümrük ve Ticaret Bakanı Sayın Nurettin Canikli'nin Uluslararası Zeytin Konseyi kapsamında 2015 yılı Nisan ayında Tunus'a bir ziyaret gerçekleştireceği ve bu ziyaret kapsamında ikili görüşmeler düzenleneceği belirtilmektedir. Bu doğrultuda, anılan görüşmelerde dile getirilmek üzere ihracatçılarımızın Tunus pazarında karşılaştıkları sorunlar ile gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi talep edilmektedir.

Bu çerçevede, iki ülke arasında ticarette yaşanılan sorunlar ile ticaretin geliştirilmesine yönelik olası önerilerin (ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte) en geç 09 Mart 2015 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi gerekmektedir.

EK: Sorun Bildirim Formu

4

SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZIN VENEZUELA ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen; Sayın Cumhurbaşkanımız başkanlığında bir heyetin, Mart ayı içerisinde Venezuela'ya resmi bir ziyaret gerçekleştireceği belirtilmektedir.

Bu kapsamda anılan ziyaret sırasında gerçekleştirilecek toplantılar esnasında gündeme alınmasında fayda görülen hususlara ilişkin görüşlerin (ekte yer alan sorun bildirim formuyla birlikte) TİM'e iletilmek üzere en geç 9 Mart 2015 Pazartesi günü saat 12:00'a kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr ) iletilmesi gerekmektedir.

EK: Sorun Bildirim Formu

5

ARJANTİN SAĞLIK BAKANLIĞI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda, T.C. Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen; Arjantin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline yapılan gayri resmi tercümesinin bir örneği ekte verilmektedir. Duyuru ile ilgili ayrıntılı İspanyolca bilgiye, söz konusu gayri resmi tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşılabilmektedir.

EK: Duyuruya İlişkin Gayrı resmi Tercüme

6

UKRAYNA BİNEK OTOMOBİLLER KORUNMA ÖNLEMİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan yazıda, 14 Temmuz 2011 tarihinde Ukrayna tarafından "Binek Otomobiller (Ukrayna Gümrük Tarife Sistemi'ne göre 8703.22.10.00 ve 8703.23.19.10 GTİP'li)” ithalatına karşı başlatılan Korunma Önlemi Soruşturması kapsamında Ukrayna Dış Ticaret Komisyonu tarafından 13 Nisan 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 3 yıl süreyle %6,46-%12,95 oranlarında nihai korunma önlemi uygulanmasına; daha sonra ise, söz konusu önlemin, mezkur GTİP'lerde yer alan "hibrit motoru” olan otomobillerde geçici bir süreyle (20 Nisan 2013 tarihinden 28 Şubat 2014 tarihine kadar) uygulanmamasına dair karar verilmiş olduğu ifade edilmektedir.

Bu defa, Ukrayna'nın konuya dair bir örneği ekte yer alan 27 Şubat 2015 tarihli DTÖ bildiriminde, bahsekonu "binek otomobiller” korunma önleminin "hibrit motoru” olan otomobillerin ithalatına karşı 14 Şubat 2015 itibariyle uygulanmayacağı bildirilmektedir.

EK: DTÖ Bildirimi

7

AVRASYA EKONOMİK BİRLİĞİ ÜYESİ ÜLKELERE İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Trabzon Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan bir yazıya istinaden, Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin (Belarus, Rusya Federasyonu, Kazakistan, Ermenistan ve Kırgızistan) ortak ticari uygulamaları ve gümrük mevzuatları gereğince, Belarus ve Kazakistan'a ihracat işlemlerinin 1 Mart 2015 tarihinden itibaren Rusya Federasyonu ihracatçı firma listesinde bulunan taze meyve, sebze ve kuru ürün ihracatçısı firmalar tarafından yapılabileceği, listede bulunmayan firmaların ise bu tarihten sonra bahse konu ülkelere ihracat başvurularının işleme alınmayacağı bildirilmiştir.

Bu defa, konu ile ilgili Antalya Zirai Karantina Müdürlüğünden alınan yazıda; Belarus ve Kazakistan'a ihracat yapacak olan, Rusya listesinde bulunmayan ve Mart dönemi için Rusya İhracatçı listelerinde yer almak isteyen firmaların başvurularını ivedilikle tamamlamaları gerektiği, ayrıca, Mart döneminde güncellenecek liste yürürlüğe girinceye kadar Belarus ve Kazakistan'a ihracat işlemlerinin devamının sağlanacağı belirtilmektedir.

 

 

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.