2015/13 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/13)

1. Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi Hakkında Bilgi;

2. TİM-DEİK / Türkmenistan İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

3. Rusya Federasyonu Geçiş Belgeleri Hakkında Bilgi;

4. Kongo Cumhuriyeti - İşbirliği Talebi Hakkında Bilgi;

5. Cezayir Ekonomik Gelişmeler Hakkında Bilgi;

6. Özbekistan KEK 4. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

BULGARİSTAN TİCARET VE YATIRIM REHBERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Sofya Ticaret Müşavirliğimizce "101 Soruda Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi” ile "Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu” hazırlandığı belirtilmektedir. Bahse konu rehberin ve notun Bulgaristan'a yatırım yapmayı planlayan firmalarımıza fayda sağlayacağı düşünülmektedir.

Ek-1: 101 Soruda Bulgaristan Ticaret ve Yatırım Rehberi

Ek-2: Bulgaristan Pratik Bilgiler Notu

2

TİM-DEİK / TÜRKMENİSTAN İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve DEİK organizatörlüğünde, Türkmenistan Uluslararası Yatırım Forumu dolayısıyla ülkemize gelecek olan ve ek3'deki listede sunulan Türkmen İşadamı heyeti ile Türk özel sektör temsilcileri arasında 3 Mart 2015 tarihinde Dış Ticaret Kompleksi'nde ikili görüşmeler gerçekleştirileceği bildirilmektedir. (1052)

Söz konusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin katılım formunu doldurarak en geç 7 Şubat 2015 Cuma günü saat 12.30'a kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

Ek-3:Türkmen İşadamları Heyet Listesi

Ek-4: Başvuru Formu

3

RUSYA FEDERASYONU GEÇİŞ BELGELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

24 Kasım 2014 tarihinde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından imzalanarak yürürlüğe giren uluslararası karayolu taşımacılığı ile ilgili yeni bir kanun kapsamında Rusya üzerinden geçiş yapacak yabancı nakliyecilerin Rusya Federasyonu topraklarına girmeden önce söz konusu geçiş belgelerini eksiksiz doldurması gerekmektedir.


Yeni kanuna göre Rus geçiş belgeleri üzerinde aşağıdaki alanların doldurulması zorunludur.

8 Nolu Hane
Место, дата выдачи и печать органа, выдавшего разрешение/
Place, Date and stamp of issuing authority
(Çeviri: geçiş belgesini veren kurumun mührü, geçiş belgesinin alındığı tarih ve yer)

9 Nolu Hane
Дата и место вьезда на территорию Российской федерации/
Date and place of entry into the Russian Federation
(Çeviri: Rusya Federasyonuna giriş yapılan yer ve tarih)

10 Nolu Hane
Наименование перевозимых грузов/
Nature of goods carried
(Çeviri: Taşınan malların içeriği)

11 Nolu Hane
Вес перевозимых грузов
Weight of the goods carried
(Çeviri: Taşınan malların kilosu)

12 Nolu Hane
Пункт погрузки
Place of loading
(Çeviri: Yükleme Yeri)

13 Nolu Hane
Пункт разгрузки
Place of unloading
(Çeviri: Boşaltma Yeri)

Bu kapsamda 2015 yılı Rus geçiş belgelerinin üzerinde yer alan ve doldurulması zorunlu tutulan alanların bu ülke üzerinden taşıma yapan taşımacılarımız tarafından eksiksiz olarak doldurulması ve seyahat süresince belgelerin taşıt sürücüsünün beraberinde olması önem arz etmektedir.
 

4

KONGO CUMHURİYETİ - İŞBİRLİĞİ TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Brazavil Büyükelçimiz ile Kongo Cumhuriyeti Tarım ve Hayvancılık Bakanı Rigobert Maboundou arasında Şubat ayı içerisinde aşağıdaki hususlarda bir görüşme gerçekleştiği belirtilmektedir. Anılan görüşmede;

-Kongo Cumhuriyeti'nin ülkemizle tavukçuluk, yem fabrikası ve tarım yatırımları alanlarında işbirliği yapma arzusunda olduğu,

-Bu sektördeki yatırımların %100 Türk yatırımı olabileceği gibi, Türk-Kongo ortak yatırımı olarak da düşünülebileceği, bu durumda Kongo Cumhuriyeti'nin Ekonomi Bakanlığı aracılığıyla hissedar olabileceği, devletin projeye ortak olmasının ilgili şirketimize gümrük, vergi ve ulaşım konusunda belli kolaylıklar ve bazı istismarlara karşı koruma sağlayacağı,

-Ortak yatırımlara Afrika Kalkınma Bankası ve BDAC (Orta Afrika Kalkınma Bankası)'den kredi bulma ihtimalinin de mevcut olduğu, Türk yatırımcıların ilgi duyması halinde firmalarımıza tarım arazisi tahsis edilebileceği, Kongo Cumhuriyeti'nde 10 milyon hektar kadar kullanılmayan, tarıma elverişli sulak arazi bulunduğu hususları gündeme gelmiştir.

Yazının devamında, Kongo Cumhuriyeti ile tavukçuluk tesisi ve yem fabrikası kurulması ve tarım alanındaki yatırımlarda işbirliği yapılması konularında firmalarımızdan gelen görüşler doğrultusunda bu ülkeye Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda bir heyet ziyaretinin gerçekleşmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir.

Bu kapsamda, konuya ilişkin görüşlerinizin ekte yer alan görüş formu aracılığıyla 09 Mart 2015 Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize (E-posta: dkib@dkib.org.tr) gönderilmesi gerekmektedir.

Ek-5: Görüş Bildirim Formu

5

CEZAYİR EKONOMİK GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan bir yazıda; Cezayir Ticaret Bakanı Amara Benyounes'in basına yaptığı bir açıklamaya atfen, ihracat ve ithalat lisanslarına ilişkin kanun taslağının halihazırda Parlamento'da onay sürecinde olduğunu ve söz konusu süreç tamamlanır tamamlanmaz en geç iki hafta içerisinde uygulamaya konacağını açıkladığı belirtilmektedir. Bu kapsamda, bahse konu kanun taslağının Ticaret Bakanlığı'na geniş bir inisiyatif alanı tanıdığını ve yerel üretimi bulunan ürünlerin ithalatının tamamı ile yasaklanmasının bu yetkilerin içerisinde yer aldığı bildirilmektedir. Anılan yazıda ayrıca, Sn. Benyounes'in bazı ürünlerin ithalatının yasaklanmasının belirli normlar ve standartlar kapsamında gerçekleştirileceğini bildirdiği, Sanayi Bakanlığı ile işbirliği içerisinde oluşturulacak kriterler ile taklit ve düşük kaliteli ürünlerin ithalatının önüne geçileceğinin altını çizdiği belirtilmektedir.

Yazının devamında, Ticaret Bakanı Benyounes'in, Merkez Bankası ile işbirliği içerisinde gerçekleştirecekleri bir çalışma ile yasa dışı yollarla yurtdışına para transferini de engelleyeceklerini ve bu kapsamda ithalatta yüksek faturalandırma ile mücadele edeceklerini de sözlerine eklediği belirtilmektedir.

6

ÖZBEKİSTAN KEK 4. DÖNEM TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan yazıda; Türkiye- Özbekistan Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) IV. Dönem Toplantısının, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Taner YILDIZ Eşbaşkanlığında 31 Mart - 2 Nisan 2015 tarihleri arasında Taşkent'te gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmektedir.

Bu çerçevede, ihracatçılarımızın söz konusu pazarda karşılaştığı sorunlar ile bahse konu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bilgi notunun (ekte yer alan orjinal sorun formu ile birlikte) en geç 2 Mart 2015 Pazartesi gününe kadar Genel Sekreterliğimize (dkib@dkib.org.tr) iletilmesi rica olunur.

Ek-6: Görüş formu

7

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.