2015/11 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/11)

1. Türkiye-Portekiz İş Forumu, 2-4 Mart 2015, Portekiz Hakkında Bilgi;

2. Karayolu Ön Bildirim Düzenlemeleri Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Macaristan İş Forumu, 24 Şubat 2015, Budapeşte Hakkında Bilgi;

4. RF'ye İhracat Yapan Firmalarda Görev Alan Tarımsal Danışman Ziraat Mühendisleri Eğitimi Hakkında Bilgi;

5. Bosna Hersek Metal İşleme Sektörü Raporu Hakkında Bilgi;

6. Angola Ticaret Heyeti programı Hakkında Bilgi;

7. Güney Rusya Tanıtım Forumu Hakkında Bilgi;

8. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları Hakkında Bilgi;

9. Gümrük Genel Tebliği (Seri No: 115)'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

10. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

TÜRKİYE-PORTEKİZ İŞ FORUMU, 2-4 MART 2015, PORTEKİZ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Başbakanımız Prof.Dr. Ahmet DAVUTOĞLU tarafından2-4 Mart 2015 tarihlerindePortekiz'e gerçekleştirilmesi öngörülen resmi ziyarete, DEİK organizasyonunda bir özel sektör heyetinin refakat etmesinin planlanmakta olduğu belirtilmektedir. Anılan ziyaret kapsamında, DEİK/Türkiye-Portekiz İş Konseyi tarafından düzenlenecek olan ve Sayın Başbakanımız ve Portekiz'in üst düzey yetkililerinin onurlandıracağı"Türkiye-Portekiz İş Forumu”na anılan ülkenin iş çevrelerinden geniş katılım beklendiği bildirilmektedir. Anılan İş Forumu'na ilişkin detaylar ekte verilmektedir.

Ek: Yazı (2 sayfa)

2

KARAYOLU ÖN BİLDİRİM DÜZENLEMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

02/12/2014 tarihli ve 29193 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişikliği ile 15/02/2015 tarihinden itibaren, karayolu ile Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen eşyanın giriş gümrük idaresine varmadan en az 1 saat önce emniyet ve güvenliğe ilişkin hususları içeren bilgilerin gümrük idaresine gönderilmesinin gerekliliği ile ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/02/2015 tarih 305 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

3

TÜRKİYE-MACARİSTAN İŞ FORUMU, 24 ŞUBAT 2015, BUDAPEŞTE HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan (DEİK) alınan bir yazıda, Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu'nun Macaristan'a resmi ziyareti vesilesiyle24 Şubat 2015 Salı günü Budapeşte'deT.C. Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda ve Macaristan Ticaret Ofisi işbirliğiyle"Macaristan-Türkiye İş Forumu”gerçekleştirileceği bildirilmektedir. Her iki ülkenin iş dünyasından geniş bir katılımın beklendiği İş Forumu'nun her iki ülke Başbakanının da onurlandırmaları öngörülmektedir. Konuya ilişkin detaylar ekte sunulmaktadır.

4

RF'YE İHRACAT YAPAN FİRMALARDA GÖREV ALAN TARIMSAL DANIŞMAN ZİRAAT MÜHENDİSLERİ EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Rusya Federasyonu'na ihracat yapan ihracatçı firmaların danışman ziraat mühendislerine, Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü tarafından3 Mart 2015 Salı günü saat 10.00'da, Genel Sekreterliğimiz toplantı salonundaürünlerin bildirime konu olan organizmalar yönüyle kontrolü ve ürün hazırlamakonusunda eğitim verilecektir.

Antalya Zirai Karantina Müdürlüğünden konu ile ilgili alınan yazıda, danışman ziraat mühendislerinin eğitimlere katılmaması halinde firmaların ürün kontrollerinin yapılmayacağı bildirilmektedir.

5

BOSNA HERSEK METAL İŞLEME SEKTÖRÜ RAPORU HAKKINDA BİLGİ;

Saraybosna Ticaret Müşavirliği'nden T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü kanalıyla Meclisimize ulaşan bir yazıda, Bosna Hersek'te yerleşik DUBOS D.O.O yatırım danışmanlık firmasından alınan bir sunum ve proje raporuna atfen, Bosna Hersek ve Avrupa Pazarına yönelik olarak metal işleme sektöründe ülkemiz firmaları ile iş birliği ve ortak yatırım imkânları konularında bilgilere yer verildiği belirtilmektedir.

Bahse konu rapor ve sunum İngilizce olarak ekte yer almakta olup, Bosna Hersek'te yatırım yapmak isteyebilecek firmalarımıza duyurulması hususunda gereğini rica ederim” denilmektedir.

Ekler:Sunum ve Rapor

6

ANGOLA TİCARET HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18.02.2015 tarihli yazıda; Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile28 Nisan - 1 Mayıs 2015tarihleri arasında Angola'ya yönelik ticaret heyeti programının düzenleneceğinden bahisle, başkentLuandaşehrini kapsayacak söz konusu organizasyonda iş gezilerinin yanı sıra her iki ülke girişimcilerini buluşturan iş görüşmelerinin gerçekleştirileceği,

Pazar payımızın artırılması ve Angola'ya yönelik yeni iş imkânlarının oluşturulması amacıyla düzenlenecek söz konusu heyete İnşaat Malzemeleri, Kimya Sanayi (azotlu mineral ve kimyasal gübreler), Temizlik Maddeleri (sabunlar, yüzey aktif organik maddeler), Ambalaj Malzemeleri (kağıt, karton vb. esaslı kutu, kılıf, torba, vb. eşya), Çelik (demir&çelik sıcak hadde yassı mamulleri) Demir Çelik (demir&çelik çubuklar), Tarım Makinaları (tarla, bahçe tarımında kullanılan makinalar), Tarım Makinaları (hasat, harman, biçme makine ve cihazları), Elektrikli Makineler ve Kablolar (izole edilmiş teller, kablolar), Otomotiv Ana ve Yan Sanayi (motorlu taşıtların aksam, parça ve aksesuarları), Karton Ürünleri (tuvalet kağıtları, kağıt havlu, mendil, kumaş, masa örtüsü, vb.) Gıda (şekerli çikolatalı ürünler, bisküvi ve gofretler, un, bitkisel yağlar, kuru bakliyat, maya, makarna, tavuk eti, sığır eti, sosis vb.) Çimento ve İlaç sektörlerinde faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve ihraç eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü,

Bu çerçevede, azami 120 katılımcıdan oluşacak ve charter uçuşla aktarmasız (doğrudan) Luanda'ya gerçekleştirilecek bahse konu heyete katılmak isteyen irmalarınhttp://goo.gl/D6QlJ1adresindeki başvuru formunu eksiksiz doldurarak,en geç 27 Mart 2015 Cuma günü mesai bitimine kadarbaşvuruda bulunmaları; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi (Şube kodu: 282), (IBAN No: TR63 0001 5001 5804 8000 9986 04), Swift Kodu: TVBATR2A USD hesabına3300.- USD(katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları gerektiği

7

GÜNEY RUSYA TANITIM FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 18.02.2015 tarihli yazıda; Rusya Federasyonu Rostov Bölgesi Ekonomik Kalkınma Bakanı Aleksandr Levçenko tarafından Novorossisk Başkonsolosluğu'na iletilen mektupta, Rostov'da her yıl gerçekleştirilmekte olan Güney Rusya Tarım Forumu'nun bu yıl 3-5 Mart 2015 tarihleri arasında düzenleneceği ve söz konusu Forum'a ülkemizden katılımcıların davet edildiğinin ifade edildiği bildirilmektedir.

Ek: 9 Sayfa Bilgi notu

8

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARI HAKKINDA BİLGİ;

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca çıkarılan, 2015 yılı ihracatına dair, Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar (Karar No:2015/1), 14 Şubat 2015 tarihli ve 29267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır. 14 Şubat 2015 CUMARTESİ tarih ve 29267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan karar aşağıya çıkarılmıştır.

KURUL KARARI

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulundan:

Tarih : 10/2/2015

Karar No : 2015/1

Konu : Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımları

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunca; Ekonomi Bakanlığının 9/1/2015 tarihli ve 18582 sayılı yazısı ile İhracata Yönelik Devlet Destekleri Değerlendirme Komitesinin 30/12/2014 tarihli ve 4 No'lu Toplantısında alınan Karar dikkate alınarak; 94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararına istinaden hazırlanan ekli "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Karar”ın kabulüne, karar verilmiştir.

9

GÜMRÜK GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 115)'NDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 115)'Nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ekte yer almaktadır.

Tebliğ metni için tıklayınız..

10

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.