2015/10 - RF'ye İhracat- Yeni Taahhütname ve Mart 2015 Güncelleme Çalışması Hk.

[if !mso]>

                                     SİRKÜLER (2015/10)                                     ÖNEMLİ                                                  

Sayın Üyemiz,

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğünden alınan 18.02.2015 tarih ve 21911 saylı yazıda;  Ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında imzalanan 4 Ağustos 2014 tarihli ve bir örneği ekte yer alan protokol kapsamında "Rusya Federasyonu'na Bitki Sağlığı Açısından Yüksek Risk Taşıyan Ürünleri İhraç Edecek Türk Firmalar Listesi"nin 2015 Mart ayında güncelleneceğinin ifade edilmekte olduğu belirtilmektedir. Aynı yazıda, bu kapsamda mezkur protokol hükümlerine göre güncellenen ve bir örneği Ek'li Taahhütname'nin söz konusu liste için yapılacak başvuruda esas alınması gerektiğinden bahisle Rusya Federasyonu'na ihracat listesinde bulunan firmalarında ekte gönderilen taahhütnameyi antetli kağıtlarında hazırlayıp okunaklı şekilde doldurup ibraz  etmeleri gerektiği belirtilmektedir. 

 

Bu nedenle, halihazırda RF Bitkisel Ürün İhracat Firma Listesinde yer alan firmalar ile yeni başvuruda bulunacak firmaların antetli kağıda çıktı alınarak hazırlanacak yeni taahhütnamenin (varsa unvan veya adres değişikli yapan firmaların yeni adres ve unvan bilgilerini içeren Ticaret Sicil Gazete örnekleri ile birlikte) doldurulup kaşelenerek imzalanması ve adres değişikliği yapmış olan firmaların yeni adres bilgilerini güncelleyerek en geç 2 Mart 2015 tarihine kadar Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na iletilmesini teminen Birliğimize ulaştırmaları gerekmektedir.
 
Bilgileri ve gereği rica olunur. 

 

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 


 Ek-1 :  Taahhütname (.doc) -YENİ !! 

 Ek-2:   04/08/2014 tarihli protokol (2 sayfa)

 Ek-3    Yeni müracaatlarda gerekli evraklar

 

 Not: Güncel listeler ve prosedürler
http://www.tarim.gov.tr/Konular/Gida-Ve-Yem-Hizmetleri/Ithalat-Ihracat/Bitkisel-Kokenli-Gida-Ve-Yemlerin-Ihracati linkinden takip edilebilir.