2015/07 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2015/07)

1. Kısa Vadeli İhracat Kredilerinde Kobi'ler İçin Daha Uygun Finansman İmkânı Hakkında Bilgi;

2. Hong-Kong İhale Duyuruları Hakkında Bilgi;

3. Türk Gıda Kodeksi Tebliği Taslağı Hakkında Bilgi;

4. Türkiye - Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi Sempozyumu Hakkında Bilgi;

5. Çalışma Toplantısı / Kırgızistan Hakkında Bilgi;

6. EXPO HALAL 2015 Madrid Fuarı Hakkında Bilgi;

7. REACH -CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

8. Türkiye - İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon Toplantısı Hk.

9. TGK Tebliği Taslakları Hakkında Bilgi;

10. Güney Kore Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

11. Ekonomik Etkinlikler/Kırgızistan Hakkında Bilgi;

12. Arnavutluk ve Makedonya İle Hizmet Ticareti Müzakereleri Hakkında Bilgi;

13. ÇHC Fuar ve Konferans Duyurusu Hakkında Bilgi;

14. IX.Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu Hakkında Bilgi;

15. Mamul Madde İhracatı Karşılığı Satış Hakkında Bilgi;

16. İthalat Rejimi Kararına Ek Karar- Bakanlar Kurulu Kararı Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDE KOBİ'LER İÇİN DAHA UYGUN FİNANSMAN İMKÂNI HAKKINDA BİLGİ;

Kısa Vadeli İhracat Kredilerinde Kobi'ler İçin Daha Uygun Finansman İmkanı ve 360 gün Vadeli Reeskont Kredilerinde Limit Artırımına ilişkin olarak, Türk Exımbank'tan alınan 30/01/2015 tarihli yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1sayfa)

2

HONG-KONG İHALE DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Hong Kong yönetimince acılan 2 adet ihale duyurusuna ilişkin olarak Hong Kong Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/02/2015 tarih 290 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, İhale İlan Duyurusu ve İhale İlan Duyurusu Tercümesi (3 sayfa)

3

TÜRK GIDA KODEKSİ TEBLİĞİ TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/02/2015 tarih 15952 sayılı yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Bitki Adı İle Anılan Yağlar Tebliği” taslak metni ilişikte sunulmakta olup, sözkonusu taslağa ilişkin görüş ve değerlendirmeleriniz talep edilmektedir. Bu bağlamda, sözkonusu taslağa ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin 09 Şubat 2015 Pazartesi günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER:

EK-I: Tebliği Taslağı (3 sayfa)

EK-II: Görüş Formu(1 sayfa)

4

TÜRKİYE - SIRBİSTAN EKONOMİK İLİŞKİLERİN GELİŞTİRİLMESİ SEMPOZYUMU HAKKINDA BİLGİ;

İktisadi Araştırmalar Vakfı-Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği koordinasyonunda, "Türkiye-Sırbistan Ekonomik İlişkilerin Geliştirilmesi” konulu sempozyumun 25 Şubat 2015 tarihinde, Belgrad'da gerçekleştirilmesine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/02/2015 tarih 291 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Toplantı Programı ve Katılım Formu (3 sayfa)

5

ÇALIŞMA TOPLANTISI / KIRGIZİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti ve Kırgız Cumhuriyeti Enerji ve Sanayi Bakanlığı organizasyonu ile 17 Şubat 2015 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilecek olan "Kırgızistan'da Küçük HES'leri Geliştirme ve Yatırım Olanakları” konulu çalışma toplantısına ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/02/2015 tarih 288 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

6

EXPO HALAL 2015 MADRİD FUARI HAKKINDA BİLGİ;

21-22 Ekim 2015 tarihleri arasında İspanya'nın Madrid şehrinde gerçekleştirilecek olan EXPO HALAL 2015 Akdeniz, Gıda, Turizm ve Yaşam Tarzı Fuarı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2015 tarih 283 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Fuar Hakkında Bilgi ve Ön Kayıt Formu (10 sayfa)

7

REACH -CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

REACH CLP Haber Bülteni ile ilgili olarak, İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/02/2015 tarih 1555 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

8

TÜRKİYE - İSVİÇRE 6. DÖNEM YÜKSEK DÜZEYLİ İKİLİ EKONOMİK KOMİSYON TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

19 Mart 2015 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan Türkiye - İsviçre 6. Dönem Yüksek Düzeyli İkili Ekonomik Komisyon Toplantısı'na hazırlık mahiyetinde Şubat ayının ilk yarısında bir toplantı yapılması ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/02/2015 tarih 277 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Değerlendirme Formu (2 sayfa)

9

TGK TEBLİĞİ TASLAKLARI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 04/02/2015 tarih 15939 sayılı yazıda; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan "TGK-Tahin Tebliği” ile "TGK-Tahin Helvası Tebliği” taslak metinleri ilişikte sunulmakta olup, sözkonusu taslaklara ilişkin görüş ve değerlendirmeleriniz talep edilmektedir.

Bu bağlamda, sözkonusu taslaklara ilişkin olabilecek görüş ve önerilerinizin 13 Şubat 2015 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EKLER:

EK-I: Tahin Tebliği ve Tahin Helvası Tebliği Taslağı (7sayfa)

EK-II: Görüş Formu(1sayfa)

10

GÜNEY KORE TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat ZEYBEKCİ başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve Uludağ İhracatçı Birlikleri işbirliği ile 25-27 Şubat 2015 tarihleri arasında Güney Kore'ye yönelik olarak düzenlenecek Ticaret Heyeti Programına ilişkin Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/02/2015 tarih 277 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

11

EKONOMİK ETKİNLİKLER/KIRGIZİSTAN HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 04/02/2015 tarih 275 sayılı yazısı ekinde alınan Kırgızistan Cumhuriyeti Ticaret ve Sanayi Odası'nın 2015 yılında planladığı ekonomik etkinliklere ilişkin bilgiler ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

Ek: Etkinlik Duyurusu (4 sayfa)

12

ARNAVUTLUK VE MAKEDONYA İLE HİZMET TİCARETİ MÜZAKERELERİ HK.

Ülkemiz ile Arnavutluk ve Makedonya arasında yürürlükte bulunan Serbest Ticaret Anlaşmaları'na (STA) "hizmet ticareti” bölümünün eklenmesi ve müzakerelere başlanacağına ilişkin olarak, Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/02/2015 tarih 232 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı ve Analiz Amaçlı Veri Talebi ve Hizmet Sunumuna Yönelik Engeller Listesi (4 sayfa)

13

ÇHC FUAR VE KONFERANS DUYURUSU HK.

22 -26 Mayıs 2015 tarihlerinde ÇHC'nin Xi'an şehrinde düzenlenecek olan "19th ITFCEW and Silk Road Exposition” Fuar ve Konferansına ilişkin duyuru ile ilgili olarak, Pekin Ticaret Müşavirliği'nden alınan 03/02/2015 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Fuar Duyurusu (12 sayfa)

14

IX.ULUSLARARASI TÜRKMENİSTAN YATIRIM FORUMU HK.

04-05 Mart 2015 tarihleri arasında Çırağan Palaca Kempinski İstanbul'da iki ülke Cumhurbaşkanlarının katılımlarıyla, DEİK/Türkiye Türkmenistan İş Konseyi ev sahipliğinde ve İş Konseyinin karşı kanadı görevini yürüten Türkmenistan Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğinde IX. Uluslararası Türkmenistan Yatırım Forumu gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup sözkonusu forum ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/02/2015 tarihli 265 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı, Taslak Program (3 sayfa)

15

MAMUL MADDE İHRACATI KARŞILIĞI SATIŞ HK.

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/01/2015 tarih 7930 sayılı yazıda;Kuruluşları stoklarında bulunan yaklaşık 218.000 ton ekmeklik buğdayın "Mamul Madde İhracatçılarına İhracattan Sonra Hububat Satışlarına Ait Uygulama Esasları Çerçevesinde” satışa verileceği, Ekmeklik Buğday satışlarında İhracatçı Birlikleri tarafından gönderilecek tüm hak edişler karşılığında satış yapılabileceği, bu nedenle firmaların talep edebileceği, buğday miktarı kadar ekmeklik buğday hak edişi gönderilmesinin uygun olacağının düşünüldüğü,

Kuruluşlarından ekmeklik buğday talep eden firmalar tarafından, öncelikle hangi işyerleri şubelerinden ne kadar talepleri olduğuna dair dilekçenin (Ek-1) sözleşme imzalanacak şube müdürlüklerine verilmesinin gerektiği,

Bu çerçevede, 02 Şubat -26 Şubat 2015 (dahil) tarihleri arasında imzalanacak sözleşmeler için geçerli olacak ABD Dolar/Ton satış fiyatları ile satışa açılan stoklara ait detaylı bilgilerin şube müdürlüklerinden öğrenilebileceği ifade edilmektedir.

Ek: Uygulama Usul ve Esasları (9 Sayfa)

16

KISA VADELİ İHRACAT KREDİLERİNDE KOBİ'LER İÇİN DAHA UYGUN FİNANSMAN İMKÂNI HAKKINDA BİLGİ;

Kısa Vadeli İhracat Kredilerinde Kobi'ler İçin Daha Uygun Finansman İmkanı ve 360 gün Vadeli Reeskont Kredilerinde Limit Artırımına ilişkin olarak, Türk Eximbank'tan alınan 30/01/2015 tarihli yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1sayfa)

17

İTHALAT REJİMİ KARARINA EK KARAR BAKANLAR KURULU KARARI HAKKINDA BİLGİ;

Bahsekonu bakanlar kurulu kararı için tıklayınız..

19

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.