2015/03 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2015/03)

1. Rusya'daki Yatırımcı Türk Firmaları Hakkında Bilgi;

2. Norveç'e Taşımacılık Yapacak Araçlar Hakkında Bilgi;

3. Export Market İnsights (EMI) Hakkında Bilgi;

4. İKMİB Web Sitesi Hakkında Bilgi;

5. Tatung Firması / İşbirliği Hakkında Bilgi;

6. EMITT Fuarı Çerçevesinde Rusya Tanıtımı Hakkında Bilgi;

7. Selanik Şehri Tanıtım Sunumu ve B2B Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

8. Finlandiya Yapı Teknolojileri Semineri Hakkında Bilgi;

9. Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Hakkında Bilgi;

10. Ticari Reklam Ve Haksız Ticari Uygulamalar Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

11. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA'DAKİ YATIRIMCI TÜRK FİRMALARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/01/2015 tarihli yazıda, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı'nın 1 Aralık 2014 tarihinde ülkemize gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, önümüzdeki dönemde Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında yatırımlar ve hizmetleri içeren bir ticaret anlaşması yapılmasına ilişkin müzakerelere başlanmasının kararlaştırıldığı bu hususun sözkonusu ziyaret kapsamında Ortak Bildiri' de yer aldığı belirtilmekte olup, ülkemiz ile Rusya Federasyonu arasında imzalanması öngörülen Hizmet ve Yatırım Anlaşması'na yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere Rusya'da yatırımları bulunan firmaların anılan ülkede yaşadıkları sorunlara ilişkin bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, sözkonusu Hizmet ve Yatırım Anlaşması'na yönelik olası önerilerin bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 20 Ocak 2015 Salı günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

2

NORVEÇ'E TAŞIMACILIK YAPACAK ARAÇLAR HAKKINDA BİLGİ;

Norveç'e taşımacılık yapacak araçlarla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/01/2015 tarih 108 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunulur.

 

Düzenlemeler ile ilgili açıklama:http://www.fjellinjen.no/en/test/compulsory-tag/

Türkçe Kayıt Formu: http://www.autopass.no/obligatoriskbrikke/tegn-avtale/firmabil?lang=tr

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

3

EXPORT MARKET İNSİGHTS (EMI) HAKKINDA BİLGİ;

Avustralyalı gıda ihracatçısı firmalara Çin, Japonya, Güney Kore, Vietnam, Hong Kong, Endonezya, Malezya ve Singapur gıda ve içecek sektörleri konusunda bilgi sağlanması ve sözkonusu ülkelerin gıda ve içecek sektörlerine ilişkin pazar araştırmalarına tek bir kaynaktan erişilebilmesini teminen hazırlanan Export Market İnsights (EMI) uygulaması ile ilgili olarak Melburn Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/01/2015 tarih 4162 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Asian Market Insights (50 sayfa)

 

4

İKMİB WEB SİTESİ HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 12/01/2015 tarih 327 sayılı yazıda, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği'nin (İKMİB) genel tanıtımını yapmak ve üyelerine bilgi sağlamak amacıyla bir web sitesi yaptırıldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin Birliklerince gerçekleştirilen faaliyetler ve sektöre ilişkin bilgi ve raporlarında yer aldığı web sitesine www.ikmib.org.tr adresinden ulaşabilmenin mümkün olduğu ifade edilmektedir.

 

5

TATUNG FİRMASI / İŞBİRLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

12 farklı ülkede faaliyet gösteren ve dijital ekran ve aksesuarları, ev aletleri, enerji, ağır elektrik makineleri, kablo ve motor sahasında Tayvan'ın en önemli gruplarından TATUNG firması ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/01/2015 tarih 77 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

6

EMITT FUARI ÇERÇEVESİNDE RUSYA TANITIMI HAKKINDA BİLGİ;

22-25 Ocak 2015 tarihleri arasında İstanbul TÜYAP Fuar Merkezi'nde düzenlenecek olan "EMITT 2015 XIX. Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı” ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/01/2015 tarih 72 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu (2 sayfa)

 

7

SELANİK ŞEHRİ TANITIM SUNUMU VE B2B GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

21 Ocak 2015 Çarşamba günü saat 12:00'da Hilton Bosphorus Hotel İstanbul'da düzenlenecek olan "Selanik Şehri Tanıtım Sunumu ve B2B Görüşmeleri”nin gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 12/01/2015 tarih 71 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, İngilizce Davetiye ve İngilizce Katılım Formu (4 sayfa)

 

 

8

FİNLANDİYA YAPI TEKNOLOJİLERİ SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türkiye-Finlandiya İş Konseyi ve Finlandiya'nın önde gelen kapalı alan yapı teknolojileri firması Halton işbirliğiyle 20 Ocak 2015 Salı günü 10:00-12:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenecek olan "Finlandiya Yapı Teknolojileri Semineri” ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 09/01/2015 tarih 55 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Seminer Katılım Formu ve Program (3 sayfa)

 

9

TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu yönetmelik metni için tıklayınız..

 

10

TİCARİ REKLAM VE HAKSIZ TİCARİ UYGULAMALAR YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu yönetmelik metni için tıklayınız..

 

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.