2015/01 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2015/01)

1. Ürün Güvenliği Tebliğleri Hakkında Bilgi;

2. Asia Fruit Lojistik Fuarı Hakkında Bilgi;

3. Duphat 2015 Logistica Fuarı Hakkında Bilgi;

4. Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi Hakkında Bilgi;

5. Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Hibe Desteği Hakkında Bilgi;

6. Tacikistan'da İş Yapma Semineri Hakkında Bilgi;

7. ABD Houston İşadamı Heyeti Hakkında Bilgi;

8. İran Food and Hospitality 2015 Fuarı Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ÜRÜN GÜVENLİĞİ TEBLİĞLERİ HAKKINDA BİLGİ;

Bazı Tarım Ürünlerinin İhracatında ve İthalatında Ticari Kalite Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/21) ile İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ (Ürün Güvenliği ve Denetimi: 2015/22) 31/12/2014 Tarih 29222 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

 

Ekler:

EK:I- 2015/21 Sayılı Tebliğ (5 sayfa)

EK:II- 2015/22 Sayılı Tebliğ (5 sayfa)

 

2

ASIA FRUIT LOGİSTİCA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

2-4 Eylül 2015 tarihleri arasında Hong Kong / Çin'de yaş meyve sebze ve paketleme sektörlerine yönelik düzenlenecek olan "Asıa Fruit Logistica” fuarı ile ilgili olarak, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 30/12/2014 tarih 14530 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek:Yazı ve Başvuru Formu (2 sayfa)

 

 

3

DUPHAT 2015 LOGİSTİCA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

8-10 Mart 2015 tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri/Dubai'de düzenlenecek olan Duphat 2015 / 20. Dubai Uluslararası İlaç ve Teknolojileri fuarı ile ilgili olarak, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 05/01/2015 tarih 1 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Duyuru, Katılım Bedeli ve Ayrıntılı Bilgi (3 sayfa)

 

4

KARADENİZ PETROL VE DOĞALGAZ ZİRVESİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/01/2015 tarih 15 sayılı yazıda,

 

28-29 Ocak 2015 tarihleri arasında Viyana'da Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi'nin gerçekleştirileceği ve bahse konu zirvede, petrol ve doğalgaz bulunması, üretilmesi, petrol ve doğalgaz üreticilerinin hızla gelişen sanayiye uyum sağlamaları esnasında karşılaştıkları güçlükler, Karadeniz Bölgesi'nin bir petrol ve doğalgaz üretim merkezi olma konusundaki potansiyeli ve yatırım fırsatları konularının ele alınacağı belirtilmekte olup, sözkonusu zirveye katılım beklendiği belirtilmektedir.

 

Sözkonusu zirveye katılmak isteyen üyelerimizin, katılım teyitlerini Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere, en geç 19 Ocak 2015 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Karadeniz Petrol ve Doğalgaz Zirvesi Programı (6 sayfa)

 

5

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI HİBE DESTEĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Çerçevesinde Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi Hakkında 26 Ekim 2014 tarihli ve 29157 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 2014/43 nolu Tebliğ'de değişiklik yapan 2014/57 nolu Tebliğ'in 20 Aralık 2014 tarihli ve 29211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için konuya ilişkin bilgilendirme dokümanı ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Doküman (1sayfa)

 

6

TACİKİSTAN'DA İŞ YAPMA SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

12 Ocak 2015 Pazartesi günü saat 15:30-18:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenmesi planlanan "Tacikistan'da İş Yapma Semineri” ile ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06/01/2015 tarih 15 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu ve Taslak Program (3 sayfa)

 

7

ABD HOUSTON İŞADAMI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Meclisleri organizasyonu ve THY işbirliği ile 23-26 Mart 2015 tarihleri arasında ABD'ye yönelik düzenlenecek olan işadamları heyeti ile ilgili olarak, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/01/2015 tarih 46 sayılı yazının ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

8

İRAN FOOD AND HOSPİTALİTY 2015 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

26-29 Mayıs 2015 tarihleri arasında İran/Tahran'da düzenlenecek olan "22.İran-Tahran Uluslararası Gıda İçecek ve İkramcılık Ticari Fuarı” ile ilgili olarak, Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/01/2015 tarih 148 sayılı yazı ve ekinin ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte bulunduğunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Yazı ve Katılım Şartları (2 sayfa)

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.