2014/55 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/55)

1. Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesi Hakkında Karar Hakkında Bilgi;

2. 2006/4 sayılı ve 2010/6 sayılı Tebliğler Hakkında Bilgi;

3. AB'ye Fındık ihracatı Hakkında Bilgi;

4. AB COSME Programı Küme Mükemmeliyet Programı Çağrısı Hakkında Bilgi;

5. Uganda Heyeti ile İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

6. Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi Hakkında Bilgi;

7. Tüyap Fuar Duyurusu Hakkında Bilgi;

8. Sözleşmeli Üretim İle İlgili Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

9. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

PAZARA GİRİŞ BELGELERİNİN DESTEKLENMESİ HAKKINDA KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

94/6401 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kararı çerçevesinde, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulunun 24/7/1997 tarihli ve 97/8 sayılı Kararının 1 inci maddesi ile kabul edilen Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Karar ile bu Karara istinaden 31/7/1997 tarihli ve 23066 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 97/5 sayılı İhracata Yönelik Devlet Yardımları Kapsamında "Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ”in yerine geçmek üzere hazırlanan 2014/8 sayılı "Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar”, 04/09/2014 tarih 29109 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, sözkonusu Kararın bir nüshası ilişik bulunmaktadır.

EK: 2014/8 Sayılı Karar (2 sayfa)

 

2

2006/4 SAYILI VE 2010/6 SAYILI TEBLİĞLER HAKKINDA BİLGİ;

2006/4 sayılı "Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve TURQUALITY®'nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” ve 2010/6 sayılı "Yurt Dışı Birim, Marka ve Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” çerçevesinde talep edilen ancak Irak ve Ukrayna'da yaşanan toplumsal kaos ve kargaşa nedeniyle yerine getirilemeyen işlemler ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/09/2014 tarih 6276 sayılı yazı ekte yer almaktadır.

Yazı (1 sayfa)

3

AB'YE FINDIK İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, AB'nin 1152/2009 sayılı yönetmeliğinin yerini alan ve Türk fındığı için % 5 olarak uygulanmakta olan kontrol sıklığını rastgele kontrol (random control) olarak değiştiren ve yayımlandığı tarihten 20 gün sonra (3 Eylül 2014) yürürlüğe giren 884/2014 sayılı AB Komisyon Yönetmeliğinin 14/08/2014 tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayınlandığı daha önce sirkülerimizle duyurulmuştu.

 

Sözkonusu Yönetmelik uyarınca, AB'ye ihracatta kullanılan Sağlık Sertifikasında değişiklik yapılmış olup, sözkonusu yeni sertifikaların kullanımına geçiş sürecinde AB Gümrük Kapılarında ihracatçılarımızın yaşayabileceği sıkıntıların önüne geçilmesini teminen, Genel Sekreterliğimizce AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz Ticaret Müşavirliği ve Ekonomi Bakanlığı nezdinde temaslarda bulunulmuş olup, AB Nezdindeki Daimi Temsilciliğimiz Ticaret Müşavirliği'nden alınan ve AB Komisyonu tarafından üye ülke yetkili makamlarına iletilen notta; 30 Eylül 2014 tarihinden önce yapılan yüklemelerde, 1152/2009 sayılı AB Komisyon Yönetmeliği çerçevesinde öngörülen eski sağlık sertifikalarının kullanımının kabul edileceği anlaşılmakta olup, AB Giriş kapılarında karşılaşılabilecek sorunlar ile ilgili kullanılmasını teminen sözkonusu not ilişik bulunmaktadır.

 

Ek: Not (2 sayfa)

 

4

AB COSME PROGRAMI KÜME MÜKEMMELİYET PROGRAMI ÇAĞRISI HAKKINDA BİLGİ;

 

AB COSME Programı Küme Mükemmeliyet Programı çağrısı ilgili olarak, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/09/2014 tarih 1649 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve AB Cosme Programı Küme Mükemmeliyet Programı Çağrısı (4 sayfa)

 

5

UGANDA HEYETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/ Türkiye Uganda İş Konseyi tarafından, 29 Eylül 2014 Pazartesi günü İstanbul TOBB Plaza'da gerçekleştirilecek olan Uganda özel sektör heyeti ve ikili görüşmelerle ilgili olarak, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 03/09/2014 tarih 1780 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı, Katılım Formu ve Heyet Listesi (2 sayfa)

6

BURSA 3. ULUSLARARASI GIDA KONGRESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

26-27 Eylül 2014 tarihleri arasında düzenlenecek olan Bursa 3. Uluslararası Gıda Kongresi ile ilgili olarak Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan alınan yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

TÜYAP FUAR DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş.'den alınan bila tarihli yazıda; Tüyap Bursa Fuarcılık A.Ş tarafından 14-18 Ekim 2014 tarihinde "Bursa 12. Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ve Bursa 7. Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı”nın düzenleneceği ifade edilmekte olup, fuara katılmak isteyen üyelerimiz için fuar davetiyesinin ekte yer aldığını önemle bilgilerinize sunarız.

 

EK: Fuar Davetiyesi (1 Sayfa)

 

8

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USUL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK Hakkında Bilgi;

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

SÖZLEŞMELİ ÜRETİM İLE İLGİLİ USÛL VE ESASLAR HAKKINDA

YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

DAİR YÖNETMELİK (tıklayınız)..

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.