2014/51 - Rusya İthalat Yasağı Hakkında

Rusya Federasyonunca; birçok tarım ürünü, hammadde ve gıda maddesini içeren ürünlerin (meyveler, sebzeler, süt ve sütçülük ürünleri ve çeşitli hayvani ürünler) AB, ABD, Kanada, Avustralya ve Norveç ülkelerinden ithalatına 07 Ağustos 2014 tarihi itibariyle 1 yıl süreyle tam yasaklama getirilmiştir.

Rusya hükümetince 07 Ağustos 2014 tarihinde yürürlüğe giren kararın aslına http://government.ru/media/files/41d4f8cdfeeb731522d2.pdf adresinden ulaşılabilmekte olup, sözkonusu kararın tercümesi ve yasaklama getirilen ürünlerin listesi ekte sunulmuştur:

Bilgilerinize rica olunur.

Cenk İlter AYHAN

Genel Sekreter V.