2014/38 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/38)

1. RF Yaş Meyve Sebze İhracatı Danışman Mühendis Eğitimi Hakkında Bilgi;

2. Geçici İhraç Hakkında Bilgi;

3. Irak Musul İşadamları Heyeti Tarih Değişikliği Hakkında Bilgi;

4. Polonya Başbakan Yardımcısı ve Ticaret Bakanı Türkiye Resmi Ziyareti ve Türk Polonya İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. 2009/5 Sayılı Fuar Tebliği Hakkında Bilgi;

6. CIFF 2015 Fuarı Hakkında Bilgi;

7. MEDICA 2014 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Duyurusu Hakkında Bilgi;

8. Türkiye-İngiltere Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hakkında Bilgi;

9. Türkiye-İtalya Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. Kırgızistan Gümrükleri Hakkında Toplantı Hakkında Bilgi;

11. 2011/1 Sayılı Genelge Hakkında Bilgi;

12. Construct Canada 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

13. Almanya'ya Davet Hakkında Bilgi;

14. Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar Hakkında Bilgi;

15. Çiftçi Kayıt Sistemine Dahil Olan Çiftçilere Mazot, Gübre Ve Toprak Analizi Destekleme Ödemesi Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

16. Bitkisel Üretimde Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Destekleme Ödemesi Uygulama Tebliği Hakkında Bilgi;

17. 2014 Yılı Eğitim Programları Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

RF YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI DANIŞMAN MÜHENDİS EĞİTİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Antalya Zirai Karantina Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 02.06.2014 tarih ve 320-1548 sayılı yazıda; Antalya ilinden Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı yapan firmaların Danışman Ziraat Mühendislerine ürünlerin bildirime konu olan organizmalar yönüyle kontrolü ve ürün hazırlama konusunda eğitim verileceği bildirilmekte olup ayrıca eğitime katılmayan Danışman Ziraat Mühendislerinin firmalarının ürün kontrollerinin Müdürlüklerince yapılmayacağı bildirilmektedir.

 

Bu kapsamda; Rusya Federasyonu'na Yaş Meyve Sebze İhracatı yapabilecek firmalar listesinde olan veya listede olmamakla birlikte listeye girmek üzere başvuruda bulunan firmalarımızın sevkiyatlarında; anılan Müdürlükçe yapılan ürün kontrollerinde yasaklamaya maruz kalınmaması açısından aşağıda detay bilgileri verilen eğitime Danışman Ziraat Mühendislerinin katılmalarını sağlaması hususunda gereği önemli rica olunur.

 

 

EĞİTİM BİLGİLERİ

Yer : Antalya İhracatçı Birlikleri Toplantı Salonu

Topçular Mh. Aspendos Bulvarı No:163 07200 - MURATPAŞA/ANTALYA

Tarih : 12 Haziran 2014

Saat : 10:00

 

2

GEÇİCİ İHRAÇ HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/06/2014 tarih 0120004262 sayılı yazıda;

 

Bakanlıklarınca yürütülmekte olan geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderilecek taşıtların sınır kapılarımızdan çıkış/giriş izin işlemlerinin 01/07/2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 26/05/2014 tarih ve 24472 sayılı Makam Oluru çerçevesinde düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu düzenlemeye ilişkin duyurunun http://www.kugm.gov.tr adresinde yayımlandığı belirtilmektedir.

 

Ek: Geçici İhraç İzni Duyurusu (1 sayfa)

 

3

IRAK MUSUL İŞADAMLARI HEYETİ TARİH DEĞİŞİKLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi organizasyonu ve THY işbirliği ile 22-24 Haziran 2014 tarihleri arasında Irak'ın Musul şehrine yönelik bir ticaret heyeti düzenleneceği ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.

 

Bu defa, sözkonusu Irak Musul İşadamları Ticaret Heyeti tarihinin 24-26 Haziran 2014 olarak değiştirildiğine ilişkin olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/06/2014 tarih 1065 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

4

POLONYA BAŞBAKAN YARDIMCISI VE TİCARET BAKANI TÜRKİYE RESMİ ZİYARETİ VE TÜRK POLONYA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Polonya Ticaret Bakanı Janusz Piechocinski'nin Türkiye'ye resmi ziyaret vesilesiyle, 13 Haziran 2014 Cuma günü saat 09:30 - 14:30 saatleri arasında DEİK ve Polonya Ticaret Odası işbirliğiyle Ankara Hilton Hotel'de gerçekleştirilecek olan Türk-Polonya İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 04/06/2014 tarih 1058 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Katılım Formu, Polonya İşadamları

Heyeti Listesi (5 sayfa)

5

2009/5 SAYILI FUAR TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2014/1 sayılı "Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/5)'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” 03/06/2014 tarih 29019 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, sözkonusu Tebliğ ilişikte bulunmaktadır.

 

Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 03/06/2014 tarih 0120004267 sayılı yazıda; Mezkur Tebliğin incelenmesinden de anlaşılacağı gibi, ürün tanıtımının daha etkili bir şekilde yapılabilmesini ve standa gelen ziyaretçilere daha iyi bilgi verilebilmesini teminen, 50 m²'den daha büyük alanla gerçekleştirilen fuar katılımlarında ulaşım gideri desteklenen temsilci sayısının ikinden üçe çıkarıldığı, bazı sektörlerde mevcut olan 6.000 ve 10.000 ABD Dolarlık ilave nakliye desteğinin, ilgili sektörlerde yalnızca faaliyet gösteren değil, bizatihi ürün sergileyen katılımcıların yararlanacağı şekilde yeniden düzenlendiği, yurt dışı fuar organizasyonlarında, organizatörün alabileceği tanıtım desteğinin, katılımcılara kiralanan m² cinsinden toplam fuar alanının katılım bedeli ile çarpımı sonucunda bulunacak tutarın %25'ini geçememesi sınırlamasının, 60'ın üzerinde katılımcısı olan yurt dışı fuar organizasyonları için kaldırıldığı, Bakanlıkça prestijli olarak belirlenen fuarlarda, katılım hakkı bir takvim yılında bir defadan iki defaya çıkarıldığı, yine bahse konu prestijli fuarlarda var olan fuar başına iki kişilik ulaşım desteğinin beş kişiye çıkarıldığı, fuar katılımlarının daha etkili bir şekilde gerçekleştirilebilmesini teminen 50 m²'lik azami ve 9 m²'lik asgari sınırlamaların kaldırıldığı ifade edilmektedir.

EK: 2014/1 sayılı Tebliğ (3 sayfa)

6

CIFF 2015 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

18-22 Mart 2015 tarihleri arasında Guangzhou/Çin Halk Cumhuriyeti'nde düzenlenecek olan CIFF 2015 fuarı ile ilgili olarak İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 02/06/2014 tarih 5436 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Ön Başvuru Formu (2 Sayfa)

7

MEDICA 2014 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

12-15 Kasım 2014 tarihleri arasında Almanya'nın Duesseldorf Şehrinde düzenlenecek olan Medica 2014 fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/06/2014 tarih 10527 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı ve Ekleri (3 sayfa)

8

TÜRKİYE-İNGİLTERE GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/06/2014 tarih 1057 sayılı yazıda, Türkiye ile İngiltere arasında gümrük alanındaki tüm konuların en üst düzeyde ele alınacağı ve takip edileceği bir mekanizma olarak Gümrük İdaresi Başkanlar Toplantısı'nın Eylül-Ekim aylarında İstanbul'da yapılmasının planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın İngiltere pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 16 Haziran 2014 Pazartesi günü saat 14:00'e bitimine Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

9

TÜRKİYE-İTALYA GÜMRÜK İDARESİ BAŞKANLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/06/2014 tarih 1056 sayılı yazıda,

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile İtalya Gümrük İdaresi arasında 2014 Temmuz ayının ikinci haftasında, ikili işbirliği konularının da ele alınacağı bir Gümrük İdaresi Başkanları Toplantısı'nın gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere, ihracatçılarımızın İtalya pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 10 Haziran 2014 Salı günü mesai saati bitimine Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

10

KIRGIZİSTAN GÜMRÜKLERİ HAKKINDA TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/06/2014 tarih 1059 sayılı yazıda, Ülkemiz ile Kırgızistan Cumhuriyeti arasında Gümrük alanlarındaki tüm konuların en üst düzeyde ele alınacağı ve takip edileceği bir mekanizma olarak Gümrük İdaresi Başkanlar Toplantısı'nın 11-12 Eylül'de Ankara'da yapılacağı belirtilmekte olup, sözkonusu ülkeye yönelik olarak ihracatçılarımızın Kırgızistan Gümrüklerinde karşılaştıkları sorunlar ve ilgili toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 11 Haziran 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

11

2011/1 SAYILI GENELGE HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, tarım ürünleri ihracatını öngören dahilde işleme izin belgesi (DİİB) düzenlenmesi esnasında uyulacak esaslar, İhracat 2016/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği'ne istinaden düzenlenen İhracat: 2011/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi” ile belirlenmiştir. Konu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/05/2014 tarih 0120004144 sayılı yazıda;

 

2001/1 sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi”nin "DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7'inci maddesinin "1. Buğday, 4. Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu ile 9. Pirinç” bentlerinin ilgili hükümlerinde değişikliğe gidildiği ve ayrıca Genelgeye Geçici 3. madde eklendiği ifade edilmekte olup, sözkonusu değişiklikleri ihtiva eden Genelgenin güncel hali ilişik bulunmaktadır.

EK: 2011/1 sayılı DİR Genelgesi (13 sayfa)

 

Bahsekonu 2011/1 Sayılı "Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi' nin DİR Kapsamında Özel Düzenlemeye Tabi Eşyalar” başlıklı 7' inci maddesinin "1. Buğday, 4. Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu ile 9. Pirinç” bentlerinin ilgili hükümlerinde değişikliğe gidilmiş olduğu ve ayrıca Genelgeye Geçici 3. Madde eklendiği ifade edilmekte olup, söz konusu Genelgede yapılan değişiklikleri içeren madde hükümleri ekte sunulmuştur;

Özetle:

1) Buğday

a) Genel Esaslar (Değ.: 29 Mayıs 2014)

DİR kapsamında buğday unu, buğday irmiği, makarna ve bulgur ihracatı gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda buğday ithalatı yapılır.

b) Uluslararası İhaleler (Değ.: 29 Mayıs 2014)

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, buğday tahsisat limitleri aranmaksızın DİR kapsamında ihale/sözleşme konusu işlem görmüş ürünün üretiminde kullanılacak miktar (kapasite raporunda kayıtlı üretim miktarının aşılmaması kaydıyla) kadar buğdayı ithal etmelerine izin verilir. Bu firmaların DİİB kapsamındaki üretimin bir kısmını veya bir aşamasını, yan sanayiciye yaptırmasına izin verilebilir. Ayrıca, bu kapsamdaki buğday ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için önce ihracatın gerçekleşmesi şartı aranmaz.

 

4) Ham Ayçiçeği Yağı ve Ayçiçeği Tohumu

a) Genel Esaslar (Değ.: 29 Mayıs 2014)

DİR kapsamında işlem görmüş ayçiçeği yağı ihracatı gerçekleştirilmesini müteakip ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda ayçiçeği tohumu ve/veya ham ayçiçeği yağı ithalatı gerçekleştirilir.

9) Pirinç

a) Genel Esaslar (Değ.: 29 Mayıs 2014)

 

Parlatılmış veya perdahlanmış pirinç ihracatı öngören DİİB'leri aşağıdaki hükümler çerçevesinde düzenlenir.

 

- DİR kapsamında pirinç ihracatı gerçekleştirilmesini müteakip, ihraç edilen eşyaya tekabül eden miktarda çeltik veya kargo pirinç ithalatı yapılır.

- İkincil işlem görmüş ürün ihracat taahhüdü içeren DİİB'ler de dahil olmak üzere, döviz kullanım oranı % 80'i aşamaz.

 

b) İhaleler (Değ.: 29 Mayıs 2014)

Uluslararası devlet ihaleleri ile Birleşmiş Milletler ve Kızılay/Kızılhaç, vb. uluslararası kuruluşların açmış oldukları ihaleleri kazanan firmalar ve ülkemizdeki resmi kamu kurum ve kuruluşları ile yurt dışı insani yardım için pirinç tedarik sözleşmesi yapan firmalar veya söz konusu firmalar ile ihale/sözleşme konusu taahhüdü kısmen veya tamamen yerine getirmek üzere yazılı anlaşma yapan firmalar adına düzenlenecek DİİB'ler kapsamında, çeltik veya kargo pirinç ithalatında dönemsel kısıtlama uygulanmaz ve ithalat yapılabilmesi için önce ihracatın gerçekleşmesi şartı aranmaz.

GEÇİCİ MADDE 3- Henüz taahhüt hesabı kapatılmamış DİİB'lerine ilişkin özel şart değişiklik taleplerinin değerlendirilmesinde, işbu Genelge'nin 7 inci maddesinin 1, 4 ve 9 uncu bentlerinde 25/04/2014 ile 29/05/2014 tarihlerinde yapılan değişiklikler dikkate alınır.

 

12

CONSTRUCT CANADA 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

3-4 Aralık 2014 tarihleri arasında Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek olan "CONSTRUCT CANADA 2014” fuarı ile ilgili olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 04/06/2014 tarih 10657 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

13

ALMANYA'YA DAVET HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/06/2014 tarih 1066 sayılı yazıda; UETD Ekonomi Birimi Başkanlığı tarafından 08 Haziran 2014 tarihinde Alman ve Türk iş adamlarının katılım sağlayacağı bir gemi turu düzenleneceği ve Köln Belediye Başkanı Sayın Jürgen Roters'in de katılacağı, misafirlerinin yarısının Türk piyasasına ilgi duyan iş adamları ve CEO'lar, diğer yarısını ise Almanya'daki Türk kökenli iş adamlarının oluşturduğu turun amacının, Almanya ve Türkiye'deki büyük ve orta ölçekli şirketlerin ticari ilişkileri için bir platform sağlamak olduğu ifade edilmekte olup, program akışı ekte yer alan sözkonusu tura katılmak isteyen üyelerimizin aşağıda iletişim bilgileri yer alan Yıldırım SEVİNÇ ile irtibata geçmeleri gerektiği belirtilmektedir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ:

Yıldırım SEVİNÇ

Tel: 0049-170 487 8531

E-posta: yildirim.sevinç@uetd.org.

Ek: Program Akışı (1 sayfa)

 

14

DOĞU ANADOLU, GÜNEYDOĞU ANADOLU, KONYA OVASI VE DOĞU KARADENİZ PROJELERİ KAPSAMINDAKİ İLLERDE HAYVANCILIK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİNE İLİŞKİN KARAR HAKKINDA BİLGİ;

4 Haziran 2014 ÇARŞAMBA tarih ve 29020 saylı Resmi Gazete'de yayımlanan mevzuat:

BAKANLAR KURULU KARARI

Karar Sayısı : 2014/6359

Ekli "Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Konya Ovası ve Doğu Karadeniz Projeleri Kapsamındaki İllerde Hayvancılık Yatırımlarının Desteklenmesine İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının 13/3/2014 tarihli ve 3959 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu'nca 19/3/2014 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Kararı görmek için tıklayınız.

 

15

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİNE DAHİL OLAN ÇİFTÇİLERE MAZOT, GÜBRE

VE TOPRAK ANALİZİ DESTEKLEME ÖDEMESİ

YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2014/20) için tıklayınız..

 

 

16

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

BİTKİSEL ÜRETİMDE BİYOLOJİK VE/VEYA BİYOTEKNİK MÜCADELE

DESTEKLEME ÖDEMESİ UYGULAMA TEBLİĞİ

(TEBLİĞ NO: 2014/23) için tıklayınız..

 

12

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

11

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.