2014/33 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/33)

1. Rusya Federasyonu Bitkisel Ürün İhracatçı Firma Listeleri Güncellenmesi Hakkında Bilgi;

2. Atölye Çalışmaları İle İhracata İlk Adım Eğitim Projesi Hakkında Bilgi;

3. Kamerun II. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. İran Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

5. Büyük Bölge İş Günleri Fuarı Hakkında Bilgi;

6. Türkmenistan İş Forumu Hakkında Bilgi;

7. Sulara İlişkin Dubai Teknik Mevzuatı Hakkında Bilgi;

8. Endonezya / Buğday Unu Korunma Önlemi Soruşturması

9. COM(2013)78 sayılı Taslak Mevzuat Hakkında Bilgi;

10. Kazakistan'da Yol Güzergahlarında Tonaj Kısıtlaması Hakkında Bilgi;

11. Gümrük İşlemlerinin Kolaylaştırılması Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

12. Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Hakkında Bilgi;

13. 2014 Yılı Eğitim Programları Hakkında Bilgi;

14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/05/2014 tarih 0120003779 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'na yönelik bitkisel ürünler ihracatında liste uygulaması mevcut olup, sözkonusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri ihracatı yapmaya mezun firma listesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tanzim edildiği ve yılda 4 kez güncellendiği, bu kapsamda, 2014 yılının liste güncellemelerinden ikincisinin Haziran ayında gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, sözkonusu listeye girme başvurusunda bulunacak olan firmalara ait evrakların en geç 10 Bu çerçevede, Haziran 2014 tarihine kadar Bakanlıklarına intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, anılan liste güncellemesine dahil olmak isteyen üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için ilişikte yer alan evrakların Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: RF Listesi Başvurusu için Talep Edilen Belgeler ve Prosedürler

2

ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE İHRACATA İLK ADIM EĞİTİM PROJESİ HK.

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliğimiz tarafından Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen "ATÖLYE ÇALIŞMALARI İLE İHRACATA İLK ADIM EĞİTİM PROJESİ” nin (TR90/14/TD01/0030) Haziran 2014 ayında yürütülmesi ve tamamlanması planlanmaktadır. Bu çerçevede, bahsekonu proje ile Doğu Karadeniz Bölgemizde faaliyet gösteren ihracat potansiyeline sahip olan ancak henüz ihracat yapmamış veya düşük hacimlerde ihracat yapan firma ve kuruluşların ihracat süreci ile ilgili eksikliklerinin giderilmesini teminen eğitimler verilmesi ve ihracata yönlendirilmesi amaçlanmaktadır.

 

Bu çerçevede TR90 Bölgesinde (Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane, Giresun ve Ordu illerinde) yerleşik firmalarımızın temsilcilerinin katılımına açık olan ve modüller halinde uygulamalı olarak atölye çalışmalarına dayanan ekli program çerçevesinde ücretsiz eğitimler verilecektir. Eğitimler 4/ 5, 11/ 12, 18/ 19 ve 23/ 24 Haziran 2014 tarihlerinde Trabzon'da Birlik hizmet binamızda gerçekleştirilecektir. Programı tamamlayan katılımcılara katılım belgesi verilecektir. Eğitimlerde atölye çalışmalarına dayanan uygulamaya dönük bir model uygulanacağı için yüksek bir verimlilik düzeyinde programın tamamlanmasını teminen proje katılımı 25 kişi ile sınırlandırılmış olup, bu nedenle başvurularda öncelik sırası dikkate alınacaktır. Bu kapsamda sözkonusu proje kapsamındaki eğitimlere katılmak isteyen firma temsilcilerinin en geç 29 Mayıs 2014 tarihine kadar ekli katılım formunu doldurarak Birliğimizin dkib@dkib.org.tr e-posta adresine veya 0462 326 94 01 nolu faksına göndermeleri gerekmektedir.

Ekler: Eğitim Müfredatı - Başvuru Formu

 

3

KAMERUN II. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/05/2014 tarih 963 sayılı yazıda, Eşbaşkanlığı'nı Başbakan Yardımcısı Sn. Emrullah İŞLER'in yapacağı Türkiye – Kamerun Türkiye Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın 12-13 Haziran 2014 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir. Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

4

İRAN ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinasyonunda, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği organizasyonunda 23 Mayıs 2014 tarihinde düzenlenecek olan İran Alım Heyeti programı ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/05/2014 tarih 967 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Yabancı Firma Listesi (3 sayfa)

 

5

BÜYÜK BÖLGE İŞ GÜNLERİ FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

18-19 Haziran 2014 tarihleri arasında Lüksemburg'da düzenlenecek olan KOBİ'ler odaklı "Büyük Bölge İş Günleri b2b Fuarı” ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/05/2014 tarih 958 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

6

TÜRKMENİSTAN İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün resmi daveti üzerine 3-5 Haziran 2014 tarihleri arasında ülkemizi ziyaret edecek Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli BERDIMUHAMEDOV'un teşrifleriyle 3 Haziran 2014 Salı günü gerçekleştirilecek olan Türkiye - Türkmenistan İş Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 20/05/2014 tarih 964 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

7

SULARA İLİŞKİN DUBAİ TEKNİK MEVZUATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dubai Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/05/2014 120003843 sayılı yazıda; Gulf News gazetesi'nin 22/04/2014 tarihli baskısında Emirlikler Standardizasyon ve Metroloji İdaresi (ESMA) tarafından şişe sularının içeriği, depolanması, ambalajlanması ve etiketlenmesine dair kuralları içeren ve 2013/26 sayılı Karar ile onaylanan teknik mevzuata uygun sürenin 01/10/2014 tarihine kadar uzatıldığı belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin ilgili mevzuata,

 

http://www.esma.gov.ae/SiteCollectionDocuments/Dringking%20Water%20Translation%20pdf.pdf linkinden ulaşabileceği ifade edilmektedir.

 

Ek: Haber ve Çeviri (2 sayfa)

 

8

ENDONEZYA / BUĞDAY UNU KORUNMA ÖNLEMİ SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Endonezya Ticaret Bakanlığı tarafından "Buğday Unu" (1101.00.11, 1101.00.15 ve 1101.00.90 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu) ithalatına karşı yürütülmekte olan korunma önlemi soruşturması kapsamında yürürlüğe konulması kararlaştırılan nihai korunma önlemine dair resmi kararın Endonezya Ticaret Bakanlığı resmi sitesinde ( http://www.kemendag.go.id/) ilan edildiği belirtilerek, 23/M-DAG/PER/4/2014 sayılı mezkûr karar ve konuya ilişkin Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) tarafından yayımlanan G/SG/N/8/IDN/15/ Suppl.1-G/SG/N/10/IDN/15/ Suppl.1-G/SG/N/11/IDN/13 rumuzlu bildirimin bir örneği gönderilmiştir.

Aynı yazıda, Bakanlık tarafından alınan karar uyarınca, söz konusu önlemin mutlak kota biçiminde uygulanacağı, ihracatçı ülkelere tahsis edilen olan toplam kota miktarının 441.141 ton olduğu, bahse konu önlemin 7 aylık dönem boyunca (4 Mayıs 2014 - 4 Aralık 2014 ) tatbik edileceği, bu kapsamda Endonezya'ya gerçekleştirilecek olan buğday unu sevkiyatlarında bu konunun dikkate alınmasının büyük önem arz ettiği belirtilerek, söz konusu gelişmelere ilişkin keyfiyetin ilgili ihracatçı firmalarımıza iletilmesi istenmiştir.

EKLER:1- Resmi Karar - 2- DTÖ Bildirimi

9

COM(2013)78 SAYILI TASLAK MEVZUAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıda aynen; "Avrupa Birliği'nde dolaşımda olan tüketici ürünleri güvenliğinin geliştirilmesi ve gıda dışı tüketici ürünleriyle piyasa gözetiminin artırılmasına ilişkin olarak Avrupa Komisyonu tarafından hazırlanan ve özellikle menşe etiketlenmesi boyutuyla ilgi'de kayıtlı yazımıza konu olan COM(2013)78 sayılı Yönetmelik Taslağı Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından kabul edilmiştir.

AB'de ürün güvenliğine dair eşit şartların oluşturulması ve tüketici ürünleri güvenliğinin sağlanması amacıyla AP tarafından kabul edilen mevzuat önerisiyle, üretici, ithalatçı ve dağıtıcı firmalar için belirlenen kurallar ve yükümlülüklerin uyumlu hale gelmesi, piyasa gözetimine dair yürürlükte olan mevzuatın tek bir çerçevede toplanması, ürün tanımlama ve izlenebilirlik prosedürlerinin geliştirilmesi, ulusal piyasa gözetimi kurumları arasındaki işbirliğinin koordine edilmesi, AB'de güvenli olmayan ürünlere dair mevcut bildirim prosedürlerinin kolaylaştırılması ve AB Erken Uyarı Sistemi (RAPEX) ile Piyasa Gözetimi ve Denetimi Bilgi ve İletişim Sistemi arasındaki etkiletişimin artırılması hedeflenmektedir. AP tarafından onaylanan söz konusu Tüketici Ürünleri Güvenliği Direktifi, AB'de halihazırda yürürlükte bulunan 2001/95/EC sayılı Genel Ürün Güvenliği Direktifi ve tüketicilerin sağlık ve güvenliğini tehdit eden ürünlere dair 87/357/EC sayılı Konsey Direktifi'nin yerini alacak olup, söz konusu mevzuatın 2015 yılından itibaren ulusal piyasa gözeticileri tarafından uygulanabilmesi için önerinin Konsey tarafından onaylanması gerekmektedir. Bu kapsamda, konu ile ilgili olarak Komisyon tarafından yayımlanan basın açıklamasına aşağıdaki internet sitesinden erişim imkanı mevcuttur.” denilmektedir.

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-432_en.htm?locale=en

10

KAZAKİSTAN'DA YOL GÜZERGAHLARINDA TONAJ KISITLAMASI HK.

Astana Büyükelçiliğimizden alınan Bilgilendirme yazısında, Kazakistan Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan düzenleme de; Kazakistan'daki yolların asfalt kaplamasının daha uzun süre korunabilmesi amacıyla, aks başına 8 ton veya daha fazla yük taşıyan araçların, Almatı, Atırau, Jambıl, Karaganda (Jezkazgan Caddesi), Kızılorda, Güney Kazakistan, ve Mangıstau bölgelerinde 1 Haziran – 31 Ağustos 2014 tarihleri arasında, Akmola, Aktobe, Batı Kazakistan, Doğu Kazakistan, Karaganda, Kostanay, Pavlodar ve Kuzey Kazakistan bölgelerinde ise 1 Haziran -15 Ağustos tarihleri arasında gündüz saatlerinde aşağıda belirtilen saatlerde otoyolları kullanmasına izin verilmeyeceği bildirilmiştir.


Hava sıcaklığının 25 dereceyi aştığı anlarda asfaltın mukavemetinin kaybolması ve ağır araçların geçişinden olumsuz etkilenmesi nedeniyle, söz konusu düzenlemenin Kazakistan'ın Güney bölgelerinde 10.00 – 22.00 saatleri arasında, Kuzey ve Orta bölgelerinde ise 11.00 – 21.00 saatleri arasında geçerli olacağının, ilgili düzenlemenin önümüzdeki yıllarda da uygulanmaya devam edileceği belirtilmiştir.

 

11

GÜMRÜK İŞLEMLERİNİN KOLAYLAŞTIRILMASI YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

Sözkonusu Yönetmelik için tıklayınız..

 

11

GÜMRÜK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK HAKKINDA BİLGİ;

Söz konusu Yönetmelik için tıklayınız.

 

12

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir. Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.