2014/31 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/31)

1. Rusya Federasyonu Bitkisel Ürün İhracatçı Firma Listeleri Güncellenmesi Hakkında Bilgi;

2. Tahran Ticaret ve Sanayi Odası Heyeti ile ikili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

3. Türkiye-Nijer I. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Brundi Ticari Fırsatlar Hakkında Bilgi;

5. Türkiye – Benin II. Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;

6. TAREKS SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

7. Kamerun 15. Uluslararası Eczacılık Fuarı Hakkında Bilgi;

8. Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı Alım Heyeti Programı Hakkında Bilgi;

9. İşlenmiş Tarım Ürünleri Hakkında Bilgi;

10. Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihleri Hakkında Bilgi;.

11. Irak Duyurusu Hakkında Bilgi;

12. Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Hakkında Bilgi;.

13. Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında Bilgi;

14. 2014 Yılı Eğitim Programları Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATÇI FİRMA LİSTELERİ GÜNCELLENMESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 16/05/2014 tarih 0120003779 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'na yönelik bitkisel ürünler ihracatında liste uygulaması mevcut olup, sözkonusu ülkeye taze meyve ve sebze ile kuru gıda ürünleri ihracatı yapmaya mezun firma listesinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından tanzim edildiği ve yılda 4 kez güncellendiği, bu kapsamda, 2014 yılının liste güncellemelerinden ikincisinin Haziran ayında gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, sözkonusu listeye girme başvurusunda bulunacak olan firmalara ait evrakların en geç 10 Bu çerçevede, Haziran 2014 tarihine kadar Bakanlıklarına intikal ettirilmesi gerektiği ifade edilmekte olup, anılan liste güncellemesine dahil olmak isteyen üyelerimizin mağduriyet yaşamaması için ilişikte yer alan evrakların Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere en geç 30 Mayıs 2014 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: RF Listesi Başvurusu için Talep Edilen Belgeler ve Prosedürler

2

TAHRAN TİCARET VE SANAYİ ODASI HEYETİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk – İran İş Konseyi tarafından 23 Mayıs 2014 tarihinde Gayrettepe Dedeman Otel'de 10:00-12:30 saatleri arasında düzenlenecek Toplantı ve İkili Görüşmelerle ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 16/05/2014 tarih 942 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu ve Heyet Listesi (7 sayfa)

 

3

TÜRKİYE-NİJER I. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) alınan 14.05.2014 tarihli yazıda; Eş başkanlığı Kalkınma Bakanı Sayın Cevdet YILMAZ tarafından yapılacak olan Türkiye-Nijer Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem Toplantısı'nın 4-5 Haziran 2014 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirileceği bildirilmektedir.

Bu bağlamda; TİM'e iletilmesini teminen bahse konu ülke Nijer'de ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ve ilgili toplantıda gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların ek'li form vasıtasıylaen geç 21 Mayıs 2014 Çarşamba mesai bitimine kadarGenel Sekreterliğimizinegitimdkib@dkib.org.tre-posta adresine bildirilmesi hususu bilgilerine sunulur.

Ek:
Form (1 sayfa)

4

BRUNDİ TİCARİ FIRSATLAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Brundi'nin ülkemiz iş adamları için çeşitli sektörlerde sunduğu ticaret ve yatırım imkanlarını konu alan yazıların bir örneği Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 15/05/2014 100546 sayılı yazısı ekinde alınmış olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu yazılar ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Dışişleri Bakanlığı Yazıları (9 sayfa)

 

5

TÜRKİYE – BENİN II. EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/05/2014 932 sayılı yazıda; İlk olarak 12 Aralık 2013'te düzenlenen Türkiye-Benin Ekonomi Forumu'nun 2.sinin 24-25 Mayıs 2014 tarihlerinde Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) himayesinde başkent Cotonou'da düzenleneceği ve bahse konu Forum'un her iki ülke özel sektör temsilcilerinin tanışmalarına ticari bağlantılar ile ortaklıklar kurmalarına vesile olmasının arzu edildiği belirtilmektedir.

 

6

TAREKS SİSTEMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı Doğu Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 14/05/2014 tarihli e-posta mesajında; TAREKS kapsamında firmalarca veya vekil tayin edilen müşavirliklerce Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüklerinin ilgili hesaplarına ücret yatırıldığı, her geçen gün işlem yapan firma ve işlem sayısı çoğaldığından yatırılan ücretlerin karşılaştırılması ve kontrolü aşamasında tareks sistemi ile banka hesabı arasında zaman zaman sorunlar yaşandığı ve sözkonusu sorunların önlenmesini teminen işlem yapılan banka dekontuna Tareks'te işlem yapacak olan firmanın vergi numarasının belirtilmesinin önem arz ettiği, özellikle vekil tayin edilen Müşavirliklerce yapılan işlemlerde dekontta sadece firma adının yazdığı ve vergi numarasının bulunmadığı belirtilmekte olup, bu itibarla dekonta ilgili firmanın vergi numarasının da eklenmesinin gerektiği ifade edilmektedir

 

7

KAMERUN 15. ULUSLARARASI ECZACILIK FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

4-6 Haziran 2014 tarihleri arasında Kamerun'un başkenti Yaounde'de düzenlenecek olan Kamerun 15. Uluslararası Eczacılık Fuarı ile ilgili olarak Kamerun Yaounde Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/05/2014 tarih 930 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

 

8

ORTADOĞU ALTIN VE MÜCEVHER FUARI ALIM HEYETİ PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde Genel Sekreterlikleri organizatörlüğünde 16-18 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gaziantep'te düzenlenecek olan "10. Ortadoğu Altın ve Mücevher Fuarı” ile eşzamanlı gerçekleştirilecek Alım Heyeti Programı ile ilgili olarak Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 14/05/2014 tarih 4566 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

9

İŞLENMİŞ TARIM ÜRÜNLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 13/05/2014 tarih 4815 sayılı yazıda; 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamındaki 14 kalem ürün grubuna ilişkin AB kotalarının 12/05/2014 tarihi itibariyle son durumunu gösteren tablonun Avrupa Komisyonunun kota dağılım bilgilerinin bulunduğu internet sitesindeki (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/) bilgilerle teçhiz edildiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu tablo ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Tablo (1 Sayfa)

 

10

SOFRALIK ÜZÜM KESİM VE İHRAÇ TARİHLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Güney Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 13/05/2014 tarih 249 sayılı yazıda; Bölge Müdürlüklerince oluşturulan Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonunca, serada yetiştirilen Sofralık Üzümlerden Yalova incisi, Trakya İlkeren, Kardinal çeşitlerinin gerekli olgunluğa ulaştığı tespit edildiğinden; Sofralık Üzüm Kesim ve İhraç Tarihlerini Belirleme Komisyonu tarafından 15/05/2014 tarihinde kesimine ve ihracına karar verildiği ifade edilmektedir.

 

11

IRAK DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

Malumları olduğu üzere, ihracatı firmaların Irak'ta karşılaştıkları gıda ürünlerinde raf ürünleri ile ilgili düzenlemelerden kaynaklanan sorunlar hakkında hazırlanan duyuru metni 21/03/2014 tarih 164 sayılı sirkülerimiz ile duyurulmuştu.Bu defa, Irak hükümeti tarafından talep edilen raf ömürleri ile ilgili son ulaşan bilgiler kapsamında ihracatçılarca bazı hususlara dikkat edilmesi ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/05/2014 tarih 120003693 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Yazı ve Liste (16 sayfa)

 

 

 

12

KIRSAL KALKINMA DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

Kırsal, Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkındaki 2014/10 sayılı Tebliğ 10/05/2014 tarih 28996 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, sözkonusu Tebliğe aşağıda yer alan linkden ulaşılabilmektedir.

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/05/20140510-17.htm

 

13

TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIMI HAKKINDA KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ;

3/7/2005 tarihli ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununun 1 inci maddesinde değişiklik yapan 30/04/2014 tarih ve 6537 sayılı Kanuna metnine erişmek için tıklayınız..

 

14

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır. Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.