2014/29 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/29)

1. ABD / Anti-Damping Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

2. İnovalig Tanıtımı Hakkında Bilgi;

3. TÜBİTAK 1512 Destek Programı 2014 Çağrı Duyurusu Hk.

4. Senegal İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

6. EİT Ödülleri Hakkında Bilgi;

7. Karayip Bölgesi Yatırım ve Ticaret Fırsatları Semineri Hakkında Bilgi;

8. Ticari Heyet Ziyareti Hakkında Bilgi;

9. Mısır İstişare Toplantısı Hakkında Bilgi;

10. Türk Eximbank Reeskont Kredisi K Uygulama Esaslarına İlişkin Düzenlemeler Hakkında Bilgi;

11. Seralarda Yetiştirilen Karpuz Hasat ve İhraç Tarihleri (Antalya İli) Hakkında Bilgi;

12. Uganda Turizm, Doğal Hayat ve Tarihi Eserler Bakanı ile Görüşme Hakkında Bilgi;

13. Fas Yatırım Olanakları Konferansı Hakkında Bilgi;

14. 9. Türk – Arap Ekonomi Forumu Hakkında Bilgi;

15. Futurallia İş Forumu 2014 Hakkında Bilgi;

16. Türkiye – Gambiya I. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

17. Saraybosna İş Forumu Hakkında Bilgi;

18. Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Hakkında Bilgi;

19. 2014 Yılı Eğitim Programları Hakkında Bilgi;

20. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

ABD / ANTİ-DAMPİNG NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 30/04/2014 tarih 4320 sayılı yazıda, Bakanlıklarının 14/05/2009 tarih ve 120003372 talimatlarına istinaden 1/2007 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı kapsamında 14 kalem ürün grubuna ilişkin AB kotalarının 29/04/20014 tarihi itibariyle son durumunu gösteren tablonun Avrupa Komisyonunun kota dağılım bilgilerinin bulunduğu internet sitesindeki (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric) bilgilerle teçhiz edildiği belirtilmektedir.

Ek: Tablo (1 Sayfa)

 

2

İNOVALİG TANITIMI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, Türkiye'nin yaratıcılık potansiyelini, doğru inovasyon yönetim yetkinleri ile katma değere dönüştürmeyi hedefleyen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin, Türkiye'nin ilk inovasyon geliştirme programı "İnova-lig”in hayata geçirildiği ve 25 Kasım 2013 tarihinde düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna paylaşılmasıyla ilgili bilgi Mart ayında üyelerimize sirküle edilmişti. Türkiye'deki firmaların inovasyon karnelerinin çıkarılarak her yılın inovasyon şampiyonlarının belirleneceği ve uluslararası kriterler esas alınarak firmaların inovasyon yetkinliklerinin ölçümleneceği çalışmanın, aynı zamanda 2014 yılında düzenlenecek Türkiye İnovasyon Haftası'ndaki en inovatif şirket ödüllerinin de temelini oluşturacak ve sürekli bir gündem yaratma hedefiyle gelenekselleştirilecektir.

Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi ve başvurular http://www.inovalig.com/ web sitesinden devam etmekte olup, firmalarımız herhangi bir ücret ödemeden başvuru yapabilecektir.

3

TÜBİTAK 1512 DESTEK PROGRAMI 2014 ÇAĞRI DUYURUSU HAKKINDA BİLGİ;

 

1512 kodlu "Girişimcilik Aşamalı Destek Programı” 2014 çağrısı ile ilgili olarak Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/05/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Adres: www.tubitak.gov.tr/1512

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

SENEGAL İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Senegal Büyükelçiliği ve Senegal Ticaret Bakanlığı'nın desteği ile 23-25 Haziran 2014 tarihleri arasında gerçekleştirilmek üzere organize edilen iş forumu ile ilgili olarak ITFTUR Turizm Hizmetleri Ticaret Limited Şirketinden alınan 07/05/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Program (2 sayfa)

 

 

5

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

REACH – CLP haber bülteni ile ilgili İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 07/05/2014 tarih 8735 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

6

EİT ÖDÜLLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2014 tarih 869 sayılı yazıda, Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) tarafından bu yıl İslamabad'da düzenlenecek 13. EİT Zirvesi vesilesiyle Ekonomi, Tarih-Kültür, Edebiyat, Bilim ve Teknoloji, Tarım, Çevre ve Eğitim konularında dağıtılacak EİT ödülleri için üye ülkelerin adaylarını belirlemelerinin talep edildiği belirtilmekte olup, bahse konu dallarda verilecek ödüller için, var ise bu alanlarda çalışması/projesi olan aday önerilerinizin ve aday gösterilecek kişilere/kurumlara ilişkin belge ve bilgilerin Türkiye İhracatçılar Meclisine iletilmek üzere engeç 12 Mayıs 2014 Pazartesi saat 15:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

7

KARAYİP BÖLGESİ YATIRIM VE TİCARET FIRSATLARI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Ticaret Odası tarafından Karayipler Yatırım Teşvik Ajansları Birliği (CAIPA) ve Karayipler İhracatı Geliştirme Ajansı İşbirliği ile 16 Mayıs 2014 tarihinde ITO 5. Kat fuayede, Karayipler Bölgesi'ndeki yatırım ve ticaret fırsatlarının ele alınacağı seminerle ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 07/05/2014 tarih 866 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu ve Program (4 sayfa)

 

8

TİCARİ HEYET ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Mekke Ticaret ve Sanayi Odası yetkililerinden oluşan, Oda Yönetim Kurulu Üyesi ve Ticaret Komitesi Başkanı Sn. Hasan Mohammed Arif KANSARA'nın başkanlığındaki ticari heyetin 21 Mayıs 2014 tarihinde İstanbul Ticaret Odasını ziyareti ile ilgili olarak İstanbul Ticaret Odası'ndan alınan 06/05/2014 tarihli yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Heyet Listesi ve Firmalar İkili Görüşmeler Formu (3 sayfa)

 

 

 

 

9

MISIR İSTİŞARE TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk-Mısır İş Konseyi tarafından Türkiye ile Mısır arasında ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirmek üzere 14 Mayıs 2014 tarihinde, TOBB Plaza'da 14:30-16:30 saatleri arasında düzenlenmesi planlanan Mısır İstişare Toplantısıyla ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 06/05/2014 tarih 814 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu (2 sayfa)

 

10

TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ UYGULAMA ESASLARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Türk Eximbank'tan alınan bir yazıda aynen; "Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Bankamıza tahsis etmiş olduğu 11 Milyar ABD doları tutarındaki reeskont limiti dahilinde hem döviz (karşılığı TL) hem de TL cinsinden kullandırılmakta olan Reeskont Kredisi'nde sektörün talepleri dikkate alınarak firmalarımızın ihracat taahhüt yükümlülüklerini nakit blokajın yanı sıra avalli bono veya banka teminat mektubu ile teminatlandırmalarına imkan verecek düzenlemeler yapılmıştır.”denilmektedir.

Kredi başvurularının Türk Eximbank Genel Müdürlüğü ile Ankara Bölge Müdürlüğü ve İzmir Şubesi'ne yapılması gerektiği bildirilmektedir. Reeskont Kredisi Uygulama Esasları'na ve programın işleyişine yönelik Sıkça Sorulan Sorulara http://www.eximbank.gov.tr/ adresinden ulaşılabilir.

11

SERALARDA YETİŞTİRİLEN KARPUZ HASAT VE İHRAÇ TARİHLERİ (ANTALYA İLİ) HAKKINDA BİLGİ;

 

Batı Anadolu Bölge Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı Batı Karadeniz Bölge Müdürlüğü'nden alınan 05/05/2014 tarih 232 sayılı yazıda; Bölge müdürlüklerinin görev alanı içerisinde yer alan Antalya'da oluşturulan "Karpuz Hasat ve İhraç Tarihleri Belirleme Komisyonu” TS/1132 Karpuz Standardının 4.2.1 Genel Özellikler bölümünü dikkate almak suretiyle sadece Antalya Bölgesinde seralarda yetiştirilen karpuzların 05/05/2014 tarihinden itibaren hasatına 06/06/2014 tarihinden itibaren de ihraç edilmesine karar verildiği ifade edilmektedir.

 

12

UGANDA TURİZM, DOĞAL HAYAT VE TARİHİ ESERLER BAKANI İLE GÖRÜŞME HAKKINDA BİLGİ;

Uganda Turizm, Doğal Hayat ve Tarihi Eserler Bakanı Maria Mutagamba ile yapılan görüşme ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2014 tarih 867 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

13

FAS YATIRIM OLANAKLARI KONFERANSI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Fas İş Konseyi ve Fas Yatırım Ajansı (AMDI) işbirliği ile 27 Mayıs 2014 tarihinde 09:00 16:00 saatleri arasında İstanbul TOBB Plaza'da düzenlenecek olan Fas Yatırım Konferansı ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 05/05/2014 tarih 783 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu ve Taslak Program (4 sayfa)

 

14

9. TÜRK – ARAP EKONOMİ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Başbakan Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın himayelerinde ve Maliye Bakanı Sayın Mehmet ŞİMŞEK'in ev sahipliğinde her yıl düzenlenen Türk – Arap Ekonomi Forumu'nun 9. sunun Dışişleri Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ve Arap Birliği resmi desteğinde, Borsa İstanbul ve Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu işbirliğinde 28-29 Mayıs 2014 tarihlerinde Four Seasons Bosphorus Otell, İstanbul'da düzenlenmesi ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'ndan alınan 02/05/2014 tarih 798 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı ve Kayıt Formu (2 sayfa)

 

15

FUTURALLIA İŞ FORUMU 2014 HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bankalığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin aldığı yazıda, 04-07 Haziran 2014 tarihleri arasında Fransa'nın Lyon kentinde İstanbul Ticaret Merkezi ve Rhone-Alpes Sanayi ve Ticaret Odası Koordinasyonunda, Futurallia İş Forumu'nun 19 uncusunun düzenleneceğinin bildirildiği, anılan İş Forumuna ilişkin broşürler ile bölgenin Türkiye ile gerçekleştirdiği dış ticaretle ilişkin tabloların ekte sunulduğu,

Anılan yazıda devamla, Rhone-Alpes bölgesinin Türk işadamlarımızca çok bilinmediğinin de altı çizilerek, Fransa'daki bölgeler arasında Türkiye'ye ihracatta ilk sırada yer aldığı bildirilmekte olup, sahip olduğu potansiyel nedeniyle, Türk işadamalrımızın Rhone-Alpes bölgesine yönelmelerinin faydalı olacağı ifade edilmektedir.

Öte yandan, Lyon Ticaret Ataşeliğimizce, 2013 yılında İstanbul'da gerçekleştirilen Futurallia 2013 etkinliğine benzer olarak, firmalarımızdan talep olması halinde, 2 gün öncesinden Lyon'a giderek, İş Forumu öncesinde İstanbul Dünya Ticaret Merkezi Yetkililerinin Koordinasyonunda, bölgedeki Fransız işadamlarıyla ikili görüşme yapabilecekleri bildirilmektedir.

Ek: Yazı, Broşür ve Tablolar (4 sayfa)

 

 

16

TÜRKİYE – GAMBİYA I. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 05/05/2014 tarih 856 sayılı yazıda, Türkiye – Gambiya Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) I. Dönem Toplantısı'nın 22-24 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gambiya'nın başkenti Banjul'da gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın bahsekonu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere sözkonusu toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 14 Mayıs 2014 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

17

SARAYBOSNA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Sayın Ahmet DAVUTOĞLU'nun katılımlarıyla 14-15 Mayıs 2014 tarihlerinde düzenlenecek olan Saraybosna İş Forumu ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/05/2014 tarih 852 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

18

YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA KARARIN UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ HAKKINDA BİLGİ;

 

Bahsekonu Tebliğ metni için tıklayınız..

 

19

2014 YILI EĞİTİM PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Ülkemizde dış ticaret alanında çalışacak eğitimli ve kalifiye elemana duyulan ihtiyaç gün geçtikçe artmaktadır. Bu alanda profesyonel bir eğitimin alınması ve dış ticaretin doğru bir şekilde, uygulamalı olarak ve gerekli teorik bilgiler ışığında öğrenilmesi çok önemlidir. Bu önemden yola çıkarak bilindiği üzere her yıl Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından üye firmalarımızın çalışanlarının ve ihracat konusuna ilgi duyan kişilerin bilgi ve becerilerini geliştirebilmeleri için muhtelif "Eğitim Programları ve Seminerler” düzenlenmektedir.

Bu çerçevede, 2014 yılı eğitim programlarının ihtiyaçlarınız doğrultusunda planlanabilmesi için aşağıdaki eğitim programına katılım talep formunun doldurulması siz firmalarımızdan gelen talepleri en etkin şekilde değerlendirebilmemizi ve eğitimde ihtiyaçların yüksek verimlilikle gerçekleştirilmesini sağlayacaktır.

Bu kapsamda, talep edilen eğitimlerin gündeme gelmesi ve bu konudaki eğitim ihtiyacının kısa sürede tedarik edilmesi olanağını elde etmek amacıyla tasarlanan eğitim faaliyetleri kapsamındaki seminerlerden en fazla talep alan eğitim konusu kısa bir süre zarfında planlanıp, eğitimin küçük gruplar halinde ve etkileşimli olarak gerçekleştirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle siz değerli ihracatçı firmalarımız ve çalışanlarının katkıları, talepleri ve görüş önerileri büyük önem taşıyacaktır. Bu çerçevede, firmanızın Doğu Karadeniz İhracatçı Birlikleri tarafından düzenlenen eğitim programlarından en fazla faydayı elde etmesi mümkün olacaktır.

Bahsekonu eğitim programları için başvuru ve detaylı bilgiyi elde etmek için http://www.dkib.org.tr/tr/aktuel-haberler-dis-ticaret-atolyesi-egitimleri.html linki tıklayınız..

20

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.