2014/21 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2014/21)

1. 8. Mersin Gıda Fuarı Alım Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Özbekistan'a Yönelik İhraç Taşımaları Veya Transit Geçişlerde Etkin Kontroller Ve Taşıma Evraklarının Uyumlu Olması Hakkında Bilgi;

3. Katar Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

4. REACH-CLP Haber Bülteni Hakkında Bilgi;

5. OECD Çok Uluslu Şirketler Rehber Hakkında Bilgi;

6. Libya'da Ticari Acentelere İlişkin Karar Hakkında Bilgi;

7. İran'da Zorunlu TIR Elektronik Ön Beyan Uygulaması Hakkında Bilgi;

8. New York Forum Afrika Hakkında Bilgi;

9. AB'nin Tarım Ürünlerinde Giriş Fiyatı uygulaması Hakkında Bilgi;

10. Ürdün Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

11. Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı Hakkında Bilgi;

12. 2014 Yılı Bağdat Fuar Takvimi Hakkında Bilgi;

13. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

8. MERSİN GIDA FUARI ALIM HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

17-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Mersin'de düzenlenecek olan Mersin 8. Uluslararası Gıda, Gıda Teknolojileri ve Paketleme Fuarı'na yönelik olarak 15-18 Nisan 2014 tarihleri arasında, Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğü, Birlikleri organizasyonunda Ürdün ve Sudan'dan gerçekleştirilecek Alım Heyeti ile ilgili olarak Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/04/2014 tarih 3869 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Başvuru Formu ve Katılımcı Listesi (3 sayfa)

 

2

ÖZBEKİSTAN'A YÖNELİK İHRAÇ TAŞIMALARI VEYA TRANSİT GEÇİŞLERDE ETKİN KONTROLLER VE TAŞIMA EVRAKLARININ UYUMLU OLMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Taşkent Ticaret Müşavirliğimizden aldığımız bilgide; Son dönemlerde Özbekistan üzerinden Kırgızistan ve Tacikistan'a transit yük taşıyan bazı TIR'ların Özbek gümrük kapılarında detaylıca incelendiği, taşıma belgeleri ile araçta bulunan yük miktarının uyuşmadığı hallerde ilgili makamlarca başlatılan soruşturma sonucunda şoförlerimizin mahkemeye sevk edildiği ve para cezası kesildiği ve bu durumdan da bir çok firmanın mağduriyet yaşadığı belirtilerek;

Özbekistan Devlet Gümrük Komitesi yetkililerinden aldıkları şifahi bilgilerde; Özbekistan Cumhurbaşkanı'nın 29 Ocak 2013 tarih ve 1913 sayılı "Ülkemizde Üretilen Ürünlerin Rekabete Dayanıklılığını Arttırma ve Ürünlerin Ülkeye Kaçak Yollarla Getirilmesiyle Mücadeleyi Güçlendirme Kararı” ile Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun 4 Mart 2013 tarihli 62 ve 63 sayılı Kararlarına istinaden, gümrük yetkililerince Özbekistan'a yük taşıyan ve transit geçiş yapan araçların şüphelenilmesi durumunda tüm yükünün indirilmesi, sayılması ve detaylıca incelenmesi hususunda da yetkili oldukları vurgulanmaktadır.

Bu nedenle, Özbekistan'a yük taşıyacak ve bu ülke üzerinden diğer ülkelere transit geçiş yapacak araçlara yüklenen malların taşıma belgeleri ile tam uyum sağlaması gerektiği, araçtaki koli, çuval ve diğer kaplarda yer alan mal ve malzeme miktarının taşıma belgelerindeki bilgilerle uyuşmaması halinde ilgili makamlarca soruşturma başlatılacağı ve ciddi miktardaki para cezası ile karşı karşıya kalınacağı, ayrıca mahkeme süreci sonuçlanıncaya kadar TIR'ların çıkışına izin verilmediğinden büyük mağduriyetlerin yaşanabileceği ve dolayısıyla bu konulara riayet edilmesinin firmalarımızın menfaatine olacağı ve yaşanması muhtemel mağduriyetleri önceleyeceği belirtilmiştir.


 

3

KATAR TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanı Sn. Nihat ZEYBEKCİ başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonu ile 19-20 Nisan 2014 tarihleri arasında Katar'a yönelik düzenlenecek ticaret heyeti ile ilgili olarak Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/04/2014 tarih 697 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

4

REACH-CLP HABER BÜLTENİ HAKKINDA BİLGİ;

 

REACH – CLP haber bülteni ile ilgili İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 08/04/2014 tarih 6943 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

Ek: Yazı (1 sayfa)

 

5

OECD ÇOK ULUSLU ŞİRKETLER REHBER HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü tarafınca yürürlükteki hukuk kuralları çerçevesinde faaliyetlerini sorumlu bir şekilde yürüten iş çevrelerine yönelik gönüllü prensip ve standartları içeren Çok Uluslu Şirketler Rehberi geliştirildiği ifade edilen ve sözkonusu rehber ile ilgili olarak (detaylı bilgiye aşağıda belirtilen linkten ulaşılabilen) Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/04/2014 tarih 696 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

İlgili Link:

http://www.ydy.gov.tr/detay.cfm?MID=283

Ek: Yazı, Katılım Formu (2 sayfa)

 

6

LİBYA'DA TİCARİ ACENTELERE İLİŞKİN KARAR HAKKINDA BİLGİ;

 

Libya Ekonomi Bakanlığı'nın ticari acentelere ilişkin aldığı kararla ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/04/2014 tarih 695 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Karar Metni ve Tercümesi (5 sayfa)

7

İRAN'DA ZORUNLU TIR ELEKTRONİK ÖN BEYAN UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) aldığımız bilgide; 21.04.2014 tarihi itibariyle TIR karnesiyle gerçekleştirilecek tüm uluslararası karayolu taşımaları için Bazargan Gümrüğüne elektronik ön beyan göndermek zorunlu hale gelecektir.

Bu kapsamda, ücretsiz IRU TIR EPD (TIR Elektronik Ön Beyan) Uygulamasına İran Gümrükleri hâlihazırda dâhil olup,TIR EPD Uygulaması ile İran Bazargan Gümrüğüne elektronik ön beyan gönderebilecek, belirlenen zorunlu tarihe kadar pilot uygulama gerçekleştirilebilecektir.


IRU TIR EPD Uygulamasına ilişkin ücretsiz kullanıcı adı ve şifresi almak isteyen firmaların ekte yer alan formu doldurarak, imza sirküleri ile TOBB epd@tobb.org.tr adresi veya +90 312 218 22 44 no.lu faks aracılığıylabaşvuru yapması gerekmektedir.

 

8

NEW YORK FORUM AFRİCA HAKKINDA BİLGİ;

 

23-25 Mayıs 2014 tarihleri arasında Gabon Devlet Başkanı Ali Bongo Ondimba himayelerinde Gabon'un başkenti Libreville'de düzenlenecek olan 3. New York Forum Afrika Forumu ile ilgili olarak Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/04/2014 tarih 683 sayılı yazı ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte yer almaktadır.

 

Ek: Yazı, Katılım Formu (2 sayfa)

 

9

AB'NİN TARIM ÜRÜNLERİNDE GİRİŞ FİYATI UYGULAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 08/04/2014 tarih 100409 sayılı yazıda; AB tarafından, sofralık üzüm, domates, salatalık, narenciye, kiraz gibi taze meyve sebzeler ile üzüm suyu ve şırasının AB'ye ithalatında uygulanmakta olan giriş fiyatı uygulamasında 1 Ekim 2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girmek üzere değişiklik yapılmasının öngördüğü belirtilmekte olup, AB'nin Tarım Ürünlerinde Giriş Fiyatı Uygulamasında (yeni) yapacağı değişikliklerin olası etkileri hakkında görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, söz konusu uygulama ile ilgili yazı ve komisyon uygulama yönetmeliği ve AB Nezdindeki Daimi Temsilcilik yazısı ilişikte sunulmakta olup, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere konu ile ilgili görüş ve önerilerinizin en geç 17 Nisan 2014 Perşembe mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

10

ÜRDÜN TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanımız Sayın Nihat ZEYBEKCİ başkanlığında, Ekonomi Bakanlığı koordinasyonu ve Meclisleri organizasyonunda, 28-29 Nisan 2014 tarihlerinde Ürdün'e yönelik bir ticaret heyeti programı gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ve sözkonusu ticaret heyeti organizasyonu ile eş zamanlı olarak, Türkiye, Ürdün Ortaklık Konseyi I. Dönem Toplantısının Sayın Bakanımız Nihat ZEYBEKCİ ile Ürdün Sanayi Ticaret ve Tedarik Bakanı Dr. Hatem Halawani eşbaşkanlıklarında Amman'da gerçekleştirileceği ve başta mobilya, yapı malzemeleri, yat ve tekne üretimi ve lojistik sektörleri olmak üzere Ürdün'de yatırım ve ticaret yapmak isteyen üyelerimiz için ilgide kayıtlı sirkülerimiz ile duyurulmuştu

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/04/2014 tarih 672 sayılı yazıda, sektörlere mobilya, yapı malzemeleri, yat ve tekne üretimi ve lojistik sektörlerine gübre, bilişim teknolojileri, sağlık, eczacılık, tekstil, gıda sektörlerinin de eklendiği ifade edilmektedir.

11

TÜRKİYE-SENEGAL YUVARLAK MASA TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

DEİK/Türk-Afrika İş Konseyleri tarafından, Senegal Dışişleri Bakanı Sayın Mankeur Ndiaye'nin Türkiye-Senegal Karma Ekonomik Komisyon (KEK) Toplantısı çerçevesinde ülkemize düzenledikleri resmi ziyaret vesilesiyle, Konuk Dışişleri Bakanının teşrifleriyle, 11 Nisan 2014 Cuma günü Ankara TOBB İkiz Kuleler'de, 14.30-16.30 saatleri arasında, "Türkiye-Senegal Yuvarlak Masa Toplantısı” gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

 

Senegal, Batı Afrika'nın en gelişmiş ekonomilerinden biri olup, ülkenin en önemli döviz kazandırıcı sektörlerinin başında balıkçılık ve turizm gelmektedir. Bölgenin en büyük sanayi ülkelerinden biri olan Senegal'de fosfat ve inşaat sektörleri ekonominin temel unsurlarını oluşturmaktadır. Ayrıca Senegal yeraltı kaynakları açısından da oldukça zengindir. Fosfatın yanı sıra ülkede petrol, demir cevheri, altın ve titanyum gibi doğal kaynaklar bulunmaktadır. Türkiye ile Senegal arasında 2011 yılında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması yürürlüğe girmiştir.

 

Senegal Dışişleri Bakanının yanı sıra İnşaat ve Yatırımlar Ajansı (APIX) ve İhracatı Tanıtımdan Sorumlu Senegal Ajansı (ANIDA) Genel Müdürü, Senegal Ticaret, Sanayi ve Tarım Odaları Birliği Başkanı ve çeşitli Bakanlık temsilcileri ile networking imkanı sunacak sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu eksiksiz doldurarak 9 Nisan 2014 tarihine kadar DEİK'e (İlgili kişi: Özge Karagöz, Tel: 0212 339 50 70, E-posta: afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerekmektedir.

 

Ek: Katılım Formu

12

2014 YILI BAĞDAT FUAR TAKVİMİ HAKKINDA BİLGİ;

Bağdat Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya istinaden, 2014 yılı için öngörülen "Irak Fuar Takvimi” ekteki bağlantıda sunulmaktadır.

EK:Irak Fuar Takvimi (4 Sayfa)

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.