2013/56 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2013/56)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rize'de Düzenlenecek Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

2. İhracat Reeskont Kredisi Hakkında Bilgi;

3. Türkiye – Bahreyn KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

4. Türk - Ukrayna İş Forumu Hakkında Bilgi;

5. Türkiye – Uganda KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

6. Uluslararası İstanbul Ev Dışı Ekipmanları ve Gıda 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

7. Türk-Macar İş Forumu ve İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;

8. Kenya İşadamları Heyeti Hakkında Bilgi;

9. Bingazi Serbest Bölgesi Hakkında Bilgi;

10. İTİCÜ Dış Ticaret Enstitüsü Tanıtım Kataloğu Hakkında Bilgi;

11. AB'nin Yeni Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

12. "US-Turkey Creative Economies Summit” Etkinliği Hakkında Bilgi;

13. ABD Makarna Anti- Damping/ Telafi Edici Vergi Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Hakkında Bilgi;

14. Tayvan Gıda Fuarı Hakkında Bilgi;

15. Kazakistan Geçiş Belgesi Tahsisi Hakkında Bilgi;

16. Brezilya Gümrük Vergileri Hakkında Bilgi;

17. Yemen Türk Medikal Fuarı Hakkında Bilgi;

18. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

Ekrem ALTUN

Genel Sekreter V.

1

RİZE'DE DÜZENLENECEK DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 05 Eylül 2013 Perşembe günü Rize'de bölgemizdeki ihracat bilincinin arttırılması ve dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların dış ticaret konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla, İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Bölgenin Başarılı İşadamı/İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları, Özel Sektörden Başarı Öyküleri, İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Rusya Pazarına İhraç İmkanları konularını kapsayan bir "Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

Bu itibarla 05 Eylül 2013 Perşembe günü 09.30 -17:00 saatleri arasında, Rize Ticaret Sanayi Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek söz konusu seminere katılmak isteyen firmalarımızın ilişikte yer alan Başvuru Formunun doldurarak en geç 04 Eylül 2013 Çarşamba gününe kadar 0.464.226 01 89 numaralı faksa veya zuzun@dkib.org.tr mail adresine gönderilmesi hususunda;

Ek: 1 Sayfa Program ve Başvuru Formu

2

İHRACAT REESKONT KREDİSİ HAKKINDA BİLGİ;

 

19/08/2013 tarihinde T.C. Merkez Bankası'ndan yapılan basın açıklamasında; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Reeskont ve Avans Yönetmeliğinin yeniden düzenlenerek ihracat reeskont kredileri teminat şartlarına dair kullanım kolaylığının getirildiği ve Bankalarınca ihracatçılara kullandırılmakta olan ihracat reeskont kredilerinin limitinin 6 milyar ABD dolarından 12 milyar ABD dolarına yükseltilirken, kredilerin vadesi uzatıldığı,

Söz konusu limitin de 11 milyar ABD dolarlık kısmı Türk Eximbank'a, 1 milyar ABD dolarlık kısmı ise diğer ticari bankalara tahsis edildiği, Artırılan ihracat reeskont kredisi limiti paralelinde Dış Ticaret Sermaye Şirketleri ve diğer firmalar için kredi kullanım limitlerinin iki katına yükseltilmiş olduğu, Bu tutarın yarısının 0-120 gün (dahil) vadeli, kalan yarısının ise 121-240 gün (dahil) vadeli kredi başvurularına tahsis edildiği, limit artışları ve sağlanan kullanım kolaylığı çerçevesinde ihracatçılarımızca Bankalarının reeskont kredisi imkanını daha fazla kullanacağı ve Bankalarının net döviz rezervlerine sağlanan katkının de aynı oranda artış göstereceğinin öngörüldüğü bildirilmektedir.

 

3

TÜRKİYE – BAHREYN KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/08/2013 tarih 1689 sayılı yazıda, Türkiye-Bahreyn VI. Dönem Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) Toplantısı'nın 2013 yılının son çeyreğinde düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantı esnasında ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ve gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 27Ağustos 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

4

TÜRK - UKRAYNA İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/08/2013 tarih 1688 sayılı yazıda; 8'inci İzmir Enternasyonal Fuarı'nda, Ukrayna'nın bir heyetle ve ülke standıyla yer alacağı ve 2 Eylül 2013, Pazartesi günü fuar alanında bulunan 2 No'lu Konferansa Salonu'nda Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakan Yardımcısı, diğer Bakanlık yetkilileri, ve Ukraynalı işadamlarının katılımıyla "Türk- Ukrayna İş Forumu” başlıklı bir etkinliğin gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, taslak programı ekte yer alan bahse konu iş forumuna iştirak etmek isteyen üyelerimizin 23 Ağustos 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar, Ukrayna Ekonomik Kalkınma ve Ticaret Bakanlığı'na (Alina Şişkina, e-posta: exib@me.gov.ua) yada DEİK'e (Elnur Osmanov, e-posta:eosmanov@deik.org.tr) katılım teyidi vermeleri gerektiği ayrıca başvururlarda firma ismi, faaliyet alanları, katılımcı adı ve soyadı ile iletişim bilgilerinin yer alması gerektiği belirtilmektedir.

Ek: Taslak Program (2 sayfa)

5

TÜRKİYE – UGANDA KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 22/08/2013 tarih 1727 sayılı yazıda, Türkiye – Uganda Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) II. Dönem Toplantısı'nın Başbakan Yrd. Sn. Bülent ARINÇ'ın eşbaşkanlığında 17-18 Eylül 2013 tarihlerinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile ilgili toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 02 Eylül 2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

 

 

6

ULUSLARARASI İSTANBUL EV DIŞI EKİPMANLARI

VE GIDA 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan Uluslararası İstanbul Ev Dışı Ekipmanları ve Gıda 2014 Fuarı ile ilgili 21/08/2013 tarih 8497 sayılı yazıda;

 

"İstanbul'u ve Türkiye'yi tanıtmak, ürünlerimizi yurt dışında değil, yurt içinde sergileyerek Türkiye'ye uluslararası bir fuar kazandırmak, Türk sanayicisini ve ihracatçısını dışa bağımlı olmaktan kurtarmak için, herkesin, elini değil gövdesini taşın altına koyması gerektiğine inanıyor ve ihracatçımızı Uluslararası İstanbul Ev Dışı Tüketim Ekipmanları ve Gıda Fuarı'na katılmaya çağırıyoruz.

 

Uluslararası İstanbul Ev Dışı Tüketim Ekipmanları ve Gıda Fuarı;

- T.C. Ekonomi Bakanlığı,

- Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM),

- Türk İş Adamları ve Sanayiciler Konfederasyonu (TUSKON),

- Türkiye Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu,

- Hububat Tanıtım Grupları'nın desteği (Makarna, Bulgur, Bakliyat ve Bitkisel Yağlar Tanıtım Grubu, Şekerleme ve Şekerli Mamuller Tanıtım Grubu, Un ve Unlu Mamuller Tanıtım Grubu);

İstanbul Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ve Ev Dışı Tüketim Tedarikçileri Derneği (ETÜDER) işbirliği ile, 27-30 Mart 2014 tarihleri arasında, CNR Expo – İstanbul Fuar alanında gerçekleştirilecektir.

 

Bahsi geçen fuarda; temel gıda-içecek ürünleri ve pastacılık mamullerinden, temizlik ve hijyen ürünlerine, aşçılık ve profesyonel mutfak malzemelerinden, depo-raf sistemleri ve ekipmanlarına kadar çok çeşitli ürün grupları sergilenecektir.

 

Uluslararası İstanbul Ev Dışı Tüketim Ekipmanları ve Gıda Fuarı ile eş zamanlı olarak, yaklaşık 60 ülkeden en az 150 ithalatçının katılımı ile bir alım heyeti organizasyonu gerçekleştirilmesi, ayrıca planlanan faaliyetler arasında yer almaktadır.

 

Sınırlı sayıda yer olması sebebiyle, fuara katılımcı olarak başvuruda bulunmak isteyen üyelerinizin, ekteki "Başvuru Formu”nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 20 Eylül 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar, fuar@iib.org.tr adresine ivedi olarak göndermeleri gerektiği” belirtilmektedir.

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

 

7

TÜRK-MACAR İŞ FORUMU VE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'dan (DEİK) alınan 22/08/2013 tarih 1404 sayılı yazıda; İSO Avrupa İşletmeler Ağı İstanbul Merkezi ve DEİK/Türk-Macar İş Konseyi işbirliği ile 5 Eylül 2013 Perşembe günü 10:30-17:00 saatleri arasında İSO Odakule Taksim Salonu'nda Türk-Macar İş Forumu ve Firmalar arası ikili görüşmelerinin düzenleneceği ifade edilmekte olup, Macaristan ile ticaret hacminin son yıllarda hızla artarak geçen yıl sonu itibariyle 2 milyar dolara yaklaştığı, Macaristan ile ticaretimizin %90'ını sanayi ürünlerinin oluşturduğu, makine ve aksamları, elektronik ekipmanı, motorlu taşıtların önde gelen ürünler arasında yer aldığı, Orta Avrupa'da bölgesel bir merkez konumunda bulunan Macaristan'ın Almanya gibi ikili ticaretimizin yüksek olduğu büyük pazarlara yakınlığı ile öne çıktığı ve Macaristan'daki iş ve yatırım ortamı ile çeşitli sektörel raporlara;


http://www.hita.hu/en/Content.aspx?ContentID=d6b7edb4-17aa-42a4-8d70-470fa0f74895 linkinden ulaşılabildiği,

 

sözkonusu heyet kapsamında enerji, inşaat ve mimarlık, bilgi ve iletişim teknolojileri, elektronik, gıda ve hizmet sektörlerinde faaliyet gösteren önemli Macar firma temsilcilerinin yer aldığı ve toplantı taslak programı ve Macar heyet listesi ilişikte yer alan sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin firma temsilcilerinin ekte yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 3 Eylül 2013 Salı gününe kadar İSO'ya (Ezgi Arslan; Tel: 0212 292 21 57 – 171, earslan@iso.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

EKLER:

EK-I- Başvuru Formu ve Taslak Program (1 sayfa)

EK-II- Macar Heyet Listesi (2 sayfa)

 

8

KENYA İŞADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/08/2013 tarih 1718 sayılı yazıda; DEİK/Türk-Kenya İş Konseyi tarafından 22 Ağustos 2013 tarihinde (bugün) 14:00-17:00 saatleri arasında İstanbul Holiday Inn (İstanbul Airport Otel)'de 135 kişilik Kenyalı işadamı heyetinin Türk işadamları ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği, Kenya'dan ülkemizi ziyarete gelecek olan işadamlarının temsil ettikleri sektörler arasında giyim, tekstil, deri, inşaat, gayrimenkul, otelcilik, otomotiv, kağıt ve matbaa, finans, sağlık ekipmanları, çay ve kahve ihracatı, tarım ürünleri ithalatı, mücevherat, elektrikli aletler ve mobilya'nın yer aldığı ifade edilmekte olup, sözkonusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak, DEİK'e (Görkem Karabeyoğlu, Tel: 0 212 339 5061, afrikabolgesi@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

9

BİNGAZİ SERBEST BÖLGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/08/2013 tarihli E-posta mesajında; Libya Ekonomi Bakanlığı'nın uzun zamandan beri ülke gündeminde olan Bingazi'de Serbest Bölge kurulması projesini hayata geçirmek üzere bir Çalışma Grubu kurduğu, Bingazi Ticaret Ataşeliğimizce Çalışma Komitesi Başkanı Sn. İbrahim GUIDER'in ziyaret edildiği, Komite çalışmaları hakkında bilgi alındığı ve Serbest Bölgenin yapımı devam eden Bingazi Limanı'na 15 km. mesafede ve 200 hektarlık bir arazi üzerinde kurulmasının planlandığı, bölgede üretim ve ticaretin yanı sıra internet hizmetleri, sağlık, eğitim sektörlerindeki firmaların da etkinlikte bulunmasının öngörüldüğü ve Çalışma Komitesinin, Serbest Bölgenin kurulması ve işletilmesi için yap-işlet-devret modeli üzerine çalışmakta olduğu, konu ile ilgili olarak, kurulum ve işletmenin tamamen yabancı sermayeli firmalar tarafından yapılabileceği gibi yerel ortaklarla konsorsiyum kurulması yoluna da gidebileceği ayrıca, Çin, İtalya, Dubai, Malezya, Singapur ve Fransa'da yerleşik çeşitli firmaların bölgenin işletilmesi hususuyla ilgilendikleri ve Çalışma Komitesi ile temasa geçtikleri ifade edilmekte olup, Çalışma Komitesi Başkanı İbrahim GUIDER'in ilgili toplantıda Bingazi Serbest Bölgesi'nin kurulması ve işletilmesi hususunda Türk İşletici firmaların yatırım yapmak üzere davet edilmesi isteğinde bulunduğu belirtilmektedir.

 

10

İTİCÜ DIŞ TİCARET ENSTİTÜSÜ TANITIM KATALOGU HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 20/08/2013 tarihli E-posta mesajında; Meclisleri ile İstanbul Ticaret Üniversitesi ile bir işbirliği protokolü imzalandığı ifade edilmekte olup, sözkonusu protokol kapsamında "Üniversitenin lisansüstü programları için, TİM ile ilişkisi belgeseli ile desteklenerek, TİM ve İhracatçı Birlikleri üyeleri, eş ve çocuklarına %25 indirim yapması”nın mümkün bulunduğu belirtilmekte olup, bu çerçevede İstanbul Ticaret Üniversitesi Dış Ticaret Enstitüsü yüksek lisans programlarına ilişkin tanıtım katalogu ekte sunulmaktadır.

Ek: Tanıtım Katalogu (4 Sayfa)

 

11

AB'NİN YENİ GENELLEŞTİRİLMİŞ TERCİHLER SİSTEMİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/08/2013 tarih 1694 sayılı yazıda, Avrupa Birliği'nde 1 Ocak 2014 tarihinden itibaren uygulanmaya başlayacak olan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) rejimini düzenlemek üzere hazırlanan 978/2012 sayılı Yönetmelik uyarınca, halihazırda 176 olan GTS yararlanıcısı ülke sayısının 89'a düşürüldüğü, anılan Yönetmelikte değişiklik öngören ve 21/02/2013 tarihinde AB'nin Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 154/2013 sayılı Yönetmelik hükmü uyarınca, yararlanıcı ülkeler listesinden Azerbaycan ve İran'ın da çıkarıldığı ve sözkonusu değişikliklerin, Türkiye – AB Arasında Gümrük Birliği'ni tesis eden 1/95 sayılı Ortaklık Konseyi Kararı'nın 13üncü ve 16ncı maddeleri uyarınca, ülkemiz dış ticaret rejimine de uygulanması gerektiği ifade edilmekte olup, yapılacak değişikliklerin ülkemiz sanayine etkileri hususundaki görüş ve değerlendirmelerimiz talep edilmektedir.

Bu çerçevede, konu ile ilgili görüş ve değerlendirmelerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, en geç 11 Eylül 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle rica olunur.

Not: AB GTS rejimini düzenleyen Yönetmeliğin tam metnine www.eur-lex.europa.eu internet sitesi 2012/October/31.10.2012/L303 sekmeleri üzerinden ulaşılabilmektedir.

Ek: GTS Kapsamından Çıkarılan Ülkeler Listesi (2 sayfa)

 

12

"US-TURKEY CREATİVE ECONOMİES SUMMİT” ETKİNLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 19/08/2013 tarih 1698 sayılı yazıda, ABD Michigan Eyaleti'nin başkenti Lansing'de geçtiğimiz yıl kurularak faaliyetlerine başlayan ve 2012 yılının Haziran ayında İstanbul'da "Türkiye-Michigan Forumu. Üniversite Sanayi İşbirliği ve Ar-Ge Eğilimleri” başlıklı bir etkinliği gerçekleştiren "Turkish Resource Center of North America” (TRCNA) isimli kuruluşun çeşitli yerel paydaşların da işbirliğiyle 4-5 Kasım 2013 tarihleri arasında "US-Turkey Creative Economies Summit” başlıklı bir etkinliği İstanbul'da düzenleyeceği belirtilerek, bahse konu etkinliğe ilişkin en güncel bilgilere http://www.trcna.org adresinden ulaşılabildiği, otomobil ve mobilya üretiminde ABD'de önder konumda bulunan ve bu iki temel sektöre dair tasarımın yanı sıra tıbbi araç, ev eşya ve gereçleri, tüketici malları, giyim ve tüketici elektroniği gibi ülkemizin üretim ve ihracat profiline paralellik arz eden diğer alanlarda da kayda değer tasarım altyapısına sahip olan Michigan eyaletinde "Michigan State University” "Detroit Creative Corridor Center” ve Desing West Michigan” gibi tasarım alanındaki önemli paydaşlarla düzenleneceği ifade edilmektedir.

   

Ek: Etkinlik Bildirisi (3 sayfa)

 

13

ABD MAKARNA ANTİ- DAMPİNG/ TELAFİ EDİCİ VERGİ

NİHAİ GÖZDEN GEÇİRME SORUŞTURMASI HAKKINDA BİLGİ;

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına tatbik edilen anti-damping ve telafi edici verginin gözden geçirilmesini teminen bir nihai gözden geçirme soruşturmasının yürütüldüğü ilgide kayıtlı sirkülerimiz duyurulmuştu.

Bu defa, Konu ile ilgili olarak, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 20/08/2013 tarih 100770 sayılı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından, ülkemiz menşeli "Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) ithalatına tatbik edilen anti-damping ve telafi edici vergi kapsamında nihai gözden geçirme soruşturmasında Uluslararası Ticaret Komisyonu'nun (ITC) 19 Ağustos 2013 tarihinde önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar group görmeyeceğine ilişkin nihai toplantısını gerçekleştirdiği ve söz konusu toplantıda, ITC'nin önlemin kaldırılması durumunda ABD yerli endüstrisinin zarar göreceğini hükme bağladığı ve ilgili açıklamaya http://www.usite.gov/press_room/news_release/2013/er0819112.htm?source=govdelivery linkinden ulaşılabildiği belirtilmekte olup, ITC'nin kararı ile mevcut önlemin 5 yıl daha yürürlükte kalacağı belirtilmektedir.

14

TAYVAN GIDA FUARI HAKKINDA BİLGİ;

Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 19/08/2013 tarih 0120006551 sayılı yazıda; Tayvan'da kaim TECO şirketinin İstanbul temsilciliğinin açılışı vesilesiyle ülkemizde bulunan Tayvan Ekonomi Bakanlığı yetkililerinin 1 Temmuz 2013 tarihinde İstanbul Ticaret Odası'nı ziyaret ettikleri, görüşmede Tayvanlı yetkililerin diğer hususlar meyanında, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesini teminen Türk gıda firmaları temsilcilerinin Tayvan'daki gıda fuarlarını ziyaret etmelerinin ve Tayvan'daki gıda fuarlarına Türk firmalarının katılım sağlamalarının yararlı olacağı görüşünü dile getirdiklerinin kaydedildiği belirtilmektedir.

15

KAZAKİSTAN GEÇİŞ BELGESİ TAHSİSİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/08/2013 tarih 1633 sayılı yazıda; Kazakistan makamlarından temin edilen 3.250 adet tek-tip geçiş belgesinden 500 adedinin 1 Ağustos 2013 tarihinden itibaren Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi hükümleri çerçevesinde genel kullanıma açıldığı ifade edilmektedir.

16

BREZİLYA GÜMRÜK VERGİLERİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/08/2013 tarih 1651 sayılı yazıda; 31 Temmuz 2013 tarihli Brezilya Resmi Gazetesi'nde yayımlanan 60 sayılı CAMEX kararı çerçevesinde, Brezilya'nın belirlediği kotalar dâhilinde vergi indirimi uygulamasından bahisle, söz konusu uygulamaya ilişkin bilgileri içeren ekteki tabloda yer alan ürünlerin ithalatına karşılık gelen kotalar dâhilinde bir yıllığına gümrük vergilerinin %2'ye indirildiği, ayrıca, 5402.46.00 tarife pozisyonunda yer alan -Diğerleri, polyester (Outros, de poliesteres, parcialmente orientatos) tanımlı ürünlerin ithalatında 40.400 ton için gümrük vergisinin 17 Ocak 2014 tarihine kadar %2'ye düşürüldüğü ifade edilmektedir.

Ek: Ürün Tablosu (1 sayfa)

 

17

YEMEN TÜRK MEDİKAL FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/08/2013 tarih 1675 sayılı yazıda; Ülkemizin uluslararası ticarete konu hizmet gelirlerinin arttırılması ve hizmet sektörlerimizin uluslararası rekabet gücünün geliştirilmesi amacıyla hizmet sektörlerine yönelik en kapsamlı ve özgün sektörel yardımları sunan devlet yardım programı, 2012/4 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmet Ticaretinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ'in 25.06.2012 tarih ve 28334 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanması ile yürürlüğe konulduğu ve anılan tebliğ kapsamında sağlık kuruluşlarının, sağlık turizmi şirketlerinin ve ilgili işbirliği kuruluşlarının yurt dışı pazarlara giriş ve tanıtım faaliyetlerinin Ekonomi Bakanlığı tarafından desteklendiği,

 

Bu kapsamda, Türkiye ve Yemen arasında sağlık alanında işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla, 28-31 Ekim 2013 veya 03-06 Kasım 2013 tarihlerinde bir Türk Medikal Fuarı düzenlenmesinin planlandığı belirtilmekte olup, sağlık kuruluşlarının ve sağlık turizmi şirketlerinin de söz konusu fuara iştirakinde yarar görüldüğü ifade edilmektedir. Bu çerçevede, söz konusu fuara katılmak isteyen üyelerimizin firma temsilcilerinin iletişim bilgilerini Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne iletilmek üzere en geç 27 Ağustos 2013 Salı günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

18

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.