2013/53 Genel Sirküler

SİRKÜLER (2013/53)
 
 
Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
 
 
1. Dünya İslami Ekonomik Forumu Hakkında Bilgi;
 
2. Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı Hakkında Bilgi,
 
3. Moldova Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı'nın Bilgilendirilmesi Hakkında Bilgi;
 
4. Türkmenistan'da Gümrük Kapılarının Modernizasyonu Çalışmaları Hakkında Bilgi;
 
5. SAN-TEZ Programları Hakkında Bilgi;
 
6. Kromlu Derilerin İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Alınması Hakkında Bilgi;
 
7. Rusya Federasyonu Listeleri Hakkında Bilgi;
 
8. İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ;
 
9. Dış Ticaret Talepleri;
 
 
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
 
 
 
 
 
 
 
İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

 

 

 

1

Dünya İslami Ekonomik Forumu Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 26/07/2013 tarih 1534 sayılı yazıda; 29-31 Ekim 2013 tarihleri arasında Londra'da düzenlenecek olan ve açılış oturumuna İngiltere ve Malezya Başbakanlarının da katılacağı 9. Dünya İslami Ekonomik Forumu'nun ana temasının "Değişen Dünya, Yeni İlişkiler” olarak belirlendiği ve Forum'a çok sayıda siyasi, akademik ve iş dünyası temsilcilerinin katılımının beklendiği ifade edilmekte olup, bahse konu toplantıya ilişkin detaylı bilgiye ilgilenecek üyelerimizin http://www.9thwief.org/Home.aspx adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

 

2

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Toplantısı Hakkında Bilgi,

Trabzon Valiliği Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 17.07.2013 tarih ve 784 sayılı yazıda; Ülkemizin bilim ve teknoloji alanında kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sn. Nihat ERGÜN'ün himayelerinde ülkemiz genelinde "Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantıları” düzenlendiği, bu kapsamda 23 Ağustos 2013 Cuma günü 14:00-17:30 saatleri arasında Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası "Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Bölgesel Toplantısı” gerçekleştirileceği ve ilgili tüm kesimlerin ve firmaları toplantıya katılımı talep edilmektedir.

 

 

 

3

Moldova Ulusal Gıda Güvenliği Ajansı'nın Bilgilendirilmesi Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 30/07/2013 tarih 120006066 sayılı yazıda, 119 numaralı yasada yapılan değişiklikle 8 Mart 2013 tarihinden itibaren tarım ve gıda ürünleri ithalatında "zararsızlık sertifikası” ve "uygunluk sertifikası” aranmaya başlandığı ve bu sertifikaya sahip olmayan ürünlerin Moldova'ya girişine izin verilmeyeceğinin bildirildiği ifade edilmekte olup, Moldova Ulusal Gıda Güvenliği tarafından Dışişlerine iletilen yazı ilgilenecek firmalarız için aşağıda sunulmuştur.

 

EKİ :Moldova

4

Türkmenistan'da Gümrük Kapılarının Modernizasyonu Çalışmaları Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/07/2013 tarih 1572 sayılı yazıda, Cumhurbaşkanı Sn. Abdullah GÜL'ün 29-31 Mayıs 2013 tarihleri arasında Türkmenistan'a gerçekleştirdiği ziyaret esnasında Türkmenistan Devlet Başkanı tarafından Türkmenistan gümrük kapılarının modernizasyonu çalışmalarına ülkemizin katkı sağlayabileceğinin ifade edildiği, ve gümrük konusunda inceleme yapmak amacıyla Türkiye'den teknik bir heyetin Türkmenistan'ı ziyaret etmesi hususunda mutabık kalındığı belirtilmekte olup, ihracatçıların sözkonusu ülke gümrüğünde yaşadığı sıkıntılar ile bilhassa Türkmenistan'da gümrük kapılarının modernizasyonuna çalışmalarına ilişkin gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların 2 Ağustos 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesini gerekmektedir.

 

 

 

5

SAN-TEZ Programları Hakkında Bilgi;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 30/07/2013 tarih 1577 sayılı yazıda, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, sanayicilerin Ar-Ge'ye dayalı ihtiyaçlarının üniversitelerin bilimsel bilgi birikimleri kullanılarak çözüme kavuşturulması, üniversitelerde üretilen bilginin sanayicilerin ihtiyacını karşılayacak şekilde kullanılması, sanayimizin altyapısını güçlendirecek, orta yüksek ve yüksek teknolojili alanlara ağırlık verilmesi amacıyla SAN-TEZ programının yürütüldüğü, kamu-üniversite-sanayi işbirliği çerçevesinde yürütülen SAN-TEZ programında geliştirilen Ar-Ge projeleri bütçesinin % 75'e kadarlık kısmının hibe şeklinde karşılandığı, ayrıca programın 2013-2.dönem proje başvurularının başladığı, başvuruların 30/08/2013 tarihine kadar online olarak http://biltek.sanayi.gov.tr adresinden yapılabileceği belirtilmektedir.

 

 

 

 

6

Kromlu Derilerin İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine Alınması Hakkında Bilgi;

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 01/08/2013 tarih 120006195 sayılı yazıda, 01/08/2013 tarih 28725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” çerçevesinde İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 26 ncı sıra olarak eklenen "kromlu deriler (GTİP NO: 4101.11, 4104.19, 4105.10 4106.21)” ile ilgili ürünlerin kayıt işlemlerinin İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçı Birlikleri ile Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterlikleri tarafından yürütüleceği ifade edilmektedir.

 

 

 

7

Rusya Federasyonu Listeleri Hakkında Bilgi;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 30/07/2013 tarih 100730 sayılı yazıda; Rusya Federasyonu'na (RF) yönelik bitkisel ürünler ihracatının, 2008 tarihli Mutabakat Zaptı ile 2009 tarihli Ek Memorandum hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü, Mezkur Memorandum hükümleri uyarınca RF'ye yönelik bitkisel ürürler ihracatı gerçekleştirmeye mezun firmaların listesinin yılda iki kez güncellenerek RF makamlarına intikal ettirilmekte olduğu, diğer taraftan, 18-20 Nisan 2013 tarihleri arasında Antalya'da tertip edilen 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyon toplantısında sözkonusu listelerin yılda 4 kez güncellenebilmesi hususunda mutabık kalındığı ifade edilmekte olup, konuya ilişkin olarak Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından alınan yazıda, RF'ye ihracat yapabilecek firmalara ait listelerin 2013 yılı Temmuz ayı itibariyle güncellendiği, RF'ye yapılacak taze meyve sebze ihracatında ilişikte sunulan 347 firmadan oluşan "Taze Meyve ve Sebze Türkiye İhracatçı Listesi”nin, kuru gıda ihracatında ise 2004 firmadan oluşan "Bakliyat, Ayçiçeği, Hububat, Kuru Meyve, Kuru Sebze Türkiye İhracatçı Listesi”nin dikkate alınacağı güncellenen firma listelerinin RF makamlarına iletildiği, anılan ülke makamlarının onayının beklendiği, ayrıca müteakip güncellemenin 2013 yılı Eylül ayı içerisinde yapılacağından bahisle, önümüzdeki dönemde listede yer alma talebinde bulunan firmalara ait evrakların 9 Eylül 2013 tarihinde GTHB'ye iletilmesinin gerektiği, bu tarihten sonra yapılacak başvuruların bir sonraki dönem için değerlendirmeye alınacağı ifade edilmektedir. Bu kapsamda sözkonusu listeye girmek isteyen firmalarımızın Genel Sekreterliğimiz ile irtibata geçmeleri gerekmektedir.

 

 

 

8

İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ

Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan 01/08/2013 tarih 120006174 sayılı yazıda, İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de (İhracat:2006/7) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'in (İhracat:2013/5) 01/08/2013 tarih 28725 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği, anılan Tebliğ ile İhracat: 2006/7 sayılı İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ ekinde yer alan " İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi”ne 26 ncı sıra olarak "kromlu deriler (GTİP NO: 4101.11, 4104.19, 4105.10 4106.21)” eklendiği ifade edilmektedir.

 

 

 

9

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

 

İlgili Dosyalar

EK-3-MOLDOVA.pdf304,70 KB