2013/49 Genel Sirküler Hk.

SİRKÜLER (2013/49)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya Federasyonu'na İhracat Hakkında Bilgi;

2. Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Kararı (2013/4 Sayılı) Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Bilgi;

3. Kuru İncir Stok Bildirimi Hakkında Bilgi;

4. Türkiye – Kırgızistan 7. Dönem KEK Toplantısı Hakkında Bilgi;

5. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Toplantısı Kararları Hakkında Bilgi;

6. PRODEXPO 2014 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

7. İrlanda Heyeti Hakkında Bilgi;

8. ABD GTS Geçirme Sonuçları Hakkında Bilgi;

9. Endonezya/Buğday Unu Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;

10. Çin Halk Cumhuriyeti Fuar Duyurusu (Eadible Oil) Hakkında Bilgi;

11. Çin Halk Cumhuriyeti Fuar Duyurusu (Agricultural) Hakkında Bilgi;

12. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU'NA İHRACAT HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 10/07/2013 tarih 120005483 sayılı yazıda, 18-20 Nisan 2013 tarihlerinde Antalya'da tertip edilen Türk – Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu 12. Dönem toplantısında, ülkemiz menşeli bitkisel ürünlerin Gürcistan üzerinden Rusya Federasyonu'na (RF) transit geçişine imkan tanınması hususunda mutabık kalındığı, bu bağlamda Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan (GTHB) alınan bit yazıda, Gürcistan üzerinden RF'ye ihracat gerçekleştirecek firmalara ilişkin nihai listenin 2013 yılı Temmuz ayı içerisinde RF makamlarına iletileceği ifade olunarak, mezkur firmalara ilişkin listelerin ivedilikle GTHB'ye intikal ettirilmesinin talep edildiği belirtilerek, RF'ye Gürcistan üzerinden bitkisel ürünler ihracatı gerçekleştirmek isteyen üyelerimizin ilişikte bulunan taahhütnameyi imzalayarak Ekonomi Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

 
Ek: Taahhütname (1 sayfa)

 

2

TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ KARARI (2013/4 SAYILI) UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA BİLGİ;

Bilindiği üzere, 2013/4 sayılı "Tarımsal Ürünlerde İhracat İadesi Yardımlarına İlişkin Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu Kararı”nın, 21/06/2013 tarih 28684 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdiği daha önce sirkülerimiz ile ihracatçılarımıza duyurulmuştu.

Bu defa, sözkonusu Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden almış olduğumuz 09/07/2013 tarih 100662 sayılı talimatları ekinde bildirilmiş olup, bahsekonu genelgeye ekte yer verilmiştir.

EK: 2013/4 Sayılı Karar'a ait Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Genelge (36)

 

3

KURU İNCİR STOK BİLDİRİMİ HAKKINDA BİLGİ;.

 

Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 11/07/2013 tarih 7608 sayılı yazıda, Kuru incirde her ihraç sezonu başlangıcı öncesinde, firmaların bir önceki ürün yılından kalan stok miktarlarını bildirmelerinin istendiği, bildirimi yapılan ürünler daha sonra yerinde görülüp tesbit edildiği ve Ağustos-Eylül aylarında ihracatına onay verildiği,

bu çerçevede, Genel Sekreterlikleri Yönetim Kurulunca,

 

a) 2013/14 kuru incir sezonu öncesinde de, üyeler arasında haksız rekabete neden olabilecek girişimlere engel olunabilmesi ve şimdiye kadarki uygulamalarının devamı görüşüyle ihracatçıların ellerinde bulunan 2012 ürünü kuru incir stoklarını ve bu stoklarına ilişkin önümüzdeki dönemde yapacakları ihracat bağlantılarının Genel Sekreterliklerine bildirmelerinin talep edilmesinin,

 

b) Temmuz ayının son veya Ağustos ayının ilk haftasında, Genel Sekreterliklerince oluşturulacak bir heyet tarafından firmaların stoklarının yerinde görülmesi amacıyla firmaların ziyaret edilmesinin,

 

kararlaştırdığı ifade edilmekte olup, bu kapsamda, kuru incir ihracatı yapan üyelerimizin ekte yer alan Kuru İncir Stok Bildirim formunu doldurularak en geç 19 Temmuz 2013 Cuma gününe kadar Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin 0 232 488 61 00 no'lu faksına veya kurumeyve@eib.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Kuru İncir Stok Bildirim formu (1 sayfa)

4

TÜRKİYE – KIRGIZİSTAN 7. DÖNEM KEK TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 11/07/2013 tarih 1423 sayılı yazıda, Türkiye – Kırgızistan 7. Dönem KEK Toplantısı'nın Başbakan Yardımcısı Sayın Bekir BOZDAĞ'ın başkanlığında 2013 yılı Ağustos ayında Ankara'da gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilmekte olup, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 16 Temmuz 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

5

BİLİM VE TEKNOLOJİ YÜKSEK KURULU TOPLANTISI KARARLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

TÜBİTAK'ın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 03/07/2013 tarih 1362 sayılı yazıda, Başbakanımız Sn Recep Tayyip ERDOĞAN'ın başkanlığında 11 Haziran 2013 tarihinde gerçekleştiren Bilim ve Teknolojileri Yüksek Kurulu'nun (BTYK) 26. Toplantısı'nda ana gündem konusunun "enerji” olduğu belirtilerek, 2005/3 no'lu "Ulusal Bilim ve Teknoloji Yenilik Sistemi Performans Göstergeleri” ve 2006/101 no'lu "Ulusal Yenilik Sistemi performans Göstergeleri” kararlarının da sonuçlandırıldığı ifade edilmekte olup, sözkonusu toplantıda alınan kararlar ve toplantıya ilişkin diğer detaylara www.tubitak.gov.tr/btyk/26 adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

Ek:Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu (BTYK) 26. Toplantı Kararları

 

6

PRODEXPO 2014 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 10/07/2013 tarih 7345 sayılı yazıda,

10-14 Şubat 2014 tarihleri arasında, Moskova / Rusya Federasyonu'nda düzenlenecek olan Prodexpo 2014 Uluslararası Gıda, İçecek ve Gıda Hammaddeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirileceği, Prodexpo Fuarı'nın bu sene 21. kez düzenleneceği, söz konusu fuarda süt ve süt ürünleri, alkollü ve alkolsüz içecekler, çay, kahve, soslar ve baharatlar, bisküvi, çikolata ve şekerli mamüller, et ve et mamülleri ile şarküteri ürünleri, kümes hayvanları mamülleri, hububat-bakliyat mamülleri, unlu mamüller ve pastacılık ürünleri, su ürünleri, katı ve sıvı yağlar, kuruyemiş, incir, kayısı ve gıda ambalaj ürünlerinin sergileneceğinin belirtildiği, 2013 yılında, 47.285 m2'lik net sergi alanında, 64 farklı ülkeden 2.309 katılımcının yer aldığı söz konusu fuarı, 53.833 kişinin ziyaret ettiği, Prodexpo, Rusya ve Doğu Avrupa'nın en büyük fuar organizasyonu olmakla beraber, Moskova Hükümeti ile Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası himayesinde, Rusya Federasyonu Tarım Bakanlığı desteği ile gerçekleştirilmekte olduğu ifade edilerek, bahse konu fuara başvuruda bulunmak isteyen üyelerimizin, ekte yer alan Başvuru Formu'nu ve Fuar Katılım Sözleşmesi'ni, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 16 Ağustos 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 01-02-84 numaralı faksına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir.

 

Ayrıntılı bilgi için: 
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Özem Hancı - Ayşe Ekinci
Tel: 0212 454 07 47 - 454 06 89
Faks: 0212 454 05 01-02-84

 

Ek: Başvuru Formu ve Fuar Katılım Sözleşmesi (6 sayfa)

7

İRLANDA HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/07/2013 tarih 1407 sayılı yazıda, Ekonomi Bakanlığı Koordinasyonu ve Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri organizasyonu ile 23-26 Temmuz 2013 tarihleri arasında İrlanda2ya makine sektörüne yönelik (tarım be hayvancılık ve paketleme makineleri özelinde) bir ticaret heyeti düzenlenmesinin planlandığı, 2012 yılında 63 milyar $ toplam ithalat yapan İrlanda'nın ithalatında Türkiye'nin 23ncü sırada bulunduğu, makine sektörü ülkenin ithalatının yaklaşık %10'unu oluşturmakta olduğu, sektörün petrol, mineral yağlar ve türevleri ürün grubundan sonra İrlanda'nın en önemli 2nci ithal kalemi olduğu, 2012 yılında 2011 yılına kıyasla %16 artışla 30 milyon USD değerinde makine ve aksam ihraç edildiği İrlanda'ya ülkemizin toplam ihracatının ise 340 milyon USD olduğu ifade edilmektedir.

Bu çerçevede; heyete katılmak isteyen üyelerimizin ekteki formu doldurarak en geç 12 Temmuz 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar oaib-pr@oaib.org.tr adresine göndermelerinin gerektiği, organizasyon kapsamındaki uçak bileti, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen üyelerimizin, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri İş Bankası Köroğlu Şubesi (IBAN No. TR92 0006 4000 0024 2340 419730) hesabına 1.850:- Avro avans olarak ödeme yapmaları (konu olarak İrlanda Maline Heyeti katılım payı olarak belirtilmeli) ve ilgili banka dekontunu oaib-pr@oaib.org.tr e-posta adresine iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ek: Başvuru Formu (1Sayfa)

 

 

8

ABD GTS GEÇİRME SONUÇLARI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan ABD GTS Geçirme Sonuçları ile ilgili 08/07/2013 tarih 1390 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

"ABD'nin 1976 yılından itibaren gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden gerçekleştirilen ithalat için ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkânı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uyguladığı hatırlatılmış ve sistemle ilgili şu gelişmeler kaydedilmiştir.

Sözkonusu Sistem, 2012 yılı itibariyle, ülkemiz de dâhil olmak üzere 127 ülkeye, sekizli GTP bazında yaklaşık 5000 kalem mal için ABD pazarına gümrüksüz giriş imkânı tanımaktadır. Ülkemizin anılan sistem kapsamında ABD'ye yaptığı toplam ihracatı 2012 yılında bir önceki yıla göre %27,3 oranında artarak 1,1 milyar ABD doları olmuştur. Bu rakamla ABD istatistiklerine göre, anılan ülkeye 2012 yılında gerçekleştirilen toplam 6,2 milyar ABD doları tutarındaki ihracatımızın % 18,1'lik kısmı GTS kapsamında gümrük vergisiz olarak yapılabilmiştir. Ayrıca, Türkiye, 2012 yılı sonu itibariyle ABD GTS'ni en fazla kullanan ülkeler arasında %5,7'lik payla 7. Sırada yer almaktadır.

Yine 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde ise GTS kapsamında yapılan ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre %11,9 oranında artmış ve 426,6 milyon ABD doları olmuştur. Aynı dönemde ülkemiz ABD'ye GTS kapsamında en çok ihracat yapan ülkeler arasında %6-7 pay ile 5. Sıraya yükselmiştir. Aynı zamanda GTS kapsamında ülkemizden yapılan ithalat için 2012 yılı

sonu itibariyle 41,7 milyon ABD dolarlık bir vergi avantajı sağlanmıştır. ABD'nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamaları her yıl ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından gözden geçirilmekte olup, bu kapsamda İMMİB tarafından, 7408.19.00 GTİP'de yer alan rafine bakır teller (2012 yılında 285 milyon ABD doları ihracat rakamı ve % 3 vergi oranı), 7413.00.90 GTİP'de yer alan bakır teller (2012 yılında 13 bin ABD doları ihracat rakamı ve %3 vergi oranı), 2802.91.20 (2012 yılında 6,2 milyon ABD doları ihracat rakamı ve %4,2 vergi oranı) 6802.21.10 GTİP'de yer alan mermerler (2012 yılında 3,3 milyon ABD doları ihracat rakamı ve %4,2 vergi oranı) 7113.19.50 GTİP'de yer alan altın mücevherat (2012 yılında 28,9 milyon ABD doları ihracat rakamı ve %5,5 vergi oranı) ve 2515.12.20 GTİP'de yer alan mermer bloklar (2012 yılında 195 bin ABD doları ihracat rakamı ve %3 vergi oranı) için "yeniden ürün ekleme” (redesignation) başvurusu ile 2833.29.40 GTİPde yer alan krom sülfat (2012 yılında 318 bin ABD doları ihracat rakamı ve %3,7 vergi oranı) ve 2840.11.00 GTİP'de yer alan disodyum tetra borat (2012 yılında 819 bin ABD doları ihracat rakamı ve % 0,3 vergi oranı) için "asgari ithalat oranı istisnası” (de minimis waiver) başvuruları yapılmıştır.

Bu defa, 1 Temmuz 2013 tarihinde 2012 yılı gözden geçirmesinin sonuçlandığına dair USTR tarafından yapılan duyuru ve ürün listelerinin birer örneği sırasıyla Ek-1 ve Ek-2'de gönderilmektedir.

Bahse konu duyurunun incelenmesinden, 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2012 yıllık gözden geçirme soruşturması sonuçlarına göre;

Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen yeniden ürün ekleme (redesignation) başvurularının hepsinin reddedildiği, (ABD'ye gümrük vergisi ödeyerek yapılan ihracat devam edecektir.)

Bununla birlikte 2833.29.40 GTİP'de yer alan krom sülfat ve 2840.11.00 GTİP'de yer alan disodyum tetra borat için asgari ithalat oranı ("de minimis”) başvurularının kabul edildiği, (ABD'ye gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilen ihracat devam edecektir.) anlaşılmaktadır.

Ayrıca aynı duyuruda En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Gelişmekte olan Ülkeler (GOÜ) listelerinden aynı anda yararlanmakta olan ve 2012 yılında 34,7 milyon ABD doları ihracat rakamı ile ABD GTS'ni en çok kullanan ülkeler arasında 31.sırada yer alan Bangladeş'in GTS uygulamasının dışına çıkartılması kararlaştırılmıştır”

 

EK: Ürün Listesi (3 sayfa)

9

Endonezya/Buğday Unu Korunma Önlemi Soruşturması Hakkında Bilgi;.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 05/07/2013 tarih 120005341 sayılı yazıda,

Endonezya Korunma Önlemleri Komitesi (KPPI) tarafından "buğday unu” ithalatına karşı yürütülen korunma önlemleri soruşturması kapsamında 5 Aralık 2012 tarihinden bu yana % 20 oranında tarife şeklinde geçici korunma önlemi uygulanmakta olduğu, bununla beraber, Endonezya makamlarının soruşturma kapsamında nihai bir korunma önlemi uygulanmasına ilişkin önerilerini 5 Haziran 2013 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) Korunma Önlemleri Komitesi'ne sunduğu ve ilgili tarafları önlemin niteliğini tartışmak üzere istişarelere çağırdığı, bu kapsamda, 20-21 Haziran 2013 tarihlerinde KPPI yetkilileri ile istişarelerde bulunulduğu, nihai önlemin "tarife kotası” şeklinde olmasının beklendiği, bu itibarla, kota miktarının kullanımının takip edilebilmesini teminen ihracatçı firmaların bir gözetim firmasından hizmet almalarının ihtimal dahilinde göründüğü, bununla beraber, nihai önlemin hangi tarihte yürürlüğe gireceğinin ise belirsizliğini koruduğu, öte yandan, mezkur %20 oranındaki geçici koruma önlemlerinin ise DTÖ Korunma Önlemleri Anlaşması'nın ilgili hükmü uyarınca 200 günden fazla uygulanmamasının gerektiği, bahse konu 200 günlük sürenin 22 Haziran 2013 tarihi itibariyle dolmasından ötürü geçici önlemin kaldırıldığı ilgili Endonezya makamlarınca teyit edilmiş bulunduğu, gelinen aşamada, ihracatçı firmalarımızın Endonezya'ya buğday unu ihracatlarında bir nihai korunma önlemi uygulanana kadar mevcut % 5 oranında gümrük vergisine tabi olacağı, bu kapsamda, bugün itibariyle Endonezya'ya yapılacak bir sevkiyatın gözetim firmasından belge temin edilmeksizin yapılabilecek olmakla beraber; nihai önlemin uygulanma tarihinin henüz belli olmadığı dikkate alındığında ilgili sevkiyatın nihai önlem

uygulanma tarihinden sonra Endonezya'ya varması ihtimal dahilinde olduğu, bu durumda, ihracatçı firmalarımızın mezkur sevkiyatlarında gözetim firmasından temin edilecek belgenin mevcut olmamasından ötürü Endonezya gümrüklerinde sorun yaşayabileceklerinin düşünüldüğü ifade edilmektedir.

 

 

10

ÇİN HALK CUMHURİYETİ FUAR DUYURUSU (EADİBLE OİL) HAKKINDA BİLGİ;

 

Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/07/2013 tarih 1375 sayılı yazıda, 20-22 Ekim 2013 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Sanghay şehrinde "9th China (Shanghai) International High-end Healthy Edible Oil&Olive Oil Expo” başlıklı fuarın düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuara ilişkin bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Fuar Tanıtım Firmasından Gelen Bilgilendirme, Fuar Katılım Ücretleri (6 sayfa)

 

 

11

ÇİN HALK CUMHURİYETİ FUAR DUYURUSU (AGRİCULTURAL) HAKKINDA BİLGİ;

 

Pekin Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/07/2013 tarih 1376 sayılı yazıda, 23-26 Eylül 2013 tarihlerinde Çin Halk Cumhuriyeti'nin Shenyang şehrinde "The Eighth China Liaoning (Shenyang) International Agricultural Expo” başlıklı fuarın düzenleneceği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu fuara ilişkin bilgiler ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Fuar Tanıtım Firmasından Gelen Bilgilendirme (4 sayfa)

12

TAYLANDLI FİRMA TEMSİLCİLERİ İLE İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 04/07/2013 tarih 1380 sayılı yazıda, Tayland Kraliyet Hükümeti Uluslararası Ticareti Geliştirme birimine bağlı olarak İstanbul'da Ticaret Ataşeliği görevini sürdürmekte olan Tayland Ticaret Merkezi ve DEİK işbirliğinde; gıda, enerji, otomotiv, altyapı ve turizm alanlarında faaliyet gösteren Tayland'ın önde gelen firmaların temsilcilerinden oluşan bir heyet ile 06 Temmuz 2013 tarihinde saat 09:30-12:30 saatleri arasında Swiss Hotel The Bosphorus'da bir toplantı ve ikili iş görüşmeleri düzenleneceği, ayrıca ikili iş görüşmeleri ile eş zamanlı olarak "Tayland Tatları” tanıtımının gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, sözkonusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimizin DEİK'e bilgi vermeleri (Dilek Morgül dmorgul@deik.org.tr) gerekmektedir.

 

Ek: Heyet Katılımcı Listesi (2 sayfa)

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.