2013/47 Genel Sirküler

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Karadağ – Küçük Hidroelektrik Santralleri Hakkında Bilgi

2. Kuzey Irak Sevk Öncesi İnceleme Uygulaması Hakkında Bilgi;

3. Mısır-ABD Qiz Heyeti Hakkında Bilgi,

4. Expo Antad 2014 Fuarı Milli Katılım Organizasyonu Hakkında Bilgi;

5. Küresel İttifak Kalkınma Programı Hakkında Bilgi;

6. Kırsal Kalkınma Desteklenmesi Hakkında Tebliğ;

7. Mütaahhitlik ve İnşaat Malzemeleri Alımı Konusunda İşbirliği Talebi;

8. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK
 
Genel Sekreter

 

 

1

KARADAĞ – KÜÇÜK HİDROELEKTRİK SANTRALLERİ HK.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 21/06/2013 tarih 1292 sayılı yazıda; Karadağ'da Haziran ayı sonunda ihaleye çıkacak olan Küçük Hidroelektrik Santrallerine (HES) ilişkin bilgilere yer verildiği ifade edilmekte olup, ilgilenecek firmalarımız için sözkonusu Hidroelektrik Santrallerine ilişkin bilgilerin ekte sunulmuştur.

 

EK : İhaleye Çıkacak HES'ler

2

KUZEY IRAK SEVK ÖNCESİ İNCELEME UYGULAMASI HAKKINDA.

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/06/2013 tarih 1298 sayılı yazıda, Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY ) tarafından sürdürülmekte olan sevk öncesi inceleme uygulamasına 1 Temmuz 2013 tarihinde dahil edilmesi öngörülen mobilyalarla ilgili olarak yapılan görüşmeler çerçevesinde KIBY'nin mobilyalarda Türk Standartlarını benimsediğini, böylelikle Türk Standartlarına göre belge sahibi olan ihracatçılarımızın gözetim şirketlerine (Bureau Veritas ve SGS) başvurmaları durumunda doğrudan uygunluk belgesi alabilmelerine imkan tanıdığı, dolayısıyla Kuzey Irak'a mobilya ihraç eden firmalarımızın Türk standartlarına uygunluğu gösteren belgeleri temin etmek üzere TSE'ye veya bu alanda faaliyet gösteren diğer uygunluk değerlendirme kuruluşlarına başvurmaları gerektiği, ifade edilerek bununla birlikte, mobilya ihracatçılarımızın 1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren akredite laboratuarlarından alınan test raporlarını ibraz etme zorunluluğunun bulunduğu, bu çerçevede, mobilya standartlarında yer alan deneylerin tamamının TES Deney ve Kalibrasyon Merkezi Başkanlığı'na bağlı Ankara Yapı Malzemeleri Laboratuarı Müdürlüğü bünyesindeki Mobilya Laboratuvarında yapılmakta olduğu, akreditasyon kapsamının genişletilmesi için yürütülen çalışmaların başarıyla tamamlandığı ve bahse konu mobilya laboratuarlarının TS EN ISO/IEC 17025 standardına göre TÜRRAK tarafından tüm mobilya deneyleri kapsamında akredite edildiği belirtilerek, TSE mobilya laboratuarının akreditasyon kapsamına ilişkin bilgilerin TÜRKAK'ın internet sitesinde yer aldığı, diğer taraftan, TÜV Rheinland İnegöl Mobilya Test Laboratuarının, TÜRKAK tarafından yapılan denetimler sonucunda bir örneği ilişikte sunulan Akreditasyon Sertifikası kapsamında yer alan ürün ve deneyler için TS EN ISO/IEC 17025:2012 standardına göre akredite edildiği belirtilmektedir.

EK : Akredite Ürünleri

3

MISIR-ABD QİZ HEYETİ HAKKINDA BİLGİ,

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/06/2013 tarih 1302 sayılı yazıda; Mısır Sanayi ve Dış Ticaret Bakanlığı'na bağlı QIZ (Nitelikli Sanayi Bölgeleri) Bölüm Başkanı Amin SABRY başkanlığında Bakanlık heyeti tarafından, USAID finansmanıyla ve AmCham organizasyonunda 29 Haziran - 6 Temmuz 2013 Tarihleri arasında, özellikle tekstil,konfeksiyon ve işlenmiş gıda sektörlerinde ABD ve AB'ye ihracat yapan firmaların uygulamalarını görmek, gümrük işlemlerini yerinde incelemek ve uzun vadede Türk firmaların Mısır'da yer alan ABD-İsrail Mısır QIZ'lerine yatırım yapma olasılıklarını incelemek amacıyla, bir örneği ilişikte sunulan taslak program kapsamında ülkemize bir ziyaret gerçekleştireceği ifade edilmekte olup, sözkonusu programa dahil olmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgileri aşağıda yer alan Kahire Ticaret Müşavirliği ile irtibata geçmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Kahire Ticaret Müşavirliği:

Adres: The Embassy of The Republic of Turkey Office of the Commercial Counsellor

Al Shahed Abd El Hady Salah Abd Allah ST.Corner of El Nile St Apt. No:7 Flat No:2

Dokki-Giza/EGYPT

Tel: 00 202 3762 68 02

Fax: 00 202 3762 68 03

e-posta: kahire@ekonomi.gov.tr

 

4

EXPO ANTAD 2014 FUARI MİLLİ KATILIM ORGANİZASYONU HAKKINDA BİLGİ;

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 24/06/2013 tarih 6836 sayılı yazıda; 12-14 Mart 2014 tarihleri arasında, Guadalajara / Meksika'da düzenlenecek olan "Expo Antad 2014 Fuarı” Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı, 2013 yılında, 50.000 m2'lik sergi alanında, gıda sektörü ağırlıklı olmak üzere hemen hemen her sektörde faaliyet gösteren 2.900 katılımcının yer aldığı Antad Fuarı'nı 35.000 kişinin ziyaret ettiği, Walmart, Soriana, Chedraui, Ley, S*Mart, Comercial Mexicana ve Grupo Idea gibi perakende zincirlerinin direkt katılımcı olarak yer aldığı söz konusu fuarın genel itibariyle Amerika kıtasına hitap etmekte olduğu, bu anlamda Antad'ın, Amerika kıtasını hedef pazar olarak belirleyen veya mevcut pazar potansiyelini geliştirmek isteyen ihracatçılar için bir fırsat niteliği taşıdığı, ayrıca Antad'ın, Meksika'nın Ekonomi Bakanlığı tarafından belirlenen hedef ülkeler listesinde yer alması cihetiyle, fuar katılım bedeli üzerinden %70 devlet desteği kapsamında olduğu belirtilerek, sözkonusu fuara katılımcı olarak başvuruda bulunmak isteyen firmalarımızın ekteki "Başvuru Formu”nu, firma kaşesi ve yetkili imzasıyla beraber doldurarak, 12 Temmuz 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar İstanbul ihracatçı Birlikleri Genel Sekreterliklerinin 0 212 454 05 84 numaralı faksına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği ifade edilmektedir.

 

Bilgi için irtibat:
Özem Hancı - Ayşe Ekinci
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi
Tel: 0212 454 07 47 - 06 89

 

EK : Başvuru Formu

5

KÜRESEL İTTİFAK KALKINMA PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 26/06/2013 tarih 120005066 sayılı yazıda; ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) tarafından bir çok bölgede, ülkede ve sektörde ekonomik kalkınmayı sağlamak amacıyla kamu-özel ortaklıkları geliştirmek üzere bir Küresel İttifak Kalkınma Programının (Global Alliance Development Program) başlatıldığı, programın piyasa geliştirme, geliştirilmiş tedarik zincirleri ile inovasyonun, girişimciliğin, iş geliştirmenin, özel sektör yatırımlarının ve finansmanın teşviki konularına odaklandığı belirtilerek, USAID Kabil Ofisi yetkililerince, tarım ürünlerini işleyen, üreten, ithal eden ve perakende satışını yapan Türk firmalarının belirlenmesi ve Küresel İttifak Kalkınma Programı kapsamında USAID tarafından sağlanacak fonlardan yararlanmak üzere Afgan firmalarla işbirliği yapmak isteyecek Türk şirketlerinin USAID'e bildirilmesi konusunda yardım talep edildiği ifade edilmektedir.

 

Bu kapsamda Afgan firmalarla işbirliği yapmak isteyen üyelerimizin en geç 03 Temmuz 2013 Çarşamba günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimiz ile temasa geçmeleri gerekmektedir.

 

 

6

MÜTAAHHİTLİK VE İNŞAAT MALZEMELERİ ALIMI KONUSUNDA İŞBİRLİĞİ TALEBİ;

Türkiye ihracatçılar Meclisinden almış olduğumuz 28/06/2013 tarih ve 1333 sayılı yazıda; Karadağ'ın başkenti Podgorica'da yerleşik ETG Grupa firmasının ürettiği; anahtar teslimi nitelikli enerji verimli konutları için binalarda enerji verimliliği, konut yapım ve inşaat malzemeleri konusunda Türk Firmalar ile işbirliği yapmak istediklerini ifade ettiği belirtilmekte olup, sözkonusu firmaya ilişkin iletişim bilgileri aşağıdadır.

 

Firma İletişim Bilgileri

ETC Grupa

Adres : 8. Marta 36, 81000 podgorica

Tel/Fax : +382(0)20241064

Email: Office@etcgrupa.me

http://www.etcgrupa.me/en

 

 

 

 

 

 

 

7

KIRSAL KALKINMA DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ;

 

26 Haziran 2013 ÇARŞAMBA

Resmî Gazete

Sayı : 28689

TEBLİĞ

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

KAPSAMINDA MAKİNE VE EKİPMAN ALIMLARININ

DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2013/27)

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı; tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımını yaygınlaştırarak daha kaliteli ve pazar isteklerine uygun üretim yapılmasını sağlamak, zor şartlarda ve bedenen çalışan üreticilerimizin işlerini kolaylaştırmak ve üretim maliyetlerine katkı vererek uluslararası düzeyde rekabet edilebilirliği sağlamak için makine ve ekipman alımlarının desteklenmesine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, kırsal alanda ekonomik ve sosyal gelişmeye katkı sağlamak için çiftçilerin makine ve ekipman alımlarını ve yerinde montajını desteklemek amacıyla yapılması gereken usul ve esasları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 18/4/2006 tarihli ve 5488 sayılı Tarım Kanunu ile 18/1/2011 tarihli ve 2011/1409 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Karara dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Tebliğde geçen;

a) Bakanlık: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığını,

b) Başvuru: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman alımı için yapılan müracaatı,

c) Elektronik ödeme tablosu: İl müdürlüğü tarafından ödeme talep belgelerine göre veri tabanına girişleri yapılarak doğruluğu onaylanan ödeme icmal listeleri,

ç) Genel Müdürlük: Tarım Reformu Genel Müdürlüğünü,

d) Hibe sözleşmesi: Proje sahipleri ile il müdürlüğü ve valiliğin yetkilendirdiği ilçe müdürlükleri arasında imzalanan ve hibeden yararlanma esasları ile tarafların yetki ve sorumluluklarını düzenleyen sözleşmeyi,

e) İl müdürlüğü: Bakanlık il müdürlüklerini,

f) İl proje yürütme birimi: İl müdürlüğünde başvuru aşamasında başvuru sahiplerine program hakkında bilgi veren, başvuruları inceleyen ve hibe sözleşmesinin akdinden sonra başvuru kapsamındaki satın alımları bu Tebliğ hükümleri doğrultusunda değerlendiren, kontrol eden, ödeme icmallerini hazırlayıp onaylayan ve izleyen birimi,

g) Mal alımları: Makine, ekipman ve malzeme alımlarını,

ğ) Program: Bu Tebliğ kapsamında yürütülecek olan Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programını,

h) Referans fiyatlar: 2012 yılında hibe ödemesi yapılan makine ekipmanlar ve alt grupları için gerçekleşen en düşük sistem referans fiyatlarının, makine tanımlama sistemine il müdürlüğü tarafından girilmiş olan değerlerin tebliğin yayınlandığı tarihteki aya ait ortalama yıllık ÜFE oranıyla çarpılmasıyla elde edilen rakamsal değerleri,

ı) Uygulama sözleşmesi: Başvuru sahipleri ile program kapsamında satın alınan mal, makine ve ekipman, malzemeyi sağlayan yükleniciler arasında yapılacak akdi,

i) Veri tabanı: Genel Müdürlük tarafından hazırlanan, il müdürlüğü tarafından veri girişlerinin yapıldığı internet ortamında oluşturulan elektronik sistemi,

j) Yatırımcı: Bu Tebliğ kapsamında makine ve ekipman almak için başvuruda bulunan ve hibe sözleşmesi imzalayan gerçek ve tüzel kişileri,

k) Yüklenici: Program kapsamında hibe sözleşmesi akdedilen başvuru sahipleri tarafından yapılacak satın alımlara mal sağlayan kişi ve kuruluşları,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Uygulama Birimleri

Genel Müdürlük

MADDE 5 – (1) Genel Müdürlük, Program ile ilgili olarak tebliğ ve uygulama rehberini hazırlar, satın alma yöntemlerini belirler ve il müdürlüğü tarafından onaylanan ve talep edilen ödemeleri tahakkuk işlemlerini takiben ödenmek üzere bankaya gönderir.

(2) Genel Müdürlük, yıllık yatırım programı ve bütçe teklifi hazırlıklarını, bu tekliflerin ilgili Bakanlığın birimlerine iletilmesi ile bu tekliflerin kabulü için gerekli çalışmaları gerçekleştirir.

(3) Genel Müdürlük, Program kapsamında yapılacak çalışmaların idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesine destek verir.

(4) Genel Müdürlük, Programın etkin bir şekilde yürütülebilmesi için izleme, değerlendirme, istatistiki çalışma ve gerektiğinde kontrol işlemlerini yapar.

(5) Genel Müdürlük, Programın yürütülmesinde görevli personele yönelik eğitim programlarının hazırlanması ve düzenlenmesini yürütür.

İl müdürlüğü

MADDE 6 – (1) İl müdürlüğü, Program kapsamındaki çalışmaları, Bakanlık adına 29 uncu maddede belirtilen sorumlulukların idari, mali, çevresel ve teknik uygulamalarla uyumlu bir şekilde yürütülmesini ve program kapsamında yapılacak tüm çalışmaların il bazında sekretaryasını ve koordinasyonunu sağlar.

İl proje yürütme birimi

MADDE 7 – (1) İl proje yürütme birimi aşağıdaki görevleri yerine getirir:

a) Yatırımcıların başvuru hazırlama dönemlerinde kabul edilebilir ve yeterli nitelikleri sağlayan başvurularının hazırlanması konusunda yatırımcılara gerekli bilgi, doküman sağlayarak yol göstericilik görevinde bulunur.

b) Başvuruların bu Tebliğ ve Uygulama Rehberinde yer alan esaslara göre incelenerek değerlendirilmelerinin yapılmasını, hibe sözleşmelerinin imzalanmasını, uygulamaların takibini sağlar. Gerçekleşen alımlarla ilgili ödeme talebi işlemlerini inceler, onaylar ve Genel Müdürlüğe gönderir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Yatırım Konuları, Uygulama İlleri, Tamamlanma Süresi, Başvuracak Kişi,

Kuruluşlar ve Başvuru Sahiplerinde Aranacak Özellikler

Programın yatırım konuları

MADDE 8 – (1) Program aşağıdaki otuz dört adet yatırım konularını kapsar:

a) Anıza doğrudan ekim makinesi,

b) Arıcılık makine ve ekipmanı,

c) Balıkçı gemilerinde soğuk depo,

ç) Balya makinesi,

d) Biçer bağlar,

e) Biçerdöver ürün hasadında kullanılan GPS ve dane ölçer,

f) Canlı balık nakil tankı,

g) Çayır biçme makinesi,

ğ) Çeltik fide dikim makinesi,

h) Çiftlik gübresi dağıtma makinesi,

ı) Dal parçalama makinesi,

i) Diskli tırmık,

j) El traktörü,

k) Fındık toplama makinesi,

l) File sisteminin kurulması

m) Güneş kolektörü,

n) Mibzer,

o) Motorlu tırpan,

ö) Pamuk toplama makinesi,

p) Pancar söküm makinesi,

r) Patates söküm makinesi,

s) Pülverizatör,

ş) Sap parçalama makinesi,

t) Sap toplamalı saman makinesi,

u) Silaj makinesi,

ü) Sıra arası çapa makinesi

v) Su ürünlerinde buzlama makinesi,

y) Su ürünleri için kuluçka dolabı,

z) Süt sağım ünitesi ve soğutma tankı,

aa) Tambur filtre,

bb) Taş toplama makinesi,

cc) Toprak frezesi,

çç) Yem hazırlama makinesi,

dd) Zeytin hasat makinesi.

Programın uygulama illeri

MADDE 9 – (1) Program, tüm illerde uygulanır.

Yatırımların tamamlanma süresi

MADDE 10 – (1) Program kapsamında, kabul edilen başvurular ile il müdürlüğü arasında hibe sözleşmesinin imzalanmasından sonra, mal alımları en fazla otuz gün içerisinde tamamlanır. Süresi içerisinde yatırımcılar tarafından usulüne uygun olarak alımı gerçekleştirilen makine ve ekipmanların montajı, test işlemlerinin bitirilmesi ve il proje yürütme birimince tespiti en geç yirmi beş gün içerisinde sonuçlandırılır. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için otuz gündür.

Başvuracak kişi ve kuruluşlar

MADDE 11 – (1) Bakanlık tarafından oluşturulan güncel çiftçi kayıt sistemine ve Bakanlığın diğer kayıt sistemlerine kayıtlı olmak şartıyla;

a) 8 inci maddede belirtilen her bir mal grubu için gerçek ve tüzel kişiler,

b) 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda tanımlanan kollektif şirket, limited şirket ve anonim şirket şeklinde kurulmuş olan şirketler,

c) Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri,

programdan yararlanmak üzere başvurur.

(2) Birinci fıkranın (b) ve (c) bentlerinde belirtilen kuruluşlar, kuruluş tüzük ve sözleşmelerinde belirtilen çalışma konuları ile ilgili yatırım konularında başvurabilir.

Başvuru sahiplerinde aranacak özellikler

MADDE 12 – (1) Başvuru sahibi gerçek ve tüzel kişiler 8 inci maddede belirtilen yatırım konularından sadece birisi için başvuru yapabilir. Tarımsal amaçlı kooperatifler, birlikler ve bunların üst birlikleri hariç olmak üzere daha önceki etaplarda iki ve daha fazla hibe desteğinden yararlanan yatırımcılar başvuru yapamazlar.

(2) Program kapsamında daha önce hibe desteğinden yararlananlar bu Tebliğ kapsamında, aynı yatırım konusunda başvuru yapamazlar.

(3) Başvuru tekliflerinde, proje sahipleri kendi paylarına düşen ve hibeye esas mal alım tutarının % 50'si oranındaki katkı payını kendi temin etmekle yükümlü ve sorumludurlar.

(4) Mal alım tutarının hibe desteği kısmı, kamu kaynakları kullanılarak karşılandığı için gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanması gereken katkı payının finansmanında kamu kaynakları kullanılamaz.

(5) İl özel idaresi, belediye gibi kamu kurum ve kuruluşları, bunların vakıf, birlik benzeri teşekkülleri ile içinde bulunduğu ortaklıkların başvuruları program kapsamında değerlendirilmez.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Hibe Desteği Oranı ve Hibe Desteği Verilecek Proje Gider Esasları

Hibe desteği oranı

MADDE 13 – (1) Bakanlık tarafından belirlenen usul ve esaslara uygun olan ve kabul edilen proje başvurularında, hibeye esas yatırım tutarının % 50'sine hibe yoluyla destek verilir.

(2) Hibeye esas yatırım tutarı gerçek kişiler için mal başına 50.000 TL ve tüzel kişiler için mal başına 100.000 TL'yi geçemez. Ancak Süt üretici birlikleri, Damızlık sığır yetiştiricileri birlikleri, koyun-keçi yetiştiricileri birlikleri, hayvancılık kooperatifleri üst birlikleri ve tarımsal amaçlı kooperatifler 100.000 TL'lik yatırım tutarı kadar birden fazla süt soğutma tankı alabilirler.

(3) Mal alım bedellerinin, bu miktarları aşması durumunda aşan kısım başvuru sahibi tarafından ayni katkı olarak karşılanır.

(4) Başvuru bütçeleri KDV hariç hazırlanır.

Proje kaynaklarından karşılanacak giderler

MADDE 14 – (1) 8 inci maddede belirtilen makine ve ekipman giderleri hibe desteği kapsamında değerlendirilir.

(2) Yatırımcılar tarafından bu Tebliğ kapsamında satın alınacak tüm mal alımları yüklenicilerle yapılacak sözleşmeler kapsamında sağlanır.

(3) Yatırımcılar tarafından satın alınacak tüm mal alımlarının gerçekleşme bedelleri hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı aşamaz.

(4) Mal bedeli ile yerinde teslim ve montaj giderleri; tek bir mal alım faturası şeklinde düzenlenmesi durumunda toplam tutara hibe desteği verilir, ayrı ayrı faturalandırılması durumunda sadece mal bedeline hibe desteği verilir.

(5) Başvuru sahipleri ve ortakları tarafından sürekli çalıştırılan veya düzenli ya da dönüşümlü olarak işe alınmış kişiler, kamu çalışanları, kamu kurumları yüklenici olamaz.

(6) Başvurularda belirtilecek mal alım tutarı, değerlendirme aşamasında referans fiyat listelerine dayandırılır ve ayrıntılı olarak belirtilir. Hibe sözleşmesine bağlanan mal alım tutarları hibe sözleşmesi süresince artırılamaz.

(7) Başvuru kapsamında satın alınması planlanan mal ile ilgili teknik bilgiler şartname şeklinde düzenlenerek başvuru ekinde sunulur.

Proje kaynaklarından karşılanamayacak giderler

MADDE 15 – (1) Hibe desteği verilmeyecek olan giderler şunlardır:

a) Her türlü borçlanma giderleri,

b) Faizler,

c) Başka bir kaynaktan finanse edilen harcama ve giderler,

ç) Kur farkı giderleri,

d) Makine ve ekipman kira bedelleri,

e) Nakliye giderleri,

f) Bankacılık giderleri,

g) Denetim giderleri,

ğ) KDV ve ÖTV dahil iade alınan veya alınacak tüm vergiler,

h) İkinci el/kullanılmış mal alım giderleri,

ı) Eğitim giderleri,

i) Üretim tarihi 2012 ve 2013 yılından önce olan makine ve ekipmanlar.

BEŞİNCİ BÖLÜM

Başvurular, Değerlendirme ve Değerlendirme Nihai Kararı

Başvuru zamanı

MADDE 16 – (1) Bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre hazırlanan mal alım başvuruları, bu Tebliğin yayımı tarihinden başlayarak elektronik ortamda veya şahsen 25 gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine yapılır. Başvuru son günü, tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar başvurular kabul edilir.

Başvuracaklara sağlanacak bilgi

MADDE 17 – (1) Bu Tebliğ kapsamında başvuracak kişi, kuruluş ve kurumlar, başvuru konusunda il proje yürütme birimlerine müracaat ederek ihtiyaç duyulan bilgiyi alabilirler.

(2) İl proje yürütme birimlerince verilecek bilgi, başvuru hazırlanmasında karşılaşılacak sorulara cevap vermekle sınırlıdır. Bu bilgi başvurunun kabul edilmesi konusunda bir taahhüt niteliği taşımaz.

(3) İl proje yürütme birimlerinin yatırımcılara başvuru hazırlama sorumluluğu yoktur.

(4) Yatırımcılar, bu Tebliğde belirtilen esaslara uygun olarak hazırlanacak Uygulama Rehberini, başvuru formlarını ve bilgilendirici dokümanları il müdürlüğü veya Genel Müdürlük internet sayfasından temin edebilirler.

(5) Bakanlık tarafından düzenlenecek il çalıştayı, bilgilendirme toplantıları ve internet sayfası vasıtasıyla ilgililere bilgi aktarılır.

Başvuru yerleri

MADDE 18 – (1) Başvurular, yatırımın gerçekleşeceği il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine yapılır.

Başvuru şekli

MADDE 19 – (1) Başvurular, 8 inci maddede belirtilen makine ve ekipman alımlarını gerçekleştirmek amacıyla, uygulama rehberinde yer alan başvuru formu ve eklerine uygun olarak hazırlanır.

(2) Başvurular, yatırımcılar tarafından dosya halinde tek nüsha olarak elden il müdürlüğü veya yetkilendirilen ilçe müdürlüklerine teslim edilir. Başvuru sahibine tarihli teslim alma belgesi verilir.

Başvuruların idari yönden incelenmesi

MADDE 20 – (1) Başvurunun idari yönden incelenmesi il proje yürütme birimi tarafından yapılır. Gerektiğinde il müdürlüğünce bu birime konu ile ilgili teknik personel görevlendirilir.

(2) İl müdürlüğü öncelikli olarak başvuru evraklarının ve başvuru sahibinin 11 ve 12 nci maddelerde belirtilen niteliklere sahip olup olmadığı yönünden inceler.

Başvuruların değerlendirilmesi

MADDE 21 – (1) Referans fiyatlar listesinde olmayan makine ve ekipmanların fiyatlarını il proje yürütme birimi piyasa rayiçlerine göre belirler.

(2) Başvuruların teknik açıdan değerlendirilmesi ve incelemesinde, başvuru sahibi tarafından belirtilmiş olan mal alımının kullanım amacı, yatırım faaliyetine uygunluk, teknik özellikleri gibi çalışmalar yapılır.

(3) Uygun görülen başvurular, değerlendirme kriterlerine göre her makine için ayrı puanlama yapılarak yatırımcı listeleri hazırlanır.

Değerlendirme nihai kararı

MADDE 22 – (1) Programa yönelik olarak her il için Genel Müdürlük tarafından tahsis edilen bütçe miktarı kadar başvuruya hibe desteği sağlanır. İllere tahsis edilecek hibe tutarı; Bakanlık, Kalkınma Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumunun belirlemiş olduğu illerin tarım alanı, kırsal nüfus, tarımsal üretim değeri ve sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksi kriterleri ve kalan bütçe ödeneği çerçevesi dikkate alınarak belirlenir.

(2) Uygun görülen başvuruların hibe tutarı, illere tahsis edilmiş ödenek tutarından fazla olması durumunda, hibe desteği verilecek proje sayısının tespitinde; il müdürlüğü ve ilçelere gelen başvuru sayıları, ilçenin daha önceki yıllarda hibe desteğinden yararlanma oranları, ilçenin gelişmişlik kriterleri, ürün deseni ve üretim şekli gibi kriterler dikkate alınarak ilçe bazlı makine ve ekipman ödeneğinin dağıtımı yapılabilir. Bu durum uygulama rehberinde belirtilen değerlendirme kriterlerine göre belirlenir ve bu değerlendirme il müdürlüğünün onayı ile kesinleşir.

(3) İl proje yürütme birimi, ilinin tarımsal ürün potansiyeli ile makine ve ekipman kullanma ihtiyacı doğrultusunda hangi makine gruplarına hibe desteği vereceğine karar verir. Hibe desteği verilecek gruplar içerisinde yatırımcıların sıralanması başvuru değerlendirme kriterlerine göre yapılır.

(4) İl müdürlüğünün bir başvuruyu reddetme ya da hibe vermeme kararı kesindir.

Değerlendirme sonuçlarının açıklanması

MADDE 23 – (1) Son başvuru tarihi mesai bitimine kadar teslim edilen belgeler, yirmi günde il müdürlüğü tarafından değerlendirilir. Uygulama Rehberi kriterlerine göre yapılan değerlendirme sonrası asıl ve yedek listeler, Uygulama Rehberinde yer alan Tablo 2'ye uygun olarak; reddedilen yatırımcıların isim listeleri ve red gerekçeleri yazılı şekilde il müdürlüğünün onayına sunulur. Tüm listeler il/ilçe müdürlüğü ilan panoları ve il/ilçe müdürlüğü internet sitelerinde on gün süre ile yayınlanır. Listelerdeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

(2) Makine ve ekipman almaya hak kazanan asıl yatırımcılardan ayni katkıya itirazı olanlara on günlük ilan süresince, azami teknik özellikleri aynı kalmak şartı ile ve başvurudaki fiyattan veya altındaki fiyattan alınmak üzere marka ve model değiştirme hakkı verilir. Değerlendirme kriterlerindeki puanlamayı etkilememek kaydı ile hibe sözleşmesi imza tarihine kadar satın alacağı makine ve ekipmana ait proforma fatura ve yeni makine ve ekipmana ait teknik şartnameyi il müdürlüğüne teslim eder. Bu süreç içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayacak durumdaki yatırımcılardan yazılı beyan alınarak yerine yedekten sıraya uygun yatırımcı çağrılır. Yedek listedeki yatırımcıların da hibe sözleşme öncesine kadar marka ve model değiştirme hakkı vardır.

(3) İlanın son günü, yeniden düzenlenip onaya sunulan il müdürlüğü yatırım bütçesi kadar olan bütün yatırımcı listelerinin toplamı, il/ilçe müdürlüğü internet sitesinde yayımlanır. Listedeki yatırımcılara ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.

ALTINCI BÖLÜM

Hibe Sözleşmesi, Uygulama ve Hibe Desteği Ödemesi

Hibe sözleşmesi

MADDE 24 – (1) Başvuruları kabul edilen yatırımcılar değerlendirme sonuçlarının il müdürlüğü internet sitesinde, il/ilçe duyuru panolarında yayımlanmasından itibaren on gün içerisinde il müdürlüğü veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile hibe sözleşmesi imzalamak zorundadır. Son günün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar hibe sözleşmesi imzalanabilir. Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ile başvuruda bulunan yatırım sahipleri arasında akdedilir. Hibe sözleşmesi içerik ve formatı Bakanlık tarafından bu Tebliğ doğrultusunda yayınlanan Uygulama Rehberinde yer alır.

(2) Referans fiyat listeleri, yatırımcının alacağı makine ve ekipmanın hibe sözleşmesi değerini göstermekte olup, hibeye esas yatırım tutarını ifade eder. Referans fiyat listesinde olmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanın hibe sözleşme değerini belirlemekte il proje yürütme birimi yetkilidir.

(3) Hibe sözleşmesi, il müdürlüğü veya yetkilendirilmiş ilçe müdürlükleri ve başvuru sahipleri arasında iki nüsha olarak akdedilir. Hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmış bir sureti il müdürlüğü, bir sureti de başvuru sahibi tarafından muhafaza edilir.

(4) Süresi içerisinde hibe sözleşmesi imzalamayan yatırımcılar hibe desteğinden yararlandırılmazlar. Hibe sözleşmesinden sonra makine ve ekipman değişikliği yapılmaz.

Hibenin nihai tutarı

MADDE 25 – (1) Hibenin azami miktarı hibe sözleşmesinde yazılır. Hibe sözleşmesinde yer alan azami tutar üst limit niteliğindedir.

(2) Hibenin nihai tutarı, 13 üncü maddede belirtilen tutar ve oranları aşamaz.

Makine ve ekipman alımlarında yükümlülüklerin yerine getirilmemesi

MADDE 26 – (1) Başvuru sahibi, bu Tebliğ, uygulama rehberi ve hibe sözleşmesi koşullarına uygun olarak hareket etmediği takdirde, il müdürlüğü hibe sözleşmesini fesheder.

(2) Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanuni faizi ile birlikte anılan kanun hükümlerine göre il müdürlüğü tarafından, borçlunun ikametgahının bulunduğu yer vergi dairesine bildirilmek suretiyle, defterdarlıklar veya vergi dairesi başkanlıkları vasıtası ile geri alınır. Haksız ödemenin yapılmasına neden olan yatırımcı ve yükleniciler, geri alınacak tutarların tahsilinden sorumlu tutulurlar.

(3) Bu Tebliğle belirlenen destekleme ödemelerinden, idari hata sonucu düzenlenen belgelerle yapılan ödemeler hariç, haksız yere yararlandığı tespit edilen yatırımcı ve yükleniciler il müdürlüğünün internet sitesinde ilan edilerek beş yıl süreyle Bakanlığın hiçbir destekleme programından yararlandırılmazlar.

Uygulamaların izlenmesi

MADDE 27 – (1) Başvuru sahipleri, hibe sözleşmesi akdinden sonra teklif ve kabul edilen mal alımına yönelik satın alım işlemlerini hibe sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yapar.

(2) Başvuru uygulamalarının kontrolü ve izlenmesi il proje yürütme birimi ve yetkilendirilen ilçe müdürlükleri tarafından gerçekleştirilir.

(3) Proje uygulamaları Genel Müdürlük tarafından da takip edilir.

Satın alma usul ve esasları

MADDE 28 – (1) Proje sahipleri, proje uygulamasında yapacakları her türlü mal alımını başvuruda belirlediği ve ekinde verdiği teknik şartnameye uygun olarak yapar.

(2) Hibe sözleşmesi imzalandıktan sonra satın alma aşamasında hibeye esas makine ve ekipmanın marka ve modeli değiştirilemez.

(3) Referans fiyatlar listesinde bulunmayan veya metraj gerektiren makine ve ekipmanlar için fiyat tespitlerini il proje yürütme birimi bir rapora bağlayarak hazırlar. Fatura bedeli referans fiyattan fazla olması durumunda, sadece referans fiyatın %50'si üzerinden hibe desteği ödenir. Ancak makine ve ekipmanın hibeye esas yatırım tutarı referans fiyatın altında olur ise malın satın almada gerçekleşen fiyat üzerinden kesilen fatura bedelinin %50'sine hibe desteği sağlanır.

(4) Yatırımcı makine ve ekipmanın parasını ödedikten sonra faturasını düzenlettirir. Makinesini teslim aldığında ise yüklenici firma ile mal teslim tutanağı düzenler.

Hibe desteği ödeme talebi

MADDE 29 – (1) Başvuru sahipleri, mal alımlarına ait fiili gerçekleşmelerden sonra ödeme taleplerini, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine uygun olarak düzenlenmiş fatura ve malın teslim alındığına dair belgeyi bir asıl bir kopya olmak üzere iki nüsha halinde il müdürlüğüne teslim eder. Genel Müdürlük ihtiyaç duyulması halinde gerekli belgeleri ister.

(2) Mal alımı fatura tarihi, hibe sözleşmesinin taraflarca imzalanmasını takip eden otuz gün içerisinde olmalıdır. Bu süreyi aşması durumunda il müdürlüğünce hibe sözleşmesi feshedilir. Başvuru sahipleri kendilerine ait T.C. kimlik numarası veya vergi numaralarını gerekli olacak diğer bilgileri ve ödenecek meblağı gösteren listeyi de ödeme talepleri ile birlikte mal alım süresini takiben beş gün içerisinde, son gününün tatil gününe denk gelmesi halinde takip eden ilk iş günü mesai bitimine kadar il müdürlüğüne teslim eder.

(3) İl proje yürütme birimi, bu maddede belirtilen belgeleri başvuru sahiplerinden aldıktan sonra makine ve ekipmanlar için tespit tutanağını yirmi beş gün içerisinde düzenler. Bu süre süt sağım ünitesi ve soğutma tankı için otuz gündür. Mücbir sebepler haricinde süre uzatımı söz konusu değildir.

(4) Makine ekipman satın alma ve tespit işlemleri tamamlanan ödeme icmallerinin ayda bir defa en geç o ayın 15'ine kadar il müdürlüğündeki yetkili kişilerce, Genel Müdürlük tarafından oluşturulan elektronik ödeme tablosuna girişleri yapılır. Onay sorumluluğu il müdürlüğüne ait olan elektronik ödeme tablosu, Genel Müdürlük tarafından banka ödeme formatına dönüştürülüp, bankaya iletilir. Uygulama Rehberinde yer alan Tablo 4'e ait olan ödeme icmalleri imzalı ve mühürlü olarak il müdürlüğünde muhafaza edilir.

(5) İl müdürlüğü, Uygulama Rehberinde yer alan Tablo 5'i verilere uygun olarak doldurup Genel Müdürlüğe bilgi olarak gönderir. İl müdürlüğü ödeme icmallerinin kontrol, onay ve ödeme işlemlerinden sonra yatırımcıların banka bilgilerinde ve ödenecek rakamda hata tespit edilirse il proje yürütme birimi, hata düzeltme adı altındaki doğru bilgileri Genel Müdürlüğe tablo halinde gönderir. Genel Müdürlük bu hata düzeltmelerini tek liste halinde ödeme yapan ilgili bankaya yazı ile bildirir.

Uygulama sorumluluğu

MADDE 30 – (1) Mal alımlarının başvuru amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların bu Tebliğ ve hibe sözleşmesinde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilip belgelendirilmesinden ve bu belgelerin muhafazasından yatırımcılar sorumludur.

(2) Yatırımcılar tarafından gerçekleştirilecek başvuruların amaçlarına uygun olarak yapılmasından, uygulamaların hibe sözleşmesinde ve bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara göre gerçekleştirilmesinin izlenmesinden, uygulamaya yönelik olarak düzenlenecek tüm belgelerin onaylanmasından ve birer suretinin muhafazasından il müdürlüğü sorumludur. İhtiyaç duyulduğunda Genel Müdürlük bu belgeleri ister.

(3) Veri tabanına girilen her türlü bilgiden il müdürlüğü sorumludur. İstatistik açısından yapılacak çalışmalarda, il müdürlüğü istenilen bilgileri ivedilikle ve istenilen zamanda veri tabanına girer.

(4) Yatırımcıların hibe sözleşmesi vasıtasıyla sağlanan hibeyi kullanmak için il müdürlüğüne sunmuş oldukları belgelerin doğruluğundan kendileri sorumludur.

Hibe desteği ödemeleri

MADDE 31 – (1) Ödemeler, serbest bırakılan bütçe ödenekleri çerçevesinde yapılır.

(2) Hibe ödemesi yatırımcı gerçek kişi ise T.C. kimlik numarası, tüzel kişi ise vergi numarasına açılan T.C. Ziraat Bankasındaki hesabına yapılır. Yatırımcı hibe tutarını üçüncü şahıslara devredemez ve temlik edemez.

(3) Ödemeler, Türk Lirası olarak yapılır.

(4) Ödemeyle birlikte yatırımcılardan vergi dairelerinden alınacak veya il müdürlüğü tarafından internet ortamından çıkartılacak vadesi geçmiş vergi borcu olmadığına dair belge ile sadece tüzel yatırımcıların Sosyal Güvenlik Kurumuna vadesi geçmiş prim borcu olmadığına dair belgenin ibraz edilmesi gereklidir.

Projeden sağlanan malların mülkiyeti

MADDE 32 – (1) Başvuru sahibi, hibe sözleşmesi kapsamında sağlanmış makine ve ekipmanların mülkiyetini ve amacını yatırımının bitiminden iki yıl sonrasına kadar değiştiremez.

YEDİNCİ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Denetim

MADDE 33 – (1) Bu Tebliğ kapsamında yapılan tüm işlemler Bakanlık Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı tarafından denetlenir. Bu denetimler sırasında yapılan işlemlere ait talep edilen tüm bilgi ve belgeler il proje yürütme birimi elemanlarınca sunulur.

(2) Program kapsamındaki kaynakların usulsüz kullanılması durumunda ilgililer hakkında gerekli inceleme ve soruşturma Bakanlıkça yapılır.

Programın uygulanmasına ilişkin yayınlar

MADDE 34 – (1) Makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi programı genel uygulama usul ve esaslarına açıklık getirmek, destek sağlamak amacı ile Bakanlık tarafından Uygulama Rehberi, satın alma el kitabı ve genelgeler yayımlanır. Bu yayınlar uygulamada dikkate alınır.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 35 – (1) 3/7/2012 tarihli ve 28342 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No:2012/36) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 36 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 37 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı yürütür.

 

 

8

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.