2013/41 Genel Sirküler

 

SİRKÜLER (2013/41)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Rusya Federasyonu Stavropol ve Pyatigorsk Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;

2. Kazbegi-Verhni Lars Kapısından Rusya'ya Yaş Meyve Sebze İhracatı Hakkında Bilgi;

3. DEİK – Tayvan İkili İş Görüşmesi Hakkında Bilgi;

4. Irak'a ihracat yapan firmaları bilgilendirme Hakkında Bilgi;

5. İtalyan ISIAMED Firması ile Toplantı ve İkili İş Görüşmeleri Hakkında Bilgi;

6. Türkiye- Belçika 3. Pazarlarda İşbirliği Fırsatları Toplantısı Hakkında Bilgi;

7. Başbakanımızın Fas ve Cezayir Seyahatleri Hakkında Bilgi;

8. Türkiye- Morityus STA Hakkında Bilgi;

9. Bilgi Notu Hakkında Bilgi;

10. TAG İş Forumu Hakkında Bilgi;

11. KOSGEB, KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 2013 Programı Hakkında Bilgi;

12. Filipinler'e Et İhracatı Hakkında Bilgi;

13. Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi;

14. TİM – İhracatçı Eğilim Anketi Hakkında Bilgi;

15. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

1

RUSYA FEDERASYONU STAVROPOL VE PYATİGORSK TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda Bölgemizin hedef pazarı konumunda bulunan Rusya Federasyonu'nun Bölgemize yakın Kafkasya Bölgesinin öneli illeri olan Stavropol ve Pyatigorsk şehirlerine yönelik 04-08 Kasım 2013 tarihlerinde "İnşaat ve Yapı Malzemeleri Sektörel Ticaret Heyeti” programı düzenlenecektir.

 

Bölgemize olan yakınlığı, Gürcistan üzerinden bu bölgeye karayolu ile geçişi sağlayan Kazbegi-Verhni Lars kapısının açılmış olmasının yanısıra 12 Milyona yakın nüfusa sahip bir bölge hinterlandında bulunan Stavropol ve Pyatigorsk şehirleri ihracatçılarımız açısından önemli fırsatlar sunmaktadır. Bunun yanısıra, ihracat potansiyeli açısından ön plana çıkan bahse konu bölgelerde yoğun bir inşaat hamlesinin başladığı ve önümüzdeki dönemde de büyük hacimli altyapı projelerinin yapımına başlanacağı durumları önümüzdeki yıllarda da bu Bölgenin ihracat açısından önemli fırsatlar sunacağını göstermektedir.

 

Bu kapsamda "2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ” kapsamında gerçekleştirilecek olan ve işadamlarımızın ulaşım, konaklama ve diğer organizasyon giderlerinin sadece % 50'sini ödeyecekleri organizasyona katılmak isteyen işadamlarımızın Bakanlığımıza ön başvuru yapılabilmesini teminen ekte yer alan dilekçeyi doldurarak ivedilikle Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

EK : Başvuru Dilekçesi (1 Sayfa)

2

KAZBEGİ-VERHNİ LARS KAPISINDAN RUSYA'YA YAŞ MEYVE SEBZE İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bilindiği üzere, Rusya Federasyonu'na karayolu ile kısa sürede ulaşmamızı sağlayacak olan Gürcistan üzerinden transit geçişli Kazbegi/Verhni Lars kapısının (Rusya Federasyonu Kuzey Osetya Cumhuriyeti Vladikavkaz iline açılmaktadır ve Sarp Sınır Kapısına 550 Km mesafededir) açılması ve aktif hale getirilmesi konusunda yaptığımız yoğun temaslar sonucu bahse konu kapıdan yaş meyve sebze ihracatına da müsaade edilmesi 18-20 Nisan 2012 tarihlerinde yapılan 12. Dönem Türk-Rus Hükümetlerarası Karma Ekonomik Komisyonu toplantısında karara bağlanarak, bu kapsamda hazırlanan protokol kapsamında Verhni-Lars kapsından Rusya'ya yaş meyve sebze ihracatına ilişkin esaslar belirlenmiştir.

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ile Rusya Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisi ile yapılan protokol kapsamında Rusya Federasyonu gereklerine göre ihracat yapabilecek firma listelerinin Rusya Federasyonu'na bildirilmesi hüküm altına alınmıştır.

 

Yapılan protokol kapsamında ihracatçı firma listeleri yılda 3 kez (Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında) güncellenecek olup, ayrıca yılda 3 kez bildirim alan firmalar listeden çıkarılacaktır. Yine protokol kapsamında her sevkıyatta Kazbegi-Verhni-Lars kapısından giriş yapacak yaş meyve sebze taşıtlarına ait taşıt plakaları, ürün bilgileri, bitki sağlık sertifikası bilgileri günlük olarak sevkıyat öncesi Kuzey Osetya Cumhuriyeti Federal Bitki Karantina ve Veterinerlik Servisine bildirilecektir.

 

Bu kapsamda, halen Rusya Federasyonu'na yaş meyve sebze ihracatı yapma hakkına sahip olan akredite edilmiş firmalar aynen Rusya Federasyonu'na bildirilecek olup, buna ilave olarak Rusya Fedrasyonu Kafkasya Bölgesine açılan kara sınır kapısı olan Kazbegi-Verhni-Lars Gümrük kapısından ihracat yapmak isteyen firmalarımızın da ekte belirtilen belgeleri tamamlayarak en geç 24 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize ibraz etmeleri halinde, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca yapılacak inceleme neticesinde yeterli görülen ve talep edilen gerekleri yerine getirmiş olan firmalar Haziran 2013 ayı içinde Rusya Federasyonu tarafına bildirilecektir.

 

EKİ : 1 Sayfa Rusya yaş meyve sebze ihracatı listesinde yer alabilmek için yapılması gereken işlemler.

3

DEİK – TAYVAN İKİLİ İŞ GÖRÜŞMESİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 16/05/2013 tarih 1028 sayılı yazıda;

 

DEİK/Türkiye – Tayvan İş Konseyi ve " Chinese International Economic Cooperation Association” (CIECA) işbirliğinde 21 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul (DEİK'te Türkiye Tayvan İş Konseyi IV. Ortak Toplantısı ve akabinde Tayvan'ın önde gelen firmaları ile inşaat (yeşil bina teknolojileri) elektrikli araçlar, elektrik- elektronik, yazılım, bilişim, güneş enerjisi, gıda, (domates, zeytin, kiraz, zeytinyağ, baharatlar, meyve suları ve kuruyemiş ithalatı), gıda işleme, ÇHC Eximbank, paketleme, makine, LCD alanlarında faaliyet gösteren firma temsilcileri ile ikili iş görüşmeleri gerçekleştirileceği belirtilmekte olup, özellikle Tayvanlı Ken Phone Trading firmasının, ülkemizden fındık, prina – zeytinyağı, kuruyemiş, makarna, kurutulmuş incir, kurutulmuş üzüm ve kiraz ithalatı yapmak istediği ifade edilmekte olup, taslak programı, Tayvan heyeti listesi ve katılım formu ekte yer alan anılan toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin firma temsilcilerini en geç 18 Mayıs 2013 tarihine kadar DEİK'e (Adem Kula, Tel: 2012 339 50 83; Faks: 270 37 84 e-posta; akula@deik.org.tr) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek:Taslak Program, Tayvan Heyeti Listesi ve Katılım Formu (7 sayfa)

 

 

4

IRAK'A İHRACAT YAPAN FİRMALARI BİLGİLENDİRME HAKKINDA BİLGİ;

 

A&G Pur Analiz Laboratuvarları Tic.Ltd.Şti. firmasından alınan 14/05/2013 tarihli e-posta mesajında,

 

AG PÜR Analiz Laboratuvarının; Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Gıda, Yem, Bitki, Gübre, Toprak ve Katkı Maddeleri konularında yetkilendirildiği, TSE tarafından TS EN ISO 17025 yeterlilik belgesine sahip olduğu, TÜRKAK tarafından Akredite edildiği, Gıda, Gıda katkı maddeleri, Yem, Yem Katkı Maddeleri, DİOKSİN Analiz yetkisini almış bulundukları, Irak'a ihracat yapan firmalardan zorunlu olarak istenilen aşağıda belirtilen analizlerde firmalarının Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş tek özel gıda kontrol laboratuarı olduğu, laboratuarlarının, Irak hükümeti tarafından yetkilendirilmiş denetim firması olan Bureau Veritas'ın merkez laboratuarı olduğu yaptıkları analizlerin,

 

- Dioksin / Furan, Dioksin benzeri PCB'ler

- Tüm gıdalarda domuz DNA'sı ve Domuz Jelatini bakılması

- GDO aranması

- Melamin aranması

- Tüm ürün gruplarında Pestitit aranması

İle ilgili olduğu iade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu Laboratuarın iletişim bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

İletişim Bilgileri:

Tel: 0232 486 83 83

Fax: 0232 486 85 58

Mail: mahmutguven@puranaliz.com

 

Adres: Anadolu Cad. No: 23 Salhane İş Merkezi Bblok

Zemin Kat Bayraklı /İZMİR

 

5

İTALYAN ISIAMED FİRMASI İLE TOPLANTI VE İKİLİ İŞ GÖRÜŞMELERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/05/2013 tarih 1019 sayılı yazıda;

 

DEİK/Türk - İtalyan İş Konseyi tarafından, İtalya- Türkiye Dostluk ve İşbirliği Derneği (ISIAMED) işbirliğiyle, lojistik ve gıda sanayi sektörlerinde hizmet veren İtalyan firmalarının katılımlarıyla, iki ülke arasındaki işbirliğinin artırılmasına yönelik olarak 29 Mayıs 2013 tarihinde TOBB Plaza İstanbul'da bir toplantı düzenleneceği ve anılan toplantıda, her iki iş dünyası temsilcilerine KOBİ'lere yönelik sağlanan finans araçlarının tanıtılmasının öngörüldüğü ifade edilmekte olup, bahse konu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin www.deik.org.tr web adresindeki duyurular bölümünde bulunan kayıt formunu doldurmaları gerektiği belirtilmektedir.

 

 

 

 

6

TÜRKİYE- BELÇİKA 3. PAZARLARDA İŞBİRLİĞİ FIRSATLARI TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/05/2013 tarih 1023 sayılı yazıda;

Türkiye'de yerleşik Belçikalı firma temsilcileri ile Belçika ile halihazırda iş yapan veya yapmak isteyen firmaların bir araya gelmelerini teminen 28 Mayıs 2013 Salı günü saat 11:00- 14:00 arasında İstanbul TOBB Plaza'da "Networking Toplantısı ve Çalışma Yemeği”nin düzenleneceği belirtilmekte ve ayrıca, ”3. Pazarlarda İşbirliği” temalı gerçekleştirilecek toplantıda öncelikle Türk girişimcilerin yoğun olarak faaliyet gösterdikleri Orta Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkelerinde inşaat - altyapı, mühendislik, enerji, çevre teknolojileri ve kimya alanlarında işbirliği fırsatlarının ele alınacağı ifade edilmekte olup, anılan toplantı ve çalışma yemeğine katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan katılım formunu doldurarak en geç 24 Mayıs 2013 tarihine kadar DEİK'e (Neslihan Kilit nkilit@deik.org.tr Faks: 0 212 339 50 64) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

 

Ek: Katılım Formu ve Taslak Programı (1 sayfa)

7

BAŞBAKANIMIZIN FAS VE CEZAYİR SEYAHATLERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/05/2013 tarih 1022 sayılı yazıda, Başbakanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın 4-5 Haziran 2013 tarihlerinde Fas'ı 5-6 Haziran 2013 tarihlerinde ise Cezayir'i ziyaret etmesi ve sözkonusu ziyaretlere Ekonomi Bakanı Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın da beraberinde bir işadamı heyeti ile katılmasının öngörüldüğü belirtilerek, bilgilerini ve sözkonusu ziyarette yapılacak görüşmelerde yararlanılmak üzere; ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 21 Mayıs 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

 

8

TÜRKİYE- MORİTYUS STA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/05/2013 tarih 1020 sayılı yazıda;

 

Türkiye ile Morityus arasında yürütülen müzakereler neticesinde 9 Eylül 2011 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Morityus Cumhuriyeti Arasında Serbest Ticaret Anlaşması'nın (STA) onaylanmasına ilişkin Bakanlar Kurulu Kararı'nın Resmi Gazete'nin 29 Mart 2013 tarihli mükerrer sayısında yayımlandığı belirtilerek, ilgili anlaşmanın yürürlük tarihinin belirlenmesine yönelik nota teatisinin tamamlandığı ve anlaşmanın 1 Haziran 2013 tarihinden itibaren yürürlüğe gireceğinin bildirildiği ifade edilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin sözkonusu anlaşma hakkında ayrıntılı bilgiye Ekonomi Bakanlığı'nın www.ekonomi.gov.tr/sta/index.cfm?sayfa=A5AE64EF-D8D3-856-4520227C83D6A23B linkinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

 

9

BİLGİ NOTU HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/05/2013 tarih 1018 sayılı yazıda, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sn. M. Mehdi EKER için hazırlanacak dosyada kullanılmak üzere, Angola, Kenya, Komorlar, Namibya, ve Şeyseller ile ikili ilişkilerimizi içeren bir bilgi notuna ihtiyaç duyulduğu belirtilmekte olup, sözkonusu toplantılara yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantılar esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 21 Mayıs 2013 Salı günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

10

TAG İŞ FORUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun (DEİK) bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 14/05/2013 tarih 1009 sayılı yazıda,

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve DEİK organizasyonunda Türkiye- Azerbaycan-Gürcistan İş Forumu (TAG-İF)'nun 3üncü Toplantısı'nın 25 Mayıs 2013 tarihinde Azerbaycan'ın Gebele şehrinde gerçekleştirileceği ifade edilmekte olup, sözkonusu TAG İş Forumu'na katılmak isteyen üyelerimizin ekte yer alan başvuru formunu eksiksiz olarak doldurarak, organizasyon kapsamındaki konaklama, uçak bileti, toplantı ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen avans olarak 500.- Avro'nun, Türk-Avrasya İş Konseyleri hesabına (Türkiye İş Bankası Beyoğlu Şubesi, Şube Kodu; 1011, IBAN:TR95 0006 4000 0021 0113 3145 67, Avro Hesabı) yatırıldığını belgeleyen banka dekontu ile birlikte en geç 20 Mayıs 2013 Pazartesi günü mesai bitimine kadar DEİK'e (H. Çağla Mazlum, Tel: 0212 339 50 10, e-posta: avrasya@deik.org.tr Faks: 0 212 270 37 84) iletmeleri gerektiği belirtilmektedir.

Ek: Başvuru Formu (1 sayfa)

11

KOSGEB, KOBİ VE GİRİŞİMCİLİK ÖDÜLLERİ 2013 PROGRAMI HAKKINDA BİLGİ;

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın (KOSGEB) bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 13/05/2013 tarih 991 sayılı yazıda;

KOBİ'lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik bu yıl 2.si düzenlenecek olan "KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” 2013 yılı programına başvuruların 15 Nisan 2013 tarihi itibari ile başladığı, Başbakanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle düzenlenecek bir törenle sahiplerini bulacak ödüller için 31 Mayıs 2013 tarihine kadar başvuru yapılabileceği, yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri, Yılın Başarılı Girişimci kategorilerinde olmak üzere üç ana ve yedi alt kategoride verilecek olup, bu kategoriler,

 

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

- Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

- Yılın İşbirliği GüçbirliğiYapan KOBİ Ödülü

- Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

- Yılın Girişimci Ödülleri

- Yılın Kadın Girişimci Ödülleri

- Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödüllü

- Yılın İnovatif Girişimci Ödülü

 

olarak belirtildiği ve detaylı bilginin www.turkiyegirisimcileri.org adresinden temin edilebileceği, başvuruların Değerlendirme Komisyonları tarafından ele alınacağı ve ödüllerin KOBİ'lere "KOSGEB” Yılın Başarılı İşletmesi Logosu”nun bir yıl kullanım hakkının verileceği ayrıca bu kategoriler dışında Türk Sanayisine /iş dünyasına katkı sağlayan bir kişi/kurum/kuruluşun da Jüri Özel Ödülü ile ödüllendirileceği ve Jüri Özel Ödülü için başvuru şartı aranmayacağı ifade edilmektedir.

 

12

FİLİPİNLER'E ET İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

Filipinler'in Ankara Büyükelçiliği'nin bir yazısına atfen, T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 14/05/2013 tarih 100423 sayılı yazıda, Filipinler Tarım Bakanlığı'nın ülkeye et ithalatında izleyeceği yöntem hakkında bilgi veren akreditasyon sürecine dair mevzuatı içeren dokümanın bir örneği ilgilenecek üyelerimiz için ekte sunulmaktadır.

 

Ek: Mevzuat Örneği (56 sayfa)

 

 

 

 

13

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

 

İthal edilen girdinin ihraç edilen eşyanın bünyesinde kullanıldığının tespitini teminen ayniyet şartı konulan Dahilde İşleme İzin Belgeleri ile ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 13/05/2013 tarih 120003856 sayılı talimat aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Bilindiği üzere; damping ve korunma önlemine tabi ürünlerden olan polyester ve suni kumaşların (GTİP No: 5407, 5513, 5514, 5515 ve 5516) Dahilde İşleme İzin Belgesi (DİİB) kapsamında mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde, belge özel şartlar bölümüne ayniyet şartı (Bu belge kapsamında ithal edilen maddelerden { ... } ihraç edilen mamuller bünyesinde kullanıldığına dair ayniyetinin ilgili Gümrük Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir) konulmaktadır.

 

Ayrıca, yine diğer sektörlerde tanzim edilen bazı DİİB'lere de, bu belgeler kapsamı mamul ürün bünyesinde kullanılmak üzere ithal edilen girdinin ihraç edilen eşyanın bünyesinde kullanıldığının tespitini teminen ayniyet şartı konulmaktadır.

Ancak, bazı DİİB'lerin özel şartlarında ayniyet şartı bulunmasına rağmen ilgili gümrük müdürlüklerince ayniyet düzenlenmemesi nedeniyle firmalarca ayniyet belgesinin ibraz edilememesi ve dolayısıyla kapatma işlemlerinin tekemmül ettirilememesi nedeniyle keyfiyet, bir kez daha Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilmiştir.

 

Adıgeçen Bakanlıktan alınan 07.05.2013 tarihli yazıda özetle; özel şartlarında ayniyet meşruhatı bulunan DİİB kapsamı eşyanın ayniyet tespitinin yapılabilmesi için firmaların her zaman gümrük idarelerine dilekçe ile başvurarak eşyanın muayene hattını değiştirme imkanlarının bulunduğu ifade edilmektedir.

 

Bilgilerini ve belge özel şartlarında ayniyet şartı bulunan DİİB'ler kapsamında yapılacak ithalat ve ihracat işlemlerinde beyannamenin atandığı muayene hattına bakılmaksızın ayniyet yaptırma sorumluluğunun doğrudan firmalarda bulunduğu bir kez daha tüm üyelerinize sirküle edilmesi hususunda gereğini rica ederim..”

 

14

TİM – İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçı Eğilim Anketi; iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörlerimizin üretim, ihracat, iç satış, ithalat, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi alanlardaki etkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi adına Estima Araştırma Şirketi tarafından yürütülen bu anket kapsamında İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat yapan ilk 1000 firma yetkilileri ile görüşülmektedir. Katılımınızın araştırmaya uygunluğunu tespit etmek ve güvenlik gerekçeleri ile takip eden sayfada karşınıza gelecek boşluğa vergi numaranızı belirtmenizi rica ederiz. Kişisel bilgilerinizin hiçbir zaman kullanılmayacağını, herhangi bir veri ile eşleştirilmeyeceğini ya da üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını belirtir ilgi ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sözkonusu anket çalışmasına (www.dkib.org.tr ) adresli web sayfamızdan erişilebilmektedir. Ankete katılmak için tıklayınız..

15

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.