2013/38 Genel Sirküler Hk.

 

SİRKÜLER (2013/38)

Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Ekonomi Bakanlığı Yetkililerince Trabzon'da Gerçekleştirilecek Devlet Yardımları Semineri Hakkında Bilgi;

2. Suudi Gıda ve İlaç Dairesi Yönetmeliği Hakkında Bilgi;

3. Ulan Bator/Moğolistan İş Adamları Heyeti Hakkında Bilgi;

4. Türkiye Almanya 21. Dönem Tarım Yürütme Toplantısı Hakkında Bilgi;

5. Kuzey Irak'a Bitkisel Ürünler İhracatı Hakkında Bilgi;

6. Yanya ve Çevresindeki Yatırım İmkanları Hakkında Bilgi;

7. Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı Hakkında Bilgi;

8. Almanya Hakkında Bilgi;

9. TSPAKB Yatırımcı Hakları Hakkında Bilgi;

10. Hububat İhracatı İhalesi Hakkında Bilgi;

11. İsviçre Ekonomi Bakanı İle Toplantı Hakkında Bilgi;

12. Tuna Nehri Taşımacılığı Semineri Hakkında Bilgi;

13. New York Forum Africa Hakkında Bilgi;

14. Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı Etkinlik Günü Hakkında Bilgi;

15. Türkiye - Tunus Ortaklık Konseyi III. Dönem Toplantısı Hakkında Bilgi;

16. TİM – İhracatçı Eğilim Anketi Hakkında Bilgi;

17. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

İdris ÇEVİK

Genel Sekreter

 

 

 

1

EKONOMİ BAKANLIĞI DESTEKLERİNİN AKTARILACAĞI DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 16 Mayıs 2013 Perşembe günü Trabzon'da, bölgemizdeki ihracat bilincinin arttırılması ve dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların dış ticaret konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla,  İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Bölgenin Başarılı İşadamı/İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları, Özel Sektörden Başarı Öyküleri, İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Rusya Pazarına İhraç İmkanları konularını kapsayan bir "Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Bu itibarla 16 Mayıs 2013 Perşembe günü 09.30 -16.30 saatleri arasında, Trabzon'da TTSO 3. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek eğitim programına katılmak isteyen firmalarımızın ilişikte yer alan Başvuru Formunun doldurarak en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr mail adresine veya 0.462.326 94 01 numaralı faksa gönderilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

           

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

16 Mayıs 2013, Trabzon

 

09.30-09.45    Kayıt

 

09.45-10.15    Açılış / T.C. Ekonomi Bakanlığı – Vizyon

                        Üstün ALAN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

10.15-11.00    Bölgenin Başarılı İş Adamı/ İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları

11.00 -11.15   Çay / Kahve Arası

 

11.15-12.30    İhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

                               Ezgi TURAN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

12.30-13.30    Öğle Yemeği

 

13.30-15.00    İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının

 Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,

 Marka ve Tanıtım, AR-GE ve Tasarım Destekleri 

                        Mehmet Ali KILIÇKAYA - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

 

-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar

Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

                        Jülide ÇERMİKLİ - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü T.

 

15.00-15.15    Çay / Kahve Arası

15.15-16.30    Ülke Masaları ve Pazar Araştırması-Rusya Pazarına İhraç İmkanları

A. Oya BENLİ ÖZBAŞ - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İ.G. Uzmanı

 

Başvuru Formu : 1 sayfa (tıklayınız..)

2

SUUDİ GIDA VE İLAÇ DAİRESİ YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;   

 

Suudi Arabistan'ın Ankara Büyükelçiliği kanalıyla Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün 08/05/2013 tarih 120003730 sayılı yazısı ekinde alınan Suudi Gıda ve İlaç Dairesi tarafından hazırlanan ve gıdalarda azami tarım ilacı miktarını belirleyen yönetmelik ilgilenecek üyelerimiz için ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek: Suudi Gıda ve İlaç Dairesi Yönetmeliği (1 sayfa)  

 

3

ULAN BATOR/MOĞOLİSTAN İŞ ADAMLARI HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;                                        

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/05/2013 tarih 959 sayılı yazıda,   Türk Hava Yolları'nın, Moğolistan'ın başkenti olan Ulan Bator,a yeni hat açtığı ve uçuşlara başladığı bu vesile ile THY ile yapılan protokol çerçevesinde  azami 40 işadamımız ile birlikte 24-27 Haziran 2013 tarihleri arasında Ulan Bator'a yönelik işadamları heyetinin gerçekleştirileceği belirtilerek, işadamları heyetine; elektrikli cihazlar, çikolata, şekerli mamuller ve pastacılık ürünleri, çeşitli inşaat malzemeleri, sabun ve deterjanlar, ayakkabı ve deri, Petro bazlı yağlar, çeşitli motorla taşıtlar, tekstil ve konfeksiyon ürünleri, inşaat ve makine aksamları sektöründe  faaliyet gösteren ve uluslararası standartlara uygun ürünleri imal ve eden firmaların katılımlarında fayda görüldüğü belirtilmekte olup, bu çerçevede  heyete katılmak isteyen üyelerimizin www.tim.org.tr, internet adresinde yer alan başvuru formunu eksiksiz doldurarak,   en geç 07 Haziran 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadar isilerdogan@tim.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği; organizasyon kapsamındaki uçak bileti, ikili görüşmeler ve transfer giderlerinin karşılanmasını teminen firmalarımızın, Türkiye ihracatçılar Meclisi (TİM) Vakıfbank Şirinevler Şubesi(Iban No: TR93 0001 5001 5804 8000 9634 35), Swift Kodu TVBATR2A Avro hesabı'na 750.- Avro avans (katılımcının iptal etmesi durumunda iadesiz) ödeme yapmaları ve ilgili banka dekontunu erkanbayram@tim.org.tr e-posta adresine iletmeleri gerekmektedir.

 

4

TÜRKİYE ALMANYA 21. DÖNEM TARIM YÜRÜTME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;      

 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/05/2013 tarih 953 sayılı yazıda, Türkiye ile Almanya arasında imzalanan Tarımsal İşbirliği Anlaşması çerçevesinde yıllık olarak yapılan Tarım Yürütme Komitesi (TYK) 21. Dönem Toplantısı'nın anılan Bakanlık Müsteşarı  Sayın Vedat MİRMAHMUTOĞULLARI  eş başkanlığında 13 Haziran 2013 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu  toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında  gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 13 Mayıs  2013 Pazartesi  günü  saat 14:00'e kadar  Genel Sekreterliğimize iletilmesi gerekmektedir. 

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

5

KUZEY IRAK'A BİTKİSEL ÜRÜNLER İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;   

 

Erbil Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısın atfen Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan  08/05/2013 tarih 120003733 sayılı yazıda; Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (KIBY) Tarım ve Su Kaynakları Bakanlığı yetkilileri ile 5 Mayıs 2013 tarihinde gerçekleştirilen görüşme sonucunda, KIBY tarafından 2013 yılı için ilişikte sunulan listede yer alan ürünlere ilişkin olarak geçici ithalat yasağı uygulanması cihetine gidildiği belirtilmektedir.

 

Ek: İthalatı  Geçici Olarak Yasaklanan Ürün Listesi (2 sayfa)

 

6

YANYA VE ÇEVRESİNDEKİ YATIRIM İMKANLARI HAKKINDA BİLGİ;   

 

Yanya ve çevresindeki yatırım imkanları ile ilgili olarak Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/05/2013 tarih 944 sayılı yazıda aşağıda belirtilen hususlar bildirilmektedir. Bahsekonu yazı ay nen aşağıya çıkarılmıştır:

 

"Dışişleri Bakanlığı'ndan edinilen bilgilere göre, Atina Büyükelçiliğimiz Yunanistan'ın kuzeybatısındaki önemli merkezlerden biri olan Yanya ve çevresine bir ziyaret gerçekleştirmiş olup, sözkonusu ziyaret esnasında yerel makamlarla görüşmeler gerçekleştirildiği belirtilmiştir. Bu kapsamda, bahse konu ziyaret esnasında gündeme gelen hususlar ile Atina Büyükelçiliğimizin anılan bölge ile ilgili değerlendirmeleri aşağıda belirtilmektedir.

 

·         Yanya ve çevresi turizm ve yatırım bakımından önemli fırsatlar sunmakta ve yerel makamlar ülkemizle ilişkilerin geliştirilmesine önem atfetmekte olup, bölgeye yatırım yapmak isteyebilecek firmalarımızın bilgilendirilmeleri faydalı olacaktır.

·         Yerel makamlar, turizm, alanında anılan bölgeye yatırım yapmak isteyen Türk firmalarına her türlü kolaylığı göstermeye hazır olduklarını belirtmişlerdir.

·         Büyük bir üniversiteye sahip olan Yanya; Igumenitsa'yla birlikte kuzeybatı Yunanistan'da batıya açılan en önemli kapı konumunda bulunmakta, yeni tamamlanan Egnatio otoyolu vasıtasıyla Selanik'e iki saatte ulaşılabilmekte, keza bölgeye üç kilometre mesafede bir halanı bulunmakta, ayrıca civardaki Preveze, Parga, Igumenitsa, Meçovo, Kalambaka, Tırhala, Korfu gibi merkezler Türk işadamlarına cazip imkanlar sunmaktadır.

·         Şehrin kıyısında bulunduğu gölün diğer tarafındaki dağlık bölge, kayak pisti yapmaya müsait uzun, ağaçsız ve kaliteli kar yapan alanlarıyla kış turizmine uygun bir bölgedir.

·         Bölgede bağlantı yolları, elektrik, su kanalizasyon gibi altyapı bağlantıları hazır olmakla birlikte dağ henüz yatırıma açılmış durumda olmayıp, üzerinde hiç otel bulunmamaktadır.

·         Ancak, yerel makamlar, ilgi duyulması halinde bu bölgeyi Türk yatırımcılara verebileceklerini ifade etmişlerdir.

·         Diğer taraftan, Igumenitsa Limanı'nın yanında yer alan yaklaşık 150  yat kapasiteli altyapısı gayet iyi gelişmiş durumdaki marinaların sahibi de yatırımcı aramaktadır.

·         Atina Büyükelçiliğimiz tarafından işadamlarımızın Yanya ve çevresine yatırım yapmak üzere yönlendirilmelerinin ve bu çerçevede turizme ağırlık verilmesinin faydalı olabileceği değerlendirilmesinde bulunulmuştur”

 

7

ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE TEKNİK DÜZENLEMELER KANUNU TASLAĞI HAKKINDA BİLGİ;   

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/05/2013 tarih 943 sayılı yazıda; Avrupa Birliği'nin 2010 yılında yürürlüğe koyduğu ve üç parçadan oluşan yeni yatay mevzuatla CE işareti, onaylanmış kuruluşlar, akreditasyon, piyasa gözetimi ve denetimi (PGD) ile düzenlenmemiş alanda karşılıklı tanıma kurallarını düzenleyen kendi çerçeve mevzuatını esaslı bir şekilde değiştirdiği, bunun yanı sıra, 4703 sayılı "Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulamasına Dair Kanun”un 10 yıllık uygulaması, özellikle PGD kurallarının ülkemizde etkin bir şekilde işletilmesinin ve Türk mallarının AB pazarında serbest dolaşımının önündeki engellerin niteliği ve çözümü konusunda ülkemize bir tecrübe kazandırdığı ve bu doğrultuda, gerek AB mevzuatındaki güncellemeler, gerekse ülkemizin deneyim ve ihtiyaçları göz önüne alınarak bu alanda karşılaşılan sorunların aşılması amacıyla 4703 sayılı Kanun'un yenilenmesi zorunluluğunun doğduğu ifade edilmektedir.

 

Konuya ilişkin olarak,  Ekonomi Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nden Meclislerine iletilen yazıda, yukarıda bahsedilen gerekçelerden hareketle, Bakanlıkça 4703 sayılı Kanun'un yerine geçmek üzere "Ürün Güvenliği ve Teknik Düzenlemeler Kanunu Taslağı”nın hazırlandığı ve www.ekonomi.gov.tr adresinde "Duyurular” başlığı altına konduğu ifade edilmekte olup, Taslağa ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

                                                                      

Bu kapsamda, anılan taslağa ilişkin maddeler bazında gerekçeli görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş bildirim formunda belirterek en geç 13/05/2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

 

EKLER:

  EK-I-  Ürün Güvenliği Kanunu Taslağı (12 sayfa)

  EK-II-  Ürün Güvenliği Kanunu Gerekçe (1 sayfa)

  EK-III- Ürün Güvenliği Yeni Taslak Karşılaştırmalı Tablosu (74 sayfa)

  EK-IV- Ürün Güvenliği Görüş Bildirim Formu (1 sayfa)

                                                                      

 

8

Almanya  Hakkında Bilgi;                                        

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2013 tarih 935 sayılı yazıda,  Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN'ın Almanya Bremen Eyaleti Başbakanı Jens BÖHNSEN ile 23 Mayıs 2013 tarihinde Ankara'da bir görüşme gerçekleştirmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu  toplantıya yönelik hazırlık çalışmalarında yararlanılmak üzere; ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında  gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 13 Mayıs  2013 Pazartesi  günü  saat 14:00'e kadar  Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

 

9

TSPAKB Yatırımcı Hakları Hakkında Bilgi;   

  

Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 07/05/2013 tarih 936 sayılı yazıda; Sermaye piyasasına duyulan güvenin yeniden tesis edilmesi ve yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunması amacıyla "Yatırımcı Hakları” dokümanının oluşturulduğu bildirilerek, çalışmanın, yatırımcılara birlikte çalışmak istedikleri yatırım kuruluşunu seçme aşamasından yatırım danışmanıyla olan ilişkilerine, bilgi alma haklarından hesaplarını yönetme şekillerine  kadar yatırım sürecinin başlangıcından itibaren gerekli olan tüm bilgileri kapsadığı ifade edilmekte olup, TSPAKB uzmanlarınca hazırlanan "Yatırımcı Hakları” dokümanına www.tspakb.org.tr internet adresinden ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

EK: Yatırımcı Hakları Hakkında Bilgi (2 sayfa)

 

10

HUBUBAT İHRACATI İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan alınan 07/05/2013 tarih 1559 sayılı yazıda;

 

Kuruluşları tarafından, 15/05/2013 günü saat 10:30'da Genel Müdürlüklerinde  240.000 MT (+/-%5) kadar kırmızı ekmeklik buğday ihracat ihalesinin gerçekleştirileceği,

 

Sadece yabancı firmaların katılabilecekleri bu ihale ile ilgili şartnamenin TMO Genel Müdürlüğü Ticaret Dairesi Başkanlığı'ndan, TMO Şube Müdürlükleri'nden, İhracatçı Birlikleri'nden veya yurtdışındaki T.C. Ticaret Müşavirlikleri'nden bedelsiz olarak alınabileceği gibi www.tmo.gov.tr internet adresinden de temin edilebileceği ifade edilmektedir.

 

11

İSVİÇRE EKONOMİ BAKANI İLE TOPLANTI HAKKINDA BİLGİ;   

 

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2013 tarih 931 sayılı yazıda; İsviçre Başkonsolosluğu'nun himayelerinde DEİK, TÜSİAD, Türkiye'deki İsviçre Ticaret Odası Derneği ve Switzerland Global Enterprice işbirliğinde İsviçre Ekonomi Bakanı Sn. Marie- Gabrielle Ineichen-Fleisch'in katılımları ile 22 Mayıs 2013 tarihinde İstanbul Movenpick Otel Skypline Toplantı Salonu'nda 09:00-13:00 saatleri arasında bir toplantı düzenleneceği, toplantının amacının iki ülke ekonomik işbirliği konularının değerlendirilmesi, halihazırda Türkiye'de faaliyeti olan İsviçre firmalarının ve müstakbel İsviçreli yatırımcıların önümüzdeki dönem işbirliği konularının Türk muhatapları ile ele almalarının sağlanması olduğu belirtilmekte olup, sözkonusu toplantıya katılmak isteyen üyelerimizin  ilişikte yer alan katılım formunu doldurarak 20 Mayıs 2013 tarihine kadar DEİK'e (Faks:212 339 50 65; e-posta:geren@deik.org.tr)  iletilmesi gerektiği ifade edilmektedir.

 

EKLER:

   1 - Heyet Listesi (1 sayfa)

   2 – Katılım Formu ve Taslak Program (1 sayfa)

 

12

TUNA NEHRİ TAŞIMACILIĞI SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;   

 

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2013 tarih 932 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı Organizasyonunda 16 Kasım 2012 tarihinde İstanbul'da  düzenlenen "Tuna Nehri Taşımacılığı” konulu seminerin ikincisinin "Via Donau” ünvanlı firma ve Avusturya Ekonomi Odası (WKO) işbirliğinde, 2013 yılı sonbahar aylarında Viyana'da düzenlenmesinin ve sözkonusu etkinliğe Ekonomi Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Bülent Uğur ECEVİT başkanlığında bir heyet ile iştirak edilmesinin planlandığı belirtilerek, sözkonusu toplantının 1-2 Ekim 2013 tarihlerinde Ekonomi Bakanlığı ve Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı ile Kuruluşlarından yetkililerin yanı sıra Türk ve Avusturyalı lojistik firmalar, taşıyıcılar ve acentaların (forwarder) katılımıyla gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü, ziyaret çerçevesinde, Avusturya'nın Tuna Nehri üzerindeki önemli limanları ve güzergahı olan Wachau Vadisi Krems Limanı ve Melk arasındaki bölüme bir saha ziyareti yapılması, Viyana Limanı ve Krems Limanlarının incelenmesi ve yetkililer ile görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca katılımcı firmaların iştirakleri ile geniş katılımlı bir seminer düzenlenmesinin planlandığı belirtilmektedir.

 

 

13

NEW YORK FORUM AFRİCA HAKKINDA BİLGİ;   

 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2013 tarih 928 sayılı yazıda; 8-10 Haziran 2012 tarihleri arasında Libreville'de düzenlenen "New York Forum Africa” adlı etkinliğin ikincisinin 14-16 Haziran 2013 tarihleri arasında yine Libreville'de düzenleneceği, katılım koşulları hususunda "ny-forum-africa.com” adlı web sayfasında bilgi bulunduğu, Sudan'ın içinde bulunduğu ekonomik krizin açılması ve etkilerinin azaltılması için yapılan çalışmalar çerçevesinde, 2013 Mart ayı başında Sudan Parlamentosu tarafından bir örneği ekte sunulan Yeni Yatırım Kanunu'nun kabul edildiği bildirilmektedir.

 

EK: Yatırım Kanunu (10 sayfa)

 

14

MOBİLYA AR-GE PROJE PAZARI ETKİNLİK GÜNÜ HAKKINDA BİLGİ;   

 

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 03/05/2013 tarih 5263 sayılı yazıda; Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Ekonomi Bakanlığı desteği ile Akdeniz Ağaç  Mamulleri ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği (AKİB) koordinasyonunda, Ege İhracatçı Birlikleri, Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri, İstanbul İhracatçı Birlikleri ve İMMİB'in destekleri ile faaliyetleri yürütülen Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı (MAPP) etkinliğinin 11 Mayıs 2013 tarihinde Mersin'de Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın teşrifleriyle Akdeniz İhracatçı Birlikleri Hizmet Binası'nda gerçekleştirileceği, Mobilya Ar-Ge Proje Pazarı sektörde mevcut ürünlerin, uygulamaların yanında henüz sektöre ulaşamamış, sanayiye uygulanabilir fikirleri, akademik çalışmaları, eş deyişle sektöre kolaylık ve yenilik getirecek her türlü proje fikrini bir araya getirerek fikir sahibi ve sanayiciyi ortak paydada buluşturmayı sağlayacağı belirtilmekte olup, sözkonusu etkinliğe katılmak isteyen üyelerimiz için etkinlik programı ilişikte sunulmaktadır.

 

Ek:  Program (1 sayfa)  

 

15

TÜRKİYE - TUNUS ORTAKLIK KONSEYİ III. DÖNEM  TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 06/05/2013 tarih 927 sayılı yazıda,  Türkiye – Tunus Ortaklık Konseyi  III. Dönem Toplantısı'nın Ekonomi Bakanımız Sn. Zafer ÇAĞLAYAN  eşbaşkanlığında Mayıs ayı sonunda gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü belirtilerek, ihracatçılarımızın anılan ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan toplantı esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 13 Mayıs  2013 Pazartesi  günü  mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

 

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

  

16

TİM – İHRACATÇI EĞİLİM ANKETİ HAKKINDA BİLGİ;

İhracatçı Eğilim Anketi; iç ve dış pazarlardaki ekonomik gelişmelerin ihracatçı sektörlerimizin üretim, ihracat, iç satış, ithalat, stok, enerji tüketimi, istihdam, kârlılık, girdi maliyetleri ve finansman talebi gibi alanlardaki etkisinin tespit edilmesi amacıyla gerçekleştirilmektedir.

TİM- Türkiye İhracatçılar Meclisi adına Estima Araştırma Şirketi tarafından yürütülen bu anket kapsamında İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Üyeleri ile en çok ihracat yapan ilk 1000 firma yetkilileri ile görüşülmektedir. Katılımınızın araştırmaya uygunluğunu tespit etmek ve güvenlik gerekçeleri ile takip eden sayfada karşınıza gelecek boşluğa vergi numaranızı belirtmenizi rica ederiz. Kişisel bilgilerinizin hiçbir zaman kullanılmayacağını, herhangi bir veri ile eşleştirilmeyeceğini ya da üçüncü şahıslar ile paylaşılmayacağını belirtir ilgi ve anlayışınız için şimdiden teşekkür ederiz.

Sözkonusu anket çalışmasına (www.dkib.org.tr ) adresli web sayfamızdan erişilebilmektedir. Ankete katılmak için tıklayınız.. 

17

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.