2013/34 Genel Sirküler

SİRKÜLER  (2013/34)

          

          Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

           

1.     Bazı Taze Sebze Ürünleri ve Domates Ketçabı İhracatı Hakkında Bilgi;

2.     Dış Ticaret Bilgilendirme Semineri Hakkında Bilgi;

3.     Kolombiya'daki Ekonomik Gelişmeler Hakkında Bilgi;

4.     Brezilya İthalat Vergisi Hesaplaması Hakkında Bilgi;

5.     Belçika'da İflas Veya Konkordato İlan Eden Şirketler Veri Tabanı Hakkında Bilgi;

6.     Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi Hakkında Bilgi;

7.     MSV 2013 Fuarı Bilgilendirme Toplantısı Hakkında Bilgi;

8.     Bostvana - Vizelerin Kaldırılması Hakkında Bilgi;

9.     INTERPACK 2014 Fuarı Hakkında Bilgi;

10.  Türk Eximbank Reeskont Kredisi Ve Faiz Oranlarındaki İndirim Hakkında Bilgi;

11.  Tıbbi Cihaz Alma İhalesi Hakkında Bilgi;

12.       Podgorica Büyükelçimizin Temasları Hakkında Bilgi;

13.       Dış Ticaret Talepleri;

 

    Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

 

 

 

 

İdris ÇEVİK

 Genel Sekreter

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

BAZI TAZE SEBZE ÜRÜNLERİ VE DOMATES KETÇABI İHRACATI HAKKINDA BİLGİ;

 

Bazı Taze Sebze Ürünleri (domates, hıyar, patlıcan, biber ve kabak) ve Domates Ketçabı ihracatı ile ilgilenen üyelerimizin Genel Sekreterliğimizin (0462) 3261601 numaralı telefon aracılığıyla Teşvik Servisi (115 ve 123 dh. Nolar) ile irtibat kurmalarını rica ederiz.

 

2

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığımız Koordinatörlüğünde ve Genel Sekreterliğimiz organizasyonunda 16 Mayıs 2013 Perşembe günü Trabzon'da, bölgemizdeki ihracat bilincinin arttırılması ve dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların dış ticaret konusundaki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesi ve nitelikli eleman yetiştirilmesine katkıda bulunulması amacıyla,  İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları, Ekonomi Bakanlığı Vizyonu, Bölgenin Başarılı İşadamı/İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları, Özel Sektörden Başarı Öyküleri, İhracat Mevzuatı/Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri, Rusya Pazarına İhraç İmkanları konularını kapsayan bir "Bilgilendirme Semineri” düzenlenecektir.

 

Bu itibarla 16 Mayıs 2013 Pazartesi günü 09.30 -16.30 saatleri arasında, Trabzon'da TTSO 3. Kat Toplantı Salonunda gerçekleştirilecek eğitim programına katılmak isteyen firmalarımızın ilişikte yer alan Başvuru Formunun doldurarak en geç 15 Mayıs 2013 Çarşamba gününe kadar Genel Sekreterliğimizin dkib@dkib.org.tr mail adresine veya 0.462.326 94 01 numaralı faksa gönderilmesi hususunda bilgileri ve gereği rica olunur.

 

                                                                                 

DIŞ TİCARET BİLGİLENDİRME SEMİNERİ

 

16 Mayıs 2013, Trabzon

 

09.30-09.45    Kayıt

09.45-10.15    Açılış / T.C. Ekonomi Bakanlığı – Vizyon

                        Üstün ALAN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Daire Başkanı

 

10.15-11.00    Bölgenin Başarılı İş Adamı/ İhracatçılarından Tecrübe Paylaşımları

 

11.00 -11.15   Çay / Kahve Arası

 

11.15-12.30    İhracat Mevzuatı / Dahilde ve Hariçte İşleme Rejimleri

                               Ezgi TURAN - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Dış Ticaret Uzman Yardımcısı

12.30-13.30    Öğle Yemeği

 

13.30-15.00    İhracatta Sağlanan Devlet Yardımları

- Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının

 Yerleştirilmesi ve TURQUALITY'nin Desteklenmesi ile Yurt Dışı Birim,

 Marka ve Tanıtım, AR-GE ve Tasarım Destekleri 

                        Mehmet Ali KILIÇKAYA - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü

 

-Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi, Pazar

Araştırması ve Pazara Giriş Desteği, Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi

                        Jülide ÇERMİKLİ - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Şube Müdürü T.

 

15.00-15.15    Çay / Kahve Arası

           

15.15-16.30    Ülke Masaları ve Pazar Araştırması-Rusya Pazarına İhraç İmkanları

A. Oya BENLİ ÖZBAŞ - Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, İ.G. Uzmanı

 

 

Başvuru Formu : 1 sayfa (tıklayınız..)

 

 

3

KOLOMBİYA'DAKİ EKONOMİK GELİŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Kolombiya basınında ülkedeki ekonomik gelişmelere ilişkin çıkan haberlerle ilgili olarak, Dışişleri Bakanlığı'nın bir yazısına atfen,  Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan tarih 698 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Kolombiya'yı ziyaret eden İngiliz Ticaret ve Yatırım Bakanı Sayın Lord Green tarafından, İngiliz firmalarının Kolombiya'ya altyapı, güvenlik ve eğitim alanlarında yatırım yapmayı planladıkları kaydedilmiştir.

Dünya Ekonomik Forumu'nun yayınladığını raporda, Kolombiya'nın turizm sektöründe Latin Amerika'da 16. Sırada olduğu, sektörün istenen seviyede olmamasında altyapı eksikliği ve yüksek fiyatların etkili olduğu belirtilmektedir.

Kolombiya'ya 10.000 ABD Doları üzerinde nakit girişi yapılamaması durumu, paranın yasal kaynaklardan elde edildiğinin ispatı kaydıyla, 1 Mayıs 2013 tarihinden itibaren kaldırılacaktır.

Uluslararası Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kolombiya'nın ülke Borç perspektifini (Long Term IDR) durağından pozitife çevirmiş olup, uzmanlar tarafından Kolombiya'nın kredi  notunun 1 yıl içerisinde yükselerek Brezilya, Peru ve Meksika'nın sahip olduğu BBB seviyesine gelmesi beklenmektedir.”

 

4

BREZİLYA İTHALAT VERGİSİ HESAPLAMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Sao Paulo Ticaret Ataşeliği'nin bir yazısına atfen; Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 15/04/2013 tarih 756  sayılı yazıda;

 

- Brezilya'ya ithalatta gümrük vergilerine ilave olarak, Sanayi Ürünleri Vergisi, - Tax on Industrialized Products- (IPI), Mal ve Hizmet Dağıtım Vergisi- Tax on the Distribution of Goods and Services – (ICMS) – Katma Değer Vergisi, Sosyal Entegrasyon Vergisi (PIS) ve Sosyal Güvenlik Finansmanına Katkı Vergisi (COFINS) ismi altında iç vergiler tahsil edildiği,

 

- PIS ve COFINS vergi oranlarının hesaplanmasında baz alınan değer içerisine gümrük vergisi, ICM S vergisi, ve Diğer vergilerin dahil edilmesi nedeniyle, belirlenen oranın PIS için %1,65 COFİNS için % 7,6-8,6 olmasın rağmen, kümülatif hesaplama sonucunda iki verginin toplamında % 5 civarında daha yüksek sonuç ortaya çıkabildiği,

 

- Sözkonusu karar kapsamında, PIS ve COFINS vergilerinin hesaplanmasında baz alınan değer ICMS vergisinin dahil edilmemesi halinde halihazırda uygulanan toplam vergiden % 2 civarında daha düşük vergi ödenmesi durumunun ortaya çıkacağı, hususlarının ifade ile bağlayıcı olan bahse konu Kararın uygulamaya geçirilebilmesi için Brezilya Maliye Bakanlığı tarafından bazı çalışmaların yapılacağı ve henüz tarihi belirli olmamakla birlikte önümüzdeki dönemde vergi hesaplanmasında dikkate alınmaya başlanacağı bilgisinin edinildiği belirtilmektedir. 

 

5

BELÇİKA'DA İFLAS VEYA KONKORDATO İLAN EDEN ŞİRKETLER VERİ TABANI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurt Dışı Yatırım  ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden  alınan 18/04/2013 tarih 799 sayılı yazıda;

 

Belçika'nın önde gelen danışmanlık firmalarından Graydon'un, resmi internet sitesinde iflas ya da konkordato ilan eden Belçika şirketlerinin bilgilerini yayınlamadığı ve sözkonusu şirket bilgilerine www.graydon.be/publicnew/Default.aspx?i096 adresinden ulaşılabileceği belirtilmekte olup, sözkonusu sitsde alfabetik ve aylık olarak bulunabilecek güncel verilerden şirket adına, açık adresine satışa aracılık eden küratöre, iflas sebebine, iflas tarihine ve ilgili ticaret mahkemesinin adına ulaşılabileceği belirtilmektedir.

 

 

6

GEÇİŞ BELGESİ DAĞITIM ESASLARI YÖNERGESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin (TİM) bir yazısında, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesi'nin, 03.04.2013 tarihinde yapılan toplantıda kurum ve kuruluşlarının görüşleri, taşımaların sonlandığı ülkelere ait sefer sayıları ve mevcut geçiş belgesi kotaları ile belge kullanım oranları dikkate alınarak güncellendiği ve http://www.kugm.gov.tr/ internet sayfasında yayınlandığı ifade edilmektedir.

 

7

MSV 2013 FUARI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birlikleri Genel Sekterliği'nden (İMMİB) alınan yazıda; Genel Sekreterliklerince 07-11 Ekim 2013 tarihleri arasında Brno/Çek Cumhuriyeti'nde gerçekleştirilecek "MSV 2013 - International Engineering Fair/Uluslararası Mühendislik Fuarına” milli katılım organizasyonu gerçekleştirileceği,

 

Çek Cumhuriyeti'nin ticari ve ekonomik potansiyeli ile MSV Fuarı hakkında bilgi vermek üzere Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu yetkilileri ile fuar ana organizatörü "BVV Trade Fair and Exhibition” CEO'su Jiri KULİS ve proje müdürü Jiri ROUSEK'in de katılacağı, 30 Nisan 2013 Salı günü saat 14.00'de İMMİB toplantı salonunda bir seminer gerçekleştirileceği,
Bu itibarla, aşağıda program detayı verilen seminere katılmak isteyen üyelerimizin
http://tinyurl.com/msvtoplanti linkinden kayıt yaptırmaları gerektiği bildirilmiştir.


PROGRAM:


14:00-14:15    Kayıt

14:15-14:45    MSV 2013 Fuarı Hakkında Genel Bilgilendirme

Jiri KULİS. CEO, BVV Trade Fair and Exhibition

Jiri ROUSEK MSV Proje Müdürü

 

14:45-15:00    Soru-Cevap

15:00-15:30    Çek Cumhuriyeti Ticari ve Ekonomik Potansiyeli İle İlgili Sunum

Çek Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret ve Ekonomi Birimi

 

15:30-15:45    Soru-Cevap

 

8

BOSTVANA - VİZELERİN KALDIRILMASI HAKKINDA BİLGİ;

 

Ekonomi Bakanlığı Anlaşmalar Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 24/04/2013 tarih 841 sayılı yazıda;

 

Bostvana'nın ülkemize akredite olan Cenevre Daimi Temsilciliği'nden alınan bir notada, 2013 yılının Nisan ayından itibaren geçerli olmak üzere, Bostvana'nın Türkiye'ye uygulamakta olduğu vizelerin kaldırıldığı ifade edilmektedir.

 

 

9

INTERPACK 2014 FUARI HAKKINDA BİLGİ;

 

İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 15/04/2013 tarih 4188 sayılı yazıda; Düsseldorf - Almanya'da 08-14 Mayıs 2014 tarihleri arasında düzenlenecek "INTERPACK 2014” Uluslararası Ambalaj Makineleri ve Malzemeleri Fuarı'nın Türkiye milli katılım organizasyonunun Genel Sekreterliklerince gerçekleştirilmesinin planlandığı, Dünyanın en büyük ambalaj malzemeleri ve makineleri olarak kabul edilen ve 3 yılda bir gerçekleştirilen INTERPACK Fuarının, 2011 yılında 60 ülkeden 2.703 katılımcı ve 165.141 ziyaretçiye ev sahipliği yaparak sektör için önemini bir kez daha kanıtladığı, uzun dönemli müşteri ilişkilerinin ve hatta ortaklıkların kurulması ve sektörle ilgili en son gelişmelerin ve potansiyel rakiplerin takip edilebilmesi açısından fırsat niteliği taşıyan INTERPACK 2014 Fuarının milli katılımcılarına, Genel Sekreterliklerince,

 

- Stand alanı kiralanması

- Stand inşaat, dekorasyonu ve elektrik bağlantısı, stand temizliği, internet

- Ürünlerinizin nakliye, gümrükleme ve stand teslimi

- Reklam ve tanıtım hizmetleri verileceği,

Bahse konu, fuara ilişkin çalışmaların sağlıklı olarak yürütülebilmesi amacıyla, konstrüksiyon ve kiralanacak alan tespitinde kullanılmak üzere, sözkonusu fuara başvuruda bulunmayı planlayan üyelerimizin 10 Mayıs 2013 Cuma günü mesai bitimine kadar kaç metrekareyle katılmak istediklerine ilişkin ekte yer alan ön başvuru formunu doldurarak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğinin 0 212 454 05 01-02 numaralı faksına veya fuar@iib.org.tr e-posta adresine göndermeleri gerektiği belirtilmektedir.

Bilgi için irtibat:
Fuarlar, Tanıtım ve Dış İlişkiler Şubesi- T. Kutay Oktay
Tel: 0212 454 05 00 - 0212 454 07 57/Faks: 0212 454 05 01 - 02
E-Mail:
fuar@iib.org.tr

 

Ek: Ön Başvuru Formu (1 sayfa)

 

 

10

TÜRK EXİMBANK REESKONT KREDİSİ VE FAİZ ORANLARINDAKİ İNDİRİM HAKKINDA BİLGİ;

 

Reeskont Kredisi Firma Limit Artışı ve Reeskont TL Faiz Oranlarında İndirim  ile ilgili olarak Türk EXIMBANK'tan  alınan 19/04/2013 tarih 100 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın "İhracat Reeskont Kredisi Uygulama Talimatı” kapsamında Bankamıza tahsis etmiş olduğu 5,5Milyar ABD Doları tutarındaki limit çerçevesinde uygulanan Reeskont Kredisi programında önemli ölçüde talep yoğunluğu yaşanmaktadır. 

Bu çerçevede, Reeskont Kredisi taleplerinin daha etkin bir şekilde karşılanabilmesi ve ihracatımıza olan desteğimizin artırılarak sürdürülmesi amacıyla;

-  Firma bazında kullandırılacak Kredi limitleri Dış Ticaret Sermaye Şirketleri için 90 milyon ABD Dolarından 120 Milyon ABD Dolarına, diğer firmalar için 50 milyon ABD Dolarından 90 milyon ABD Dolarına yükseltilmiş ve -  Reeskont – TL faiz oranları 0,50 puan düşürülerek 120 gün vadeli kredilerde sigortalı firmalar için % 4,75 – sigortasız firmalar için %5,00, 180 gün vadeli kredilerde sigortalı firmalar için %5,00- sigortasız firmalar için %5,25 olarak yeniden belirlenmiştir.

Yeni faiz oranları 22.04.2013 tarihinden itibaren kullandırılacak Reeskont-TL Kredileri için geçerli olacaktır.

Firmalarımızın, Reeskont Kredisi hakkında detaylı bilgiye ve kendilerine en yakın şube veya irtibat bürosunun iletişim bilgilerine bankamızın internet sayfasından (www.eximbank.gov.tr) erişimleri mümkündür.”

11

TIBBİ CİHAZ ALMA İHALESİ HAKKINDA BİLGİ;

 

Buenos Aires Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği'nin bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan  699 sayılı yazıda;

Arjantin Sağlık Bakanlığınca kalp hastalıkları için tıbbi cihaz alımına yönelik ihale açıldığı bilgisinin  taraflarına iletildiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için sözkonusu ihale duyurusunun İspanyolca aslından İngilizce diline  yapılan gayri resmi özel tercümesinin ilişikte sunulduğu ve ayrıntılı İspanyolca bilgiye, tercümede belirtilen bağlantılardan ulaşılabileceği belirtilmektedir..

 Ek: Duyuruya İlişkin Özet Gayri Resmi Tercüme (1sayfa)

 

 

12

PODGORİCA BÜYÜKELÇİMİZİN TEMASLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

Podgorica Büyükelçisi Sn. Mehmet Niyazi TANILIR'ın Karadağ'ın Hırvatistan  sınırına yakın Tivat kentine gerçekleştirdiği ziyaret çerçevesinde yaptığı görüşmelere ilişkin  Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 18/04/2013 tarih 795 sayılı yazı aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Yugoslavya döneminde deniz kuvvetlerini barındıran askeri bir üsse sahipolan Tivat'ın Belediye Başkanı Miodrag-Dragan Kakaraş ile yapılan görüşmede, adı geçen bölgenin günümüzde tamamen bir turizm merkezine dönüştüğü ve halen inşası devam etmekte olan "Porto Montenegro”  projesinin ihtiva ettiği marina, otel ve liks konutlar ile bir tatil köyü mahiyetinde olduğu belirtilmiştir. Tivat'ın Belediye Başkanı bahse konu projenin Tivat'ı önemli cazibe merkezlerinden biri haline getirdiği, Tivat'a henüz Türk yatırımcı gelmediğini ve "Porto Montenegro” projesi başta olmak üzere Türk işadamlarının Tivat'a yatırım yapmalarını beklediklerini ifade etmiştir. Podrorica Büyükelçimiz ayrıca "Porto Montenegro” Proje Müdürü Oliver Corlotte ile de bir görüşme gerçekleştirmiş olup, sözkonusu görüşmede Corlette, adı geçen projenin ancak bir bölümünün tamamlandığını,

ihtiyaca göre marinayı büyüterek yeni otel ve konut inşaatları yapabileceğini, Türk şirketlerini  burada görmek istediklerini, tatil köyü içerisinde muhakkak bir Türk lokantası açılmasını arzu ettiklerini ve uygun durumdaki Türk girişimciler için müsait alanlar bulunduğunu dile getirmiş ve anılan görüşmelerde sözkonusu proje ile ilgili Türk işadamları ve yatırımcıların davet edilerek bölgedeki yatırım imkanlarının incelenmesi konusunda mutabakata varılmıştır.”

 

13

DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.