SİRKÜLER (2013/31)

 

 
Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;

1. Japonya STA Hakkında Bilgi;
2. St. Petersburg YMS (Yaş Meyve Sebze) Sektörel Ticaret Heyeti Hakkında Bilgi;
3. DEİK Sri Lanka – Myanmar İş Konseyleri Kurulumu Hakkında Bilgi;
4. Libya Dışişleri Ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığı'ndan Alınan Nota Hakkında Bilgi;
5. Burundi'de Yatırım İmkânları Hakkında Bilgi;
6. Taslak Meslek Standardı Hakkında Bilgi;
7. Özbekistan'ın Taşımacılardan Talep Edeceği Belgeler Hakkında Bilgi;
8. Dahilde İşleme Rejimi Hakkında Bilgi;
9. Yurt Dışı Müteahhitlik Ve Teknik Müşavirlik Hizmetleri Kapsamında Yapılacak İhracat Ve İthalata İlişkin Tebliğ (Serbest Bölgeler: 2013/1)Hakkında
10. Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Bilgi;
10. Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
11. 2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar – (2013/4463) Hakkında Bilgi;
12. Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk Yönetmeliği Hakkında Bilgi;
13. Fındık Lisanslı Depo Tebliği Hakkında Bilgi;
14. Dış Ticaret Talepleri;

Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

1.JAPONYA STA- SERBEST TİCARET ANLAŞMASI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin 09/04/2013 tarih 723 sayılı yazısı ekinde alınan, T.C. Ekonomi Bakanlığı Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün Türkiye Japonya Serbest Ticaret Anlaşması Girişimi ile ilgili Bilgi Notu ilgilenecek üyelerimiz için aşağıya çıkarılmıştır.

"Avrupa Birliği ve Japonya arasında 2011 yılı Mayıs ayında gerçekleştirilen 20. Zirve sonucunda taraflar arasında Serbest Ticaret Anlaşması (STA) müzakerelerine başlanması yönünde prensip kararı alınmasının ardından ülkemiz ile Japonya arasın da STA akdedilmesine yönelik girişimlerde bulunulmuştur. Bu maksatla taraflar arasında gerçekleştirilen iki istikşafı görüşmeyi müteakip, Ekonomi Bakanımız Sayın Zafer ÇAĞLAYAN'ın 2012 yılı Temmuz ayında Japonya'ya gerçekleştirdiği ziyareti esnasında, iki ülke arasında STA imzalanması imkânını araştırmak üzere bir Ortak Çalışma Grubu (OÇG) kurulması kararlaştırılmıştır. Bu çerçevede, ilki 20-21 Kasım 2012 tarihlerinde Ankara'da, ikincisi ise 26-28 Şubat 2013 tarihlerinde Tokyo'da olmak üzere iki tur OÇG toplantısı yapılmıştır. Sözkonusu toplantılar oldukça verimli bir biçimde gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda hazırlanan Türkiye ile Japonya arasında bir STA akdedilmesine ilişkin OÇG raporunun kısa sürede sonuçlandırılması beklenmektedir. Taraflar arasında STA müzakerelerinin başlatılmasına ilişkin karar ise, Japon tarafının rapora ilişkin iç onay sürecini tamamlaması ile birlikte ilan edilebilecektir. Diğer taraftan, AB ile Japonya arasında STA müzakerelerinin başlayacağı resmi olarak ilan edilmiş olup, bu kapsamda, taraflar arasında müzakerelerin ilk turunun 15 Nisan 2013 tarihi itibariyle gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. AB kaynaklarınca yapılan açıklamalarda, taraflar arasında tarife dışı engellere ilişkin müzakerelerin zorlu geçmesinin beklendiği, söz konusu engellerin kaldırılması hususundaki yol haritasının Japonya tarafından müzakerelerin başlamasından itibaren bir yıl içerisinde yerine getirileceği, aksi takdirde AB'nin STA müzakerelerini durdurmaya kararı alacağı ifade edilmektedir.”

  1. ST. PETERSBURG YMS SEKTÖREL TİCARET HEYETİ HAKKINDA BİLGİ;

Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 09/04/2013 tarih 4264 sayılı yazıda, T.C. Ekonomi Bakanlığı koordinatörlüğünde, Genel Sekreterlikleri Yaş Meyve - Sebze İhracatçıları Birliği organizatörlüğünde 5-8 Haziran 2013 tarihleri arasında Rusya/St. Petersburg "Yaş Meyve Sebze” ürünlerini kapsayan Sektörel Ticaret Heyeti Programının organize edileceği, iklim koşulları ve toprak örtüsü uygun olmadığı için taze meyve ve sebze ihtiyacının tamamını yurtdışından temin eden Rusya, Türkiye'nin 2,183 milyar dolarlık yaş sebze meyve ihracatında 795,466 milyon dolar ve toplam ihracatın %36'sı gibi bir rakam ile en çok ihracat gerçekleştirdiğimiz en önemli pazarlarımızdan biri olduğu, Rusya piyasaları ve ülkemizin bu konudaki yüksek potansiyeli göz önüne alınarak ülkemiz yaş meyve sebze ürünlerinin Rusya'ya ihraç edilebilmesi amacıyla düzenlenecek Sektörel Ticaret Heyeti Programı kapsamında, Türk ve Rusyalı işadamları arasında ikili iş görüşmeleri yapılması, katılımcıların götürecekleri katalog ve broşürleri teşhir etmeleri ve ilgili firmaların ziyaret edilmesinin planlandığı, bu çerçevede, Rusya/St.Petersburg Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programının, gerek Rusya pazarına girmek isteyen ve gerekse anılan pazardaki paylarını daha da arttırmayı amaçlayan ve Yaş Meyve Sebze Sektöründe faaliyet gösteren firmalar için önemli bir fırsat olacağının düşünüldüğü, Rusya/St. Petersburg'a yönelik Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti Programı firma katılım payı; 2200 Euro/tek kişilik odada kişi başı ve 2000 Euro/aynı firmadan iki kişi katılması durumunda 2. kişi ücreti şeklinde olacağı, Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu'nun 2011/1 sayılı Pazar Araştırması ve Pazara Giriş Desteği Hakkında Tebliğ kapsamında sektörel ticaret heyeti programlarına ilişkin ulaşım ve konaklama giderlerinin %50'sinin desteklendiği, (şirket başına en fazla 2 kişiye ait ekonomi sınıfı uçak biletinin %50'sinin ve yine şirket başına günlük 300 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama (oda+kahvaltı) giderlerinin %50'si desteklenir.) katılım payına; İstanbul - St. Petersburg - İstanbul uçak bileti, 5 yıldızlı Otel'de 3 gece konaklama (oda+kahvaltı), öğle ve akşam yemekleri, alan vergisi, yerel firmalarla ikili iş görüşmeleri, tercümanlık hizmetleri, St. Petersburg havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve ikili iş görüşmeleri için gerekli olan bütün hizmetler dahil, oteldeki ekstra oda harcamaları ve diğer ekstra harcamaların hariç olduğu, ayrıca organizasyona İstanbul dışından katılacak firmaların iç hat uçuşları ve yurt dışı çıkış pul bedelleri kendileri tarafından karşılanacağı,

 

Sözkonusu heyete katılmak isteyen üyelerimiz ve iş adamlarımızın Akdeniz İhracatçı Birlikleri Vakıfbank Bankası Mersin Şubesi (052) IBAN Euro TR 54 0001 5001 5804 8000 3978 51 hesabına açıklama kısmına "Rusya/St. Petersburg Yaş Meyve Sebze Sektörel Ticaret Heyeti” yazdırarak 2.200 Euro tutarındaki katılım ücretini yatırmaları, dekontla birlikte ekte yer alan; Başvuru Dilekçesi, Katılımcı Şirket Bilgi Formunu, ilgili sektörel ticaret heyetine katılacak kişilerin şirket çalışanı olması halinde heyetin yapıldığı aya ait SGK bildirgesini (e-bildirge asıl olarak kabul edilir) en geç 25 Nisan 2013 Perşembe günü mesai bitimine kadar Akdeniz İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin (324) 325 41 42 numaralı faksına veya idildilanogut@akib.org.tr adresine e-posta olarak iletmeleri gerektiği belirtilmekte olup, başvuru sonrası katılımdan vazgeçilmesi halinde katılım payının bir kısmı geri ödenmeyeceği (otel/ulaşım vb. ön ödemelerden doğan) belirtilmektedir.

 

Ek: Program, Başvuru Dilekçesi ve Katılımcı Şirket Bilgi Formu (3 sayfa)

 

3. DEİK SRİ LANKA – MYANMAR İŞ KONSEYLERİ KURULUMU HAKKINDA BİLGİ;

 

Dış İlişkiler Ekonomik Kurulu'nun bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/04/2013 tarih 719 sayılı yazıda, Türkiye ile Myanmar ve Sri Lanka arasındaki ticaret ve yatırım potansiyelinin ülkemiz ile ilgili ülkeler arasında iş konseyleri kurulması halinde daha etkin şekilde geliştirileceğinin düşünüldüğü ve bu doğrultuda kurulması planlanan sözkonusu iş konseylerine ilgiyi tespit edebilmek amacıyla bir ön çalışma yürütülmek istendiği belirtilmekte olup, ilgilenecek üyelerimizin ilişikteki anket formunu doldurarak 19 Nisan 2013 Cuma gününe kadar DEİK'e (ilgili kişi: Dilek Morgül, Tel: 0212 339 50 18 e-mail: dmorgul@deik.org.tr ) iletmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

Ekler:

1. Anket Formu (1 sayfa)

2. Bilgi Notu (3 sayfa)

 

4- LİBYA DIŞ İŞLERİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ BAKANLIĞI'NDAN ALINAN NOTA HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/04/2013 tarih 718 sayılı yazıda, Sabri Abdullah Şadi isimli şahsın Libya Devleti veya Libya Devleti'ne bağlı kurumlar adına konuştuğu, müzakerelerde bulunduğu, anlaşmalar, sözleşmeler veya zabıtlar imzaladığı ifade edilerek, Libya ile iş yapacak kişilerin gerek adı geçen şahıs, gerekse Libyalı veya yabancı başka kişi ya da kurumlar tarafından yapılan ve Libya Devletini ilgilendiren mali işlemler veya Libya Devletine bağlı kurumların ve şirketlerin malvarlıklarına ilişkin işlemlere başlamadan önce ülkelerine akredite Libya Büyükelçiliklerine başvurmaları hususunda uyarıldığı ifade edilmekte olup, Libya Devleti tarafından Sabri Abdullah Şadi'ye verilen her türlü yetki ve vekâletin geri alındığı, adı geçen kişinin Libya Devlet Kurum ve Şirketlerindeki görevlerine son verildiği ve hakkında kırmızı bültenle tutuklama kararı çıkarıldığının bildirildiği belirtilmektedir.

5. BURUNDİ'DE YATIRIM İMKÂNLARI HAKKINDA BİLGİ;

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 09/04/2013 tarih 720 sayılı yazıda, Burundi'nin Trablus Maslahatgüzarının Büyükelçimizi ziyareti sırasında Maslahatgüzar'ın Burundi'de yatırım yapmayı düşünenlerin yararlanabileceği bir kitapçığı Büyükelçimize ilettiği bildirilmekte olup, ilgilenecek üyelerimiz için söz konusu kitapçık ekte sunulmaktadır.

Ek: Kitapçık (132 sayfa)

 

6. TASLAK MESLEK STANDARDI HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/04/2013 tarih 709 sayılı yazıda, Mesleki Yeterlilik Kurumu'nca yetkilendirilen Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) tarafından gerçekleştirilen çalışmalar neticesinde danışmanlık sektörüne yönelik olarak KOBİ Danışma seviye 6) taslak standardının hazırlandığı, söz konusu taslağın tarafların talep ve beklentilerini tam olarak karşılaması ve içerik kalitesinin sağlanması amacıyla söz konusu Taslak Meslek Standardına ilişkin görüş ve önerilerimiz talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, mezkur taslağa ilişkin görüş ve önerilerinizin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere, ilişikte yer alan görüş formunda belirterek en geç 15/05/2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize bildirilmesi hususunu önemle bilgilerinize sunarız.

EK: Görüş Değerlendirme Formu

7. ÖZBEKİSTAN'IN TAŞIMACILARDAN TALEP EDECEĞİ BELGELER HAKKINDA BİLGİ;

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 08/04/2013 tarih 708 sayılı yazıda, Özbekistan Bakanlar Kurulu'nun "Özbekistan hudutlarında mal ve taşıt nakliyesinin düzenlenmesi”ne ilişkin 4 Mart 2013 tarih ve 63 sayılı Kararname uyarınca 1 Nisan 2013 tarifinden itibaren Özbekistan'dan havayolu, karayolu ve nehiryolu üzerinden mal taşıyan ve transit mal geçiren nakliyecilerin malların taşınması ve taşıt hareketleri sırasında devlet gümrük kurumlarına ekli listedeki bilgi ve belgeleri ibraz etmelerinin gerektiği ifade edilmektedir.

 

Ek: İbraz Edilmesi Gereken Belgeler Listesi. (7 sayfa)

 

8. DAHİLDE İŞLEME REJİMİ HAKKINDA BİLGİ;

6455 sayılı "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile ilgili Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nden alınan 11/4/2013 tarih 0120002937 sayılı talimat aynen aşağıya çıkarılmıştır.

 

"Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11/4/2013 tarihli ve 28615 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, sözkonusu Kanun ile diğer hususlar meyanında 4458 sayılı Gümrük Kanunu'nun 3 üncü ve 238 inci maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

 

Buna göre, 6455 sayılı Kanunun;

 

- 2 nci maddesiyle 4458 sayılı Kanunun 3 maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiş,

 

"26. "Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CİF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını;”

 

- 15 inci maddesiyle de, 4458 sayılı Kanunun dahilde işleme rejiminin ihlali halinde uygulanacak müeyyidelerin yer aldığı 238 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

"1. 241 inci maddenin üçüncü fıkrasının (h), (l) ve (m) bentleri, dördüncü fıkrasının (g) ve (h) bentleri ile beşinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen durumlar hariç, dahilde işleme rejimi, gümrük kontrolü altında işleme rejimi ile geçici ithalat rejimine ilişkin hükümlerin ihlali halinde eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı, tam muafiyet suretiyle geçici olarak ithal edilen özel kullanıma mahsus taşıtlar için gümrük vergileri tutarının dörtte biri oranında para cezası verilir. Ancak, dahilde işleme rejimi kapsamı ithal eşyasının, işleme faaliyetindeki hali veya işlem görmüş ürün hali de dahil olmak üzere rejim çerçevesinde izin verilen yerlerde tespiti halinde, ithal eşyasının gümrük vergileri tutarının iki katı oranında para cezası verilir. Bu cezanın ödeme süresi içinde eşyanın gümrükçe onaylanmış başka bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması halinde eşyanın gümrük vergileri tutarında para cezası tahsil edilir.”

Bu kapsamda, Dahilde İşleme Rejiminin ihlali halinde uygulanacak cezaların söz konusu Kanun hükümleri çerçevesinde tatbik olunacağı hususunda bilgilerinizi rica ederiz.

9. YURT DIŞI MÜTEAHHİTLİK VE TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KAPSAMINDA YAPILACAK İHRACAT VE İTHALATA İLİŞKİN TEBLİĞ (SERBEST BÖLGELER: 2013/1)HAKKINDA BİLGİ;

 

10 Nisan 2013 tarih ve 28614 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğ metni için tıklayınız..

 

10. GÜMRÜK KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE (KHK) DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HAKKINDA BİLGİ;

TBMM Genel Kurulu tarafından kabul edilen ve yasalaşan "Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde (KHK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 11 Nisan 2013 tarih ve 28615 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanmıştır.

Söz konusu Kanun ile birlikte gelen önemli değişikliklerden olan;

Madde 3 –

26. "Gümrüklenmiş değer” deyimi, Uluslararası Kıymet Sözleşmesine göre belirlenecek; ithal eşyası için eşyanın CIF kıymeti ile gümrük vergileri toplamını, ihraç eşyası için FOB kıymeti ile gümrük vergileri toplamını;

 

4458 sayılı Kanunun 235 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 235- 1. Serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya teslimden sonra kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ithalinin yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrük vergilerinin alınmasının yanı sıra, gümrüklenmiş değerinin dört katı idari para cezası verilir.

b) (a) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına otuz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına altı yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

c) Eşyanın ithali, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrük vergilerinin yanı sıra, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

d) (c) bendindeki eşyanın değersiz, artık veya atık madde olması durumunda, idari para cezası; dökme halinde gelen eşya için ton başına sekiz bin Türk Lirası, ambalajlı gelmesi halinde kap başına iki yüz Türk Lirası olarak hesaplanır ve eşya yurtdışı edilir.

2. İhracat rejimine tabi tutulan eşyaya ilişkin olarak, yapılan beyan ile muayene ve denetleme veya kontrol sonucunda;

a) Eşyanın genel düzenleyici idari işlemlerle ihracının yasaklanmış olduğunun tespiti halinde, eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

b) Eşyanın ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası verilir.

3. Yolcuların, gümrük mevzuatına göre kişisel ve hediyelik eşya kapsamı dışında olup beyanlarına aykırı olarak üzerlerinde, eşyası arasında veya taşıma araçlarında çıkan ya da başkasına ait olduğu halde kendi eşyasıymış gibi gösterdikleri eşyanın gümrük vergileri iki kat olarak alınır ve eşya sahibine teslim edilir. Gümrük vergileri ödenmediği takdirde, eşya gümrüğe terk edilmiş sayılır.

4. Birinci fıkranın (a) ve (c) bentlerinde belirtilen eşyaya el konularak mülkiyetinin kamuya geçirilmesine karar verilir ve eşya 177 ila 180 inci madde hükümlerine göre tasfiyeye tabi tutulur.

5. Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve transit rejim beyanında bulunulan serbest dolaşımda olmayan eşyanın, beyan edilenden belirgin bir şekilde farklı cinste eşya olduğunun tespiti halinde, farklı çıkan eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı idari para cezası verilir.

 

Özellikle Yukarıdaki Kanun maddesi değişikliği ile ilgili olarak getirilen yeni uygulamada 2'nci fıkrada belirtilen ihraç eşyası ile ilgili olarak ihracı, lisansa, şarta, izne, kısıntıya veya belli kuruluşların vereceği uygunluk veya yeterlilik belgesine tabi olduğu halde uygunluk ve yeterlilik belgesine tabi değilmiş veya belge alınmış gibi beyan edildiğinin tespit edilmesi halinde, eşyanın gümrüklenmiş değeri kadar idari para cezası uygulaması getirilmiştir.

 

Tebliğ metninin Resmi Gazete örneğine erişmek için tıklayınız.

11. 2013 YILINDA YAPILACAK TARIMSAL DESTEKLEMELERE İLİŞKİN KARAR – (2013/4463) HAKKINDA BİLGİ;

 

08.04.2013 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat aynen aşağıdaki link aracılığıyla elde edilebilecektir. 2013 yılında yapılacak tarımsal desteklemeler hk. (Hayvancılık, tarım,mazot, gübre, yurtiçi sertifikalı tohum, organik tarım,araştırma-geliştirme projeleri, biyolojik mücadele desteklemeleri gibi)

 

2013 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere İlişkin Karar - 2013/4463 tıklayınız..

 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2013/04/20130408-5.htm

 

12.TARIM ÜRÜNLERİ LİSANSLI DEPOCULUK YÖNETMELİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

12/04/2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat için tıklayınız..

13.FINDIK LİSANSLI DEPO TEBLİĞİ HAKKINDA BİLGİ;

 

12/04/2013 tarih ve 28616 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan mevzuat için tıklayınız..

 

14. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.