2013/30 Genel Sirküler

 

SİRKÜLER (2013/30)
 
Sayın Üyemiz, Ekonomi Bakanlığı ve Muhtelif Kuruluşlardan Genel Sekreterliğimize intikal eden;
 

1. Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün Portekiz Resmi Ziyareti Hakkında Bilgi;
2. İngiltere JETCO Toplantısı Hakkında Bilgi;
3. Türkiye ile Filistin Gümrük İdaresi Arasındaki İkili Görüşmeler Hakkında Bilgi;
4. Mısır'da Taklit Ürünler – Tescil Hakkında Bilgi;
5. Geçici İhraç Kapsamında Yurtdışına Çıkış Yapacak Taşıtlar
6. Cezayir'de Türk Yatırımcı Talebi Hakkında Bilgi;
7. Sırbistan TIR Parkı Projesi Hakkında Bilgi;
8. İhale ve Fuar Duyuruları Hakkında Bilgi;
9. Dış Ticaret Talepleri;
Konularını kapsayan sirkülerimiz bilgilerinize sunulmuştur.
Cenk İlter AYHAN
Genel Sekreter a.
Şube Müdürü

 

1. CUMHURBAŞKANI SAYIN ABDULLAH GÜL'ÜN PORTEKİZ RESMİ ZİYARETİ HAKKINDA BİLGİ;

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu'nun bir yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 2.4.2013 tarihli yazıda; Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL'ün 5 - 7 Mayıs 2013 tarihleri arasında Portekiz'e gerçekleştirmesi öngörülen resmi ziyarete, TOBB organizasyonunda, bir özel sektör heyetinin refakat etmesinin planlandığı ve söz konusu ziyarete Sayın Cumhurbaşkanımızın da onurlandıracağı özel uçakla gidilmesinin öngörüldüğü,

Anılan ziyaret kapsamında, Lizbon'da, "Türkiye-Portekiz İş Forumu”nun düzenleneceği; Cumhurbaşkanı Sayın Abdullah GÜL ve Portekiz'in üst düzey yetkililerinin onurlandıracağı söz konusu foruma, anılan ülkenin iş çevrelerinin de geniş katılımının beklendiği,

Ayrıca; İş Forumu kapsamında Türkiye ve Portekiz işbirliği imkanlarına ilişkin sunumlar, tesis ziyaretleri ve Portekiz firmaları ile ikili iş görüşmelerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı,

Ziyaretin; konaklama, uçak, transferler, yemek vb. organizasyon giderlerini karşılamak üzere, katılımcıların 1.500 Avro avans ödemelerinin beklendiği; katılım bedelinin kesinleşmesini müteakip bakiye tutarın, ziyaret öncesinde katılımcılardan tahsil edileceği,

Söz konusu seyahatin detaylı programı ve diğer bilgileri ile kesin katılım ücretinin katılımcılara bilahare bildirileceği; ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin, TOBB Akbank Bakanlıklar Şubesi TR21 0004 600 1530 3600 0053 769 no.lu Avro hesabına, 1.500 Avro tutarındaki avans ödeme bedelinin ödendiğini gösteren, katılımcının isminin ve Portekiz ziyaretinin ibaresinin de kayıtlı olduğu ödeme dekontu ile birlikte en geç 19 Nisan 2013 Cuma günü mesai saati bitimine kadarhttp://portekiz@tobb.org.tr adresine ve/veya 0312 218 22 09 no.lu faksa iletmeleri gerektiği,

Ziyaret kapsamında KOSGEB Genel Destek Programı'ndan yararlanılması için TOBB tarafından çalışmaların yürütüldüğü; bu konuya ilişkin katılımcılara daha detaylı bilgilerin bilahare iletileceği,

Ayrıca; ziyarete katılmak isteyen firma temsilcilerinin ek'te yer alan, "Portekiz Ziyareti Özel Sektör Heyeti Başvuru Formu''na yüksek çözünürlüklü ve "jpeg” formatında bir resim ekleyip, eksiksiz doldurarak, en geç 19 Nisan 2013 Cuma mesai saati bitimine kadar, TOBB'a (e-posta:http://portekiz@tobb.org.tr) iletmeleri gerektiği; bu e-posta adresine gelen başvurulara ait e-postalara bilgilendirme yapılacağından, genel e-posta adresi (http://info@.....com, vb.) yerine sıkça kullanılan şahsi e-posta adreslerinin verilmesinin katılımcıların yararına olacağı,

Katılım ücreti ve organizasyon hizmetlerinin, katılımcıların sayısına göre tespit edildiği; bu itibarla, katılım teyidini bildirip, avans ödemesini yapmış olan katılımcıların ziyarete katılmaktan vazgeçmeleri halinde, en geç 26 Nisan 2013 Cuma mesai saati bitimine kadar TOBB'a yazılı olarak bildirmeleri kaydıyla avans olarak yapılan ödemenin iade edilebileceği,

Özel Sektör Heyeti Başvuru Formu'nun, http://www.tobb.org.tr/ web sitesi sağ panelinde "Hizmetler” başlığı altındaki "Uluslararası İş İmkanları/Yurtdışı Etkinlikler” bölümünde yer aldığı,

Portekiz Schengen vize bölgesi dahilinde olduğundan, Schengen vizesi olmayan katılımcıların http://www.portugalembassy.org.tr/sengenTr.aspx adresinde yer alan başvuru adımlarını izleyerek, aynı adresten ulaşılabilecek başvuru formunu doldurmaları ve en geç 26 Nisan 2013 tarihine kadar Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği Vize Bölümü'ne iletmeleri gerektiği,

Ziyarete katılacak olan özel sektör heyetinin bilgilerinin, Portekiz'in Ankara Büyükelçiliği'ne TOBB tarafından iletileceği; vize işlemlerinin ise katılımcıların kendileri tarafından takip edileceği bildirilmektedir.

 

Ek: 
Başvuru Formu (2 sayfa)

 

2. İNGİLTERE JETCO TOPLANTISI HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2013 tarih 645sayılı yazıda, Türkiye Birleşik Krallık Ekonomik ve Ortaklık Komitesi (JETCO) Dördüncü Dönem Toplantısı'nın 22 - 24 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilmesinin öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ihracatçılarımızın sözkonusu ülke pazarında karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşmelerde getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmelerde gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 08 Nisan 2013 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

3. TÜRKİYE İLE FİLİSTİN GÜMRÜK İDARESİ ARASINDAKİ İKİLİ GÖRÜŞMELER HAKKINDA BİLGİ;

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2013 tarih 650 sayılı yazıda, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Filistin Gümrük İdaresi arasında 15-16 Nisan 2013 tarihlerinde Ankara'da ikili görüşmeler gerçekleştirilmesi ve anılan görüşmeler çerçevesinde "T.C Hükümetiyle Filistin Devleti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdari Yardım Anlaşması'nın imzalanmasının öngörüldüğü ifade edilmekte olup, ilgili kurum temsilcileri ile gerçekleştirilmesi öngörülen ikili görüşmeler çerçevesinde, Türkiye ve Filistin Gümrük İdareleri arasında ilişkilerin güçlendirilmesine yönelik işbirliği alanları ile iki ülke idareleri arasında eğitim faaliyetleri ve Filistin Gümrük İdaresinin kapasitesinin geliştirilmesine yönelik teknik yardım alanındaki işbirliği olanaklarına dair hususların gündeme gelmesinin de düşünüldüğü belirtilmekte olup, bahse konu ülke Filistin'de ihracatçılarımızın karşılaştığı sorunlar ile anılan görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususlara ilişkin bir bilgi notu talep edilmektedir.

 

Bu çerçevede, verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere anılan görüşmeler esnasında gündeme getirilmesinde fayda görülen hususların bir nüshası ekte yer alan orijinal sorun bildirim formunda belirtilerek en geç 08 Nisan 2013 Pazartesi günü mesai saati bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Orijinal Sorun Bildirim Formu (1 sayfa)

4. MISIR'DA TAKLİT ÜRÜNLER – TESCİL HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2013 tarih 654 sayılı yazıda, Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın, üretmiş oldukları ve ihracatını gerçekleştirdikleri ürünlerin bazı Mısırlı firmalarca Mısır'da tescil edildiği ve Türk ürünlerinin markalarıyla pazara girerek hem Türk malı imajını zedeledikleri hem de üretici ihracatçı firmalarımızı maddi zarara uğratarak haksız kazanç sağladıkları yönünde şikayetlerin alındığı belirtilmekte olup, sözkonusu uygulamanın özellikle son dönemlerde kamu otoritesinin zayıfladığı ve mahkemelerde açılan davaların uzun süre devam ettiği Mısır'da oldukça sık görüldüğü belirtilerek, taklit ürünlerin piyasada Türk malı imajına verdiği zararın önüne geçilmesi ve Mısır'a ihracat yapan firmalarımızın maddi zarara uğramamasını teminen, firmalarımızın ürünlerini bu ülkede tescil ettirmeleri ve sözkonusu tescil işlemi için Kahire Ticaret Müşavirliğimize ve İskenderiye Ticaret Ataşeliğimizce de bilinen ve önerilen güvenilir hukuk firmalarıyla çalışmalarının büyük önem arz ettiği ifade edilmektedir.

5. GEÇİCİ İHRAÇ KAPSAMINDA YURTDIŞINA ÇIKIŞ YAPACAK TAŞITLAR HAKKINDA BİLGİ;

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Başkanlığı'nın bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2013 tarih 635 sayılı yazıda; geçici ihraç kapsamında yurtdışına gönderilecek taşıtların sınır kapılarından çıkış/giriş izin işlemlerinin 01/05/2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 19/03/2013 tarih ve 4634 sayılı Makam Oluru çerçevesinde düzenleneceği ifade edilmekte olup, sözkonusu düzenlemeye ilişkin duyuruya Karayolları Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün (http://www.kugm.gov.tr) adresinden ulaşılabildiği belirtilmektedir.

6. CEZAYİR'DE TÜRK YATIRIMCI TALEBİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2013 tarih 651 sayılı yazıda, Cezayir Sanayi, KOBİ ve Yatırım Bakanlığı'nın Cezayir'deki kamu iktisadi teşekkülleri ile ortak girişimde bulunmak veya bu şirketlerin hisse senetlerini almak isteyen uluslararası yatırımcıların yer aldığı bir veri bankası oluşturmak istediği belirtilmekte olup, inşaat ekipmanları, kimya (boya, kimyevi maddeler klor, elektrikli piller, kağıt, cam vb.), demir ve çelik, metalürji demir-çelik konstrüksiyon, tekstil ve deri, elektronik, mekanik ve elektrik (kablo, transformatör, jeneratör vb.) sektörlerinde faaliyet gösteren ve Cezayir'de yatırım yapmak isteyen Türk yatırımcıların iletişim ve firma bilgileri talep edilmektedir.

 

Bu kapsamda, yukarıda belirtilen sektörlerde faaliyet gösteren ve Cezayir'de yatırım yapmak isteyen üyelerimizin iletişim bilgilerinin verilecek cevaba esas teşkil etmek üzere Genel Sekreterliğimize iletilmesini önemle bilgilerinize sunarız.

Ek: Cezayir Yatırım Teşvik Mevzuatı Bilgi Notu (3 sayfa)

Cezayir Ticaret Müşavirliği

Adres: Turkish Embassy Office of Commercial Counsellor

Rue De L'Aqueduc Bt A3 Residence Chabani Val D'Hydra

Alger/ Algerie

Tel: +213 21 60 79 59

Fax: +213 21 60 79 61

E-Posta: Cezayir@ekonomi.gov.tr

7. SIRBİSTAN TIR PARKI PROJESİ HAKKINDA BİLGİ;

T.C. Ekonomi Bakanlığı Serbest Bölgeler, Yurtdışı Yatırım ve Hizmetler Genel Müdürlüğü'nün bir yazısına atfen, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden alınan 02/04/2013 tarih 653 sayılı yazıda, Mexim d.o.o. Sırp yetkilisi tarafından, Sırbistan'ın Niş şehrinde, otoyol üzerinde yolun her iki tarafında olmak üzere yatırıma uygun 75.00 m2 genişliğinde bir arazileri olduğu ve anılan firmanın bahse konu araziyi değerlendirmek üzere Türkiye'den yatırımcı arayışında olduğu ifade edilmekte olup, ilgilenecek olan üyelerimiz için sözkonusu araziye ilişkin kroki ve Mexim d.o.o. firma yetkilisinin iletişim bilgileri ekte sunulmaktadır.

 

Ek: Kroki ve Diğer Bilgiler (3 sayfa)

8. İHALE VE FUAR DUYURULARI HAKKINDA BİLGİ;

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nden alınan 29.03.2013 tarihli yazıda; Tunus, Pakistan ve Hong Kong'da açılan ihaleler ile Bosna-Hersek, Azerbaycan, Portekiz, Kamboçya ve İran'da düzenlenecek olan fuarlara ilişkin duyurular bildirilmektedir.

İhale Duyuruları:

 

 

Fuar Duyuruları:

 

 

9. DIŞ TİCARET TALEPLERİ HAKKINDA BİLGİ;

En güncel dış ticaret taleplerine Ekonomi Bakanlığına ait www.ekonomi.gov.tr adresli web sitesi üzerinden http://www.ekonomi.gov.tr/dtmdistalep/login.cfm adresindeki Dış Talepler Bülteni başlığı altından birliğimize üye olduğunuz sicil no ve vergi numaranızla giriş yaparak ulaşabilirsiniz.