2013/27 Özel Sirküler- Eğitim Semineri Duyurusu Hk.

SİRKÜLER (2013/27)

Dış ticaret ile ilgili firma ve kuruluşlarda çalışan elemanların; bu alandaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, dış ticaretin hedeflenen düzeye ulaştırılmasında ve sağlıklı bir yapıya kavuşturulmasında ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla Birliğimizce 2013 yılı faaliyet programı çerçevesinde 9 Nisan 2013 tarihinde "KOBİ'ler İçin Sağlanan Bütün Devlet Yardımları ve Teşvikler” ile 10 Nisan 2013 tarihinde "E- Ticaret ile Satışları Artırma ve Müşteri Bulma” konuları altında bölgemiz firmalarına yönelik olarak 2 günlük bir eğitim semineri düzenlenecektir.

 

Bu çerçevede, ekte programı yer alan söz konusu eğitim seminerine katılmak isteyenlerin ekteki formu doldurarak en geç 8 Nisan 2013, Pazartesi günü mesai bitimine kadar Genel Sekreterliğimize iletmeleri gerekmektedir.

 

Bilgileri ve gereği arz olunur.

 

 

 

İdris ÇEVİK
Genel Sekreter

 

EK: 2 Sayfa Başvuru Formu ve  Program