2013/06 -Yetkilendirilmiş Yükümlü Uygulaması Hakkında