İHRACAT RAKAMLARI (BİN USD)
English

RUSYA FEDERASYONU'NA BİTKİSEL ÜRÜN İHRACATINDA LİSTE UYGULAMASINA SON VERİLMİŞTİR.

Sayın Üyemiz; 

30 Kasım 2015 tarihli 1296 nolu Rusya Federasyonu Hükümeti Kararı ile ilgili yapılan değişikliklerin ve Rusya Federasyonu Hükümeti geçerliliği yitiren bir takım hukuki belgelerin tanımlanması hakkında 31 Mayıs 2017 tarihli 244 nolu "Türkiye Cumhuriyeti'ne ilişkin bazı özel ekonomik önlemlerin kaldırılması hakkında” Rusya Federasyonu Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca Rusya Federasyonu Hükümeti tarafından alınan ve yayımlanan karar ekte yer almaktadır.

Ek: RF Yasaklamaların Kaldırılmasına İlişkin Kararname Tercüme