Azerbaycan Bazı Ürünlerin İthalatı İçin Yeni Gümrük Vergileri Belirledi

Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu'nun 23/09/2016 tarihli ve 367 sayılı "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Mallar İçin Gümrük Vergilerinin Oranları” konulu Kararı ile yerli üretimin desteklenmesini teminen anılan ülkenin halihazırda serbest ticaret anlaşmasının bulunduğu Bağımsız Devletler Topluluğu ülkeleri dışındaki üçüncü ülkelere sunulan bazı ürünlerde uygulayacağı yeni gümrük vergilerinin belirlendiği liste ilişik olup, sözkonusu Kararın 1 Kasım 2016 tarihi itibariyle yürürlüğe gireceği ve iki yıl süreyle geçerli olacaktır.

Bu kapsamda, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 23.09.2016 tarih ve 367 sayılı "Azerbaycan Cumhuriyeti'ne İthal Edilen Mallar İçin Gümrük Vergilerinin Oranları" konulu Kararıyla, Azerbaycan'a ithal edilen tavuklar (tavuk eti ve sakatatları, taze, soğutulmuş veya dondurulmuş) ve tavuk yumurtaları, soğan, salatalık, ceviz, fındık, üzüm, elma, armut, ayva, hurma, meyve suları, alkollü içecekler için yeni ve halen uygulananlardan daha yüksek gümrük vergileri belirlemiştir. 

Yapılan değişikliğe göre; Azerbaycan'a ithal edilen 1 kg. tavuk eti için 1 ABD Doları, 1.000 adet tavuk yumurtası için 100 ABD Doları, 1 kg. soğan için 0,2 ABD Doları, 1 kg. ceviz ve fındık için 1,5 ABD Doları, 1 kg. üzüm için 0,4 ABD Doları, 1 kg. elma (Sirkelik elmalar, yığın halinde, 16 Eylül'den 15 Aralık'a kadar), armut (Şaraplık armut, yığın halinde, 1 Ağustos'tan 31 Aralık'a kadar), ayva için 0,3 ABD Doları, 1 kg. hurma için 0,3 ABD Doları gümrük vergisi belirlenmiştir. Aynı zamanda, meyve sularının ve alkollü içeceklerin 1 litresi için 0,7 ABD Dolarından az olmamakla kaydıyla gümrük vergisi alınacaktır. 

Söz konusu Karar, yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün sonra yürürlüğe girecek (1 Kasım 2016)  ve 2 yıl süreyle geçerli olacaktır.

Halihazırda, söz konusu ürünlere CİF Bedelin %15'i oranında gümrük vergisi uygulanmaktadır.

 

 Kararname metni için tıklayınız.. 

 Gayri Resmi Tercüme ve liste