2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar

Sayın İhracatçı/imalatçı;

2014/8 sayılı Pazara Giriş Belgelerinin Desteklenmesine İlişkin Karar'a ait Uygulama Usul ve Esaslarında 14/06/2016 tarihinde bazı değişiklikler yapılmış olup, ilgili mevzuat www.ekonomi.gov.tr adresindeki ihracat destekleri alanında yer almaktadır. Ayrıca bu değişiklikler arasında yer alan ve aşağıda belirtilen mevzuat hükmü pazara giriş belgelerinin desteklenmesine ilişkin yardımlarından faydalanmak isteyen firmalarımız açısından önem arz etmektedir. Buna göre yeni mevzuat ile;

2014/8 sayılı Karar kapsamındaki desteklerden faydalanmak için başvuruda bulunan firmalara elektronik yolla tebligat (destek dosyasında tespit edilen eksikliklerin bildirilmesi için) zorunluluğu getirilmiş, bu nedenle pazara giriş belgelerinin desteklenmesine ilişkin karar kapsamındaki desteklerden yararlanmak isteyen firmalarımızın 01/10/2016 tarihine kadar, Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuata göre ilgili Kurumdan (PTT gibi) temin edip, destek başvurusu esnasında, bahse konu Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi ekinde yer alan taahhütname (EK-7) ile destek başvurusu yapılacak İhracatçı Birliği Genel Sekreterliğine bildirmeleri gerekmektedir.

Konu hakkında tüm destek başvurusunda bulunacak firmalarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi hususunda gereğini önemle rica ederim.

İlgili Dosyalar

duyuru_00007995.pdf29,80 KB